Кожну першу п’ятницю місяця з 10.00 до 13.00 у відділі юридичної літератури провідні спеціалісти Головного управління юстиції в Одеській області надають безоплатну первинну правову допомогу малозабезпеченим громадянам

вівторок, 15 липня 2014 р.

Торгівля людьми як посягання на особисту свободу


Конституція України (ст. 21) проголошує, що всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Вчинення по відношенню до людини злочину є грубим порушенням її прав та свобод. Серед найболючіших порушень прав людини в сучасному світі актуальним є злочин, який має багато назв та облич - «біле рабство», «торгівля людьми», «контрабанда людьми».

Багатьом цей злочин здається атрибутом далекого минулого, але насправді, найсучасніші демократії до цього часу не можуть позбавитись цього ганебного явища.

Торгівці людьми порушують практично весь спектр прав, гарантованих міжнародними і національними правовими актами, такими, як Загальна декларація прав людини 1948 р., Європейська конвенція захисту прав людини й основних свобод 1953 р., Конституція України та інші.

Україна одна з перших в світі комплексно підійшла до вирішення проблеми торгівлі людьми. Урядом затверджено програму протидії цьому явищу, прийнято спеціальне законодавство про кримінальну відповідальність за торгівлю людьми, створено спеціалізовані підрозділи ОВС по боротьбі з цим злочином.

Про протидію торгівлі людьми: Закон України від 20.09.2011 № 3739 // Офіц. вісн. України – 2011. - № 80. – Ст. 2936 .

Кримінальний кодекс України: офіційне видання / Міністтерство юстиції України. К: Форум, 2013.

Стаття 149. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини

1. Торгівля людьми або здійснення іншої незаконної угоди, об'єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, шантажу чи уразливого стану особи, - караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього або щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, або особою, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності, або поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені щодо малолітнього, або організованою групою, або поєднані з насильством, небезпечним для життя або здоров'я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Примітка.
1. Під експлуатацією людини в цій статті слід розуміти всі форми сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, примусову працю або примусове надання послуг, рабство або звичаї, подібні до рабства, підневільний стан, залучення в боргову кабалу, вилучення органів, проведення дослідів над людиною без її згоди, усиновлення (удочеріння) з метою наживи, примусову вагітність, втягнення у злочинну діяльність, використання у збройних конфліктах тощо.
2. У статтях 149 та 303 цього Кодексу під уразливим станом особи слід розуміти зумовлений фізичними чи психічними властивостями або зовнішніми обставинами стан особи, який позбавляє або обмежує її здатність усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними, приймати за своєю волею самостійні рішення, чинити опір насильницьким чи іншим незаконним діям, збіг тяжких особистих, сімейних або інших обставин.
3. Відповідальність за вербування, переміщення, переховування, передачу або одержання малолітнього чи неповнолітнього за цією статтею має наставати незалежно від того, чи вчинені такі дії з використанням обману, шантажу чи уразливого стану зазначених осіб або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, використання службового становища, або особою, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності.

Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року: постанова Кабінету міністрів України від 21 березня 2012 р. № 350 // Офіц. вісн. України. – 2012. - № 34. – Ст. 1262.

269-09
67.9(4УКР)308
А43
Борисов В.І. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини: характеристика складу злочину / В.І. Борисов , В.А. Козак // Альманах кримінального права: зб. ст. Вип. 1 / відп. ред. П.П. Андрушко, П.С. Берзін. – К.: Правова єдність, 2009. – С. 151-171.
У статті дається кримінально-правовий аналіз злочину, досить небезпечного для суспільства - торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини. Аналізується міжнародне законодавство по боротьбі з цим явищем а також нормативна база України, визначаються шляхи вдосконалення окремих положень Кримінального кодексу України, а також практики його застосування.

2068-07
67.9(4УКР)308
В38
Весельський В. К. Торгівля людьми в Україні: (Проблеми розслідування): навч. посіб. / В. К. Весельський , В. В. Пясковський. – К.: КНТ, 2007. - 268 с.
У посібнику проведено комплексний юридичний аналіз злочинів у сфері торгівлі людьми, розкрито зміст основних елементів їх криміналістичної характеристики та викладені особливості виявлення і розслідування їх початкового етапу. Праця ґрунтується на великій емпіричній базі; подано методичні рекомендації та поради для правоохоронців.
Розрахований на студентів, слухачів, аспірантів і професорсько- викладацький склад юридичних навчальних закладів, працівників судових та правоохоронних органів, адвокатів та інших осіб, зацікавлених у протидії торгівлі людьми.

4439-05
67.9(4Ук)308
Д58
Довідник з питань попередження работоргівлі жінками в Україні / Одеське обласне управління юстиції в Україні. – Одеса, 2005. – 40 с.
В довіднику аналізується міжнародне і національне законодавство по протидії торгівлі людьми, розповідається про форми і мету торгівлі людьми, причинах виникнення цього явища.  Надаються необхідні поради для тих, хто планує знайти роботу за кордоном, хто шукає родичів, які пропали безвісти за кордоном. Надається інформація про те, як звернутися до консульської установи України за кордоном.

1188-08
67.9(4УКР)308
Б 82
Борисов В.І. Злочини проти волі, честі та гідності особи. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості: (Лекція 6 та 7). – Х.: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2008. - 32 с.
В лекціях розглядаються теми “Злочини проти волі, честі та гідності особи” та “Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості” учбової дисципліни Кримінальне право України. Призначені для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вищих навчальних закладів.

Іващенко В.О. Торгівля жінками та дітьми: сучасній стан і основні тенденції / В.О. Іващенко, О.Ю. Галузін // Бюлет. Мін-ва юстиції України. – 2007. - № 5. С. 119-125.
четвер, 3 липня 2014 р.

Суспільна мораль: значення її захисту для розвитку національної самосвідомості в сучасній Україні

В Одеській обласній універсальній науковій бібліотеці імені М.Грушевського 3 липня 2014 року відбулось засідання круглого столу на тему: «Суспільна мораль: значення її захисту для розвитку національної самосвідомості в сучасній Україні».
 
Питання, які було винесено для обговорення:
 1. Суспільна мораль в правовому полі України: необхідність динамічних змін чи достатньо контролю за виконанням чинних нормативних актів?
 2. Покоління, які вступають в життя: певні моральні деформації і активна протидія закладів культури і освіти. Необхідність і реальність.
 3. Моральні норми, які визначають правила життєдіяльності: історичні зміни і соціальна орієнтованість цінностей сьогодення. Бібліотеки і письменництво: можливість впливу на позитив процесів.
 4. Загальнолюдські цінності – уявлення про добро, честь, гідність, совість, справедливість, громадянський обов'язок – співзвучність з народними традиціями і психологією нації. Роль театрів, клубних закладів, релігійних закладів у формуванні ціннісного позитиву захисті суспільної моралі.
 Список учасників "круглого столу":
Фото заходу:
На фото:
П’янкова Ірина Григорівна, начальник управління комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації


На фото: Артур Суханов, редактор газети "Багатонаціональна Одещина"На фото:
Стеценко Наталія Вікторівна, директор Одеської спеціалізованої школи № 117

I-III ступенів Одеської міської ради


На фото:
Палій Тетяна Андріївна, директор Одеської обласної бібліотеки для дітей ім. Н.К. Крупської; Ігуменія Серафіма, настоятелька Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря УПЦ МП; Амельченко Юліана Сергіївна, директор Одеської обласної універсальна наукової бібліотеки ім. М.С. Грушевського; Ботушанська Ольга Федорівна, генеральний директор Одеської національної наукової бібліотеки імені М. ГорькогоЩе фото ТУТ

Детальніше ТУТ

вівторок, 1 липня 2014 р.

Семь главных новаций принятого закона о высшем образовании


1 июля 2014 года Парламент принял новый закон о высшем образовании. Попытки согласовать его со всеми заинтересованными лицами и довести до принятия продолжались пять лет. Наконец, после подписания соглашения об ассоциации с ЕС, депутаты пришли к согласию и договорились модернизировать образовательный процесс под требования ЕС.


 1. Финансовая автономия вузов
 2. Внешний контроль качества
 3. Никаких специалистов
 4. Внешнее независимое тестирование
 5. Студенческое самоуправление
 6. Введенный впервые термин обозначает, что законодательство способствует тому, чтобы студенты и другие участники образовательного процесса имели возможность учиться и стажироваться в разных университетах. Для этого, в частности, позволяется проводить обучение на английском и других иностранных языках. Механизмы сотрудничества с иностранными университетами должно разработать Министерство образования и науки.
 7. Для руководителей вузов, их заместителей, руководителей факультетов и заведующих кафедрами теперь предусмотрено ограничение пребывания на должности - десять лет (два срока). 
Подробнее ТУТ