Кожну першу п’ятницю місяця з 10.00 до 13.00 у відділі юридичної літератури провідні спеціалісти Головного управління юстиції в Одеській області надають безоплатну первинну правову допомогу малозабезпеченим громадянам

четвер, 11 серпня 2016 р.

Ювілей держави: уроки і оцінки


Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
В. Сосюра24.08.2016 року Україна святкує 25-у річницю проголошення незалежності


В цей день в 1991 р., здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада УРСР позачерговою сесією урочисто прийняла документ виняткового значення для долі українського народу – Акт проголошення незалежності України, за яким проголосила Україну незалежною, демократичною державою.
Процес зародження й розвитку ідеї незалежності виявився довготривалим, складним та тернистим. Незалежність України – заслуга не лише певних політичних сил та рухів, а й усього народу, багатьох його поколінь.
Успіх нинішнього українського державотворення значною мірою залежить від того, чи зуміємо ми об’єктивно проаналізувати власний історичний досвід, зокрема, усвідомити, як формувалася і функціонувала українська державницька ідея, критично оцінити шлях, який пройшла Україна вже за роки незалежності.


558-15  67.9(4УКР)300.1  У45
Конституція України : офіц. вид. / Верховна Рада України. – К.: Парлам. вид-во, 2015. – 104 с.Про проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради Української РСР від 24 серпня 1991 року № 1427-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 38. – Ст 502.


Гройсман В. Політична та історична відповідальність за успіх України: Із виступу Голови Верховної Ради України з нагоди річниці роботи Верховної Ради восьмого скликання / В. Гройсман // Віче. – 2015. –  №23. – С. 1-5.
Бердинских К. План Гройсмана: [ планы правительства на 2016 год и оценки экспертов ] / К. Бердинских, Г. Корба // Новое время. – 2016. – № 21 (10 июня). – С. 18-21.


Білоусов Є. Економічний суверенітет та економічна безпека держави (співвідношення та взаємозв`язок) / Є. Білоусов // Юридичний вісник. – 2014. - № 5. – С. 37-40.


Бойко І. Й. Боротьба українського народу за державну незалежність у 1917-1921 рр.: уроки для сучасної України / І. Й. Бойко // Право України. – 2016. – № 1. – С. 182-191. – Бібліогр.: С. 190-191.


Волкотруб Л. В. Українська незалежність, розбудова її збройних сил та участь у колективній безпеці / Л. В. Волкотруб // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 1. – С. 98-101. – Бібліогр.: С. 100.580-15  67.9(4УКР)300  В68
Волошин Ю.О. Зовнішня політика України в умовах європейської інтеграції: проблеми конституційно-правового забезпечення: моногр. / Волошин Ю.О., Папаяні С.В. – Одеса: Фенікс, 2015. – 232 с.
749-05  63.3(4УКР)63  Г68
Горєлов, М. Є. Цивілізаційна історія України / М. Є. Горєлов, О. П. Моця, О. О. Рафальський. – Київ: ЕксОб, 2005. – 632 с.

473-10  67.9(4УКР)300  Д28
Декларація про державний суверенітет України. Історія прийняття, документи , свідчення / Асоц. нар. депутатів України ; ред. рада: Я. Зайко (відп. ред.) [та ін.]. – Житомир: Рута, 2010. – 868 с.

1043-11  63.3(4УКР)63  З-46
Здобуття незалежності України 1991. Історія проголошення, документи, свідчення: у 2-х т. Т. 1 / Асоціація народних депутатів України; голова ред. ради О. Барабаш; відп. ред. Я. Зайко. – Житомир: Рута, 2011. – 752 с.

1044-11  63.3(4УКР)63  З-46
Здобуття незалежності України 1991. Історія проголошення, документи, свідчення: у 2-х т. Т. 2 / Асоціація народних депутатів України; голова ред. ради О. Барабаш; відп. ред. Я. Зайко. – Житомир: Рута, 2011. – 896 с.

Ковальський В. Незалежність як мамина колискова. Реальність же не любить мрій / В. Ковальський // Юридичний вісник України. – 2015. – № 33(22-28 серпня). – С. 1, 3.4009-06  66.1(4УКР)6  К88
Кудряченко А.І. Політична історія України ХХ століття: підруч. / А.І. Кудряченко, Г.І. Калінічева, А.А. Костиря. – К.: МАУП, 2006 – 696 с. – Бібліогр.: С 670-695.

991-12   67.9(4УКР)300  М64
Мірошниченко Ю.Р. Конституційно-правове забезпечення народовладдя в Україні: моногр. / Ю.Р. Мірошниченко; за ред. О.Л. Копиленка. – К.: Фенікс, 2012. – 360 с.Селіванов А.О. Незалежність як умова політичного самовизначення народу / А.О. Селіванов // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 8. – С. 5-9


Чижова, О. М. Основні принципи та особливості прояву прагматизму в політичній ситуації України періоду здобуття незалежності / О. М. Чижова // Держава і право. Юридичні і політичні науки. / голова редкол. Ю. С. Шемшученко. – К. : Ін-т держави і права НАН України, 2010. –  Вип. 49. – С. 638-645. – Бібліогр.: С. 645.16-09  63.3(4УКР)я2  Ш24
Шаповал Ю. Держава. Ілюстрована енциклопедія України. – К: Балтія-Друк, 2009. – 160 с.