Кожну першу п’ятницю місяця з 10.00 до 13.00 у відділі юридичної літератури провідні спеціалісти Головного управління юстиції в Одеській області надають безоплатну первинну правову допомогу малозабезпеченим громадянам

субота, 15 січня 2022 р.

Державна символіка України – гордість поколінь (до 30-річчя затвердження державних символів України)

 

 

Кожна нація на шляху самовизначення обирає символи своєї єдності, честі, гідності, які в процесах державотворення набувають функції атрибуції суверенітету держави. У державних символах сфокусовано традиції державотворення, його історію та сьогодення. Ставлення до символів держави віддзеркалює зрілість нації та держави, ціннісні та геополітичні пріоритети суспільства.
Державні символи України є втіленням державного суверенітету  країни, незалежності, національної ідеї, висвітлюють традиції та менталітет українського народу, духовні цінності.

Згідно зі ст. 20 Конституції України державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.


Державний Прапор України — стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Державний Прапор шляхом добору певних кольорів символізує певні ідеї національно-політичного та історичного характеру.

Згідно з Конституцією України Великий Державний Герб встановлюється з урахуванням Малого Державного Герба та герба Війська Запорізького. Головним елементом Великого Державного Герба України є знак княжої Держави Володимира Великого ( малий Державний Герб).

Державним Гімном України є національний гімн на музику Михайла Вербицького зі словами, затвердженими законом  Ця мелодія «Ще не вмерла Україна» затверджена Верховною Радою України 15 січня 1992 р. 6 березня 2003 р. Верховна Рада України затвердила текст Державного Гімну України у другій редакції історичного тексту П. Чубинського


Цього року відзначаються знаменні дати – 30-річчя затвердження державних символів України. Разом з тим, в Україні досі не затверджено великий Державний Герб: процес його створення зайняв аж цілих 30 років.

Сподіваємося, що цей процес близький до завершення: у Верховній Раді зареєстровано проект Закону про великий Державний Герб України.

За роки незалежності з`явилося багато грунтовних публікацій , присвячених історії та  правовому статусу державної символіки. Законодавчі акти та публікації на цю тему пропонуємо увазі читачів.

 

432-19 342.4(477) К65

Конституція України. Науково-практичний коментар [Текст] / за заг. ред. Чижмарь К. І., Лавриновича О. В. – Київ: Видавн. дім «Професіонал», 2019. – 290 с.  • Про Державний гімн України: Указ Президії Верховної Ради України від 15.01.1992 № 2042 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2042-12#Text
  • Про Державний прапор України: Постанова Верховної Ради України від 28.01.1992 № 2067 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2067-12#Text
  • Про Державний герб України: Постанова Верховної Ради України від 19.02.1992 № 2137 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2137-12#Text
  • Про прийняття за основу проекту Закону України про великий Державний Герб України: Постанова Верховної Ради України від 24.08.2021 № 1707-IX [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1707-20#Text


1712-08 63.215(4Укр) Б43

Бєлов О. Ф. Український тризуб: історія дослідження та історичний реконструкт  [Текст] / О. Ф. Бєлов, Г. І. Шаповалов . – Запоріжжя : Дике Поле, 2008. – 264 с. : іл.

У монографії досліджується історія вивчення українського тризуба у Х1Х – на початку ХХ1 ст. Показано спроби багатьох авторів довести його походження та їх намагання зрозуміти значення цього знаку. Книга рекомендована викладачам навчальних закладів , історикам, археологам, культурологам – всім, хто цікавиться історією України.


Відродження української національної символіки. Збірка статей / Упорядники: Андрій Бережна, Андрій Ґречило, Алла Малиэнко. – Київ: Видавничий дім журналу «Пам'ятки України», 2021. – 560с.

У цьому виданні представлено низку матеріалів і документів, присвячених історії української національної символіки та її відродженню у період боротьби за українську державність і після здобуття Незалежності. До другої частини збірника включено статті за тематичним принципом. Відкривають її дослідження традицій етнічної символіки, а завершують статті, в яких розвінчуються провокаційні вигадки, активно поширювані в умовах російсько-української гібридної війни як засіб інформаційної агресії для розпалювання конфліктів серед українських громадян. Ілюстративний матеріал підібрано на основі історичних оригіналів. У додатку – репринтне відтворення відомої збірки знакових публікацій науково-популярного журналу «Пам'ятки України» 1989-1990 років «Національна символіка».


Головченко В. Історико-правова ґенеза державної символіки України [Текст] / Валентин Головченко, Андрій Потьомкін //Віче. – 2009. - №8(245). – С.8-11.937-06 85.94 Д36

Державний Гімн України : популярний історичний нарис [Текст] / упоряд.: М. П. Линник, В. М. Пономаренко. – Київ : Музична Україна, 2006. – 55 с. : іл.

У книзі досліджується історія  зародження гімнів, зокрема, в Україні-Русі за княжої доби і в пізніші часи. Докладно розповідається про авторів, історію створення пісенного  символу України, а згодом і державного  гімну  – пісні «Ще не вмерла Україна».Клочко А. Великий Державний Герб: чому він на часі? [Текст] /Андрій Клочко // Юрид. вісн. України. – 2021. - №35. – С.4.

24 серпня 2021 року, в День незалежності України, Верховна Рада прийняла за основу законопроект про великий Державний Герб України. Автор статтті, народний депутат України, зазначає, що герб є невід`ємним атрибутом держави та складовою її конституційного ладу. Наявність великого  Державного Герба встановлює Конституція України, тому його затвердження – на часі.


Коломієць Ю. Великий Державний Герб України, який може змінити майбутнє країни на краще [Текст] / Юлія Коломієць // Юрид. вісн. України. – 2021. - №33-34. – С. 6.

Як відомо, 28 червня 2021 року у Верховній Раді був зареєстрований  проект закону « Про великий Державний Герб України». Доцільність прийняття відповідного закону очевидна, - впевнена автор статті, учасник групи з розробки герба, - але яким має бути сам цей герб і що він має символізувати? У статті докладно розповідається про основні  елементи запропонованого групою великого Державного Герба України.


Маляренко В. Державний гімн як дзеркало нації [Текст] / В. Маляренко // Право України. – 2013. - № 5. – С. 374-380

Автор аналізує текст гімну і робить висновок, що Державний Гімн України недосконалий. Він зберігає в собі багато негативних якостей. Слова програмного коду нації мають формувати у серці кожного небайдужого громадянина України психологічне, морально-етичне, позитивне, урочисто-піднесене сприйняття майбутнього держави, - стверджує автор.
Музичук Н. Святі символи України [Текст] / Надія Музичук // Військо України. – 2017. - №8(серпень). – С. 50-57. – (Атрибути державності).

Автор розповідає про давні історичні витоки державних символів України: українського національного прапора, музичного символу – Гімну нашої країни та малого Державного Герба.


Сафонова О. Ю. Конституційний зміст державних символів України /Оксана Юріївна Сафонова [Текст] // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2011. - №2. – С. 335-339.

У статті проаналізовано конституційний зміст державних символів, особливості регулювання даного питання на законодавчому рівні, проблеми, які виникають при реалізації і застосуванні державної символіки.

2530-90 63.2 С32

Сергійчук В. І. Доля української національної символіки [Текст] / В. І. Сергійчук. – Київ : Знання, 1990. – 48с.-(Сер.1 «Час і суспільство», №2).

Автор розповідає про походження української національної символіки, багатовікові традиції використання жовто-блакитних прапорів, тризуба, бунчуків, гербів на українських землях. Брошура розрахована на широке коло читачів.
Стецюк П. Державні символи України: конституційно-правова характеристика [Текст] / П. Стецюк // Вісн. Конституц. Суду України. – 2004. - №6. – С. 103. – 115.

У статті розкривається сутність і характерні ознаки сучасних державних символів,  дається їх умовна класифікація. Аналізуються положення статті 20 Конституції України, яка держані символами України визначає Державний Прапор, Державний Герб і Державний Гімн.
Шумило С. Тризуб із хрестом. 100 років боротьби за право на існування / Сергій Шумило // Україна. Пам'ять боротьби. Збірка статей / Упорядники: Роман Гунда, Андрій Бережина. – Львів, 2021. – С. 5-54.

Герої не вмирають, вони йдуть у вічність, аби повернутися, нагадати про себе: іменем, світлинами, книгами, музеями, меморіалами... Збірка об'єднує матеріали й кольорові ілюстрації у розділах «Національна символіка», «Українська церква», «Збройна боротьба», «Культурний фронт» і «Старожитності».

Серед авторів – Ліна Костенко Андрій Курков, екзарх Вселенського Патріархату архієпископ Тельмісськии Іов (Геча), Оксана Пахльовська, Тарас Чухліб, Лідія Орел. Яскраві ілюстрації Ганни Бездоганної, Максима Рітуса, Анни Сенік, Юрія Косіна, Валентина Кондратюка и Андрія Бережини.


Немає коментарів:

Дописати коментар

Ми із задоволенням дамо відповідь на всі ваші коментарі