Кожну першу п’ятницю місяця з 10.00 до 13.00 у відділі юридичної літератури провідні спеціалісти Головного управління юстиції в Одеській області надають безоплатну первинну правову допомогу малозабезпеченим громадянам

пʼятниця, 15 травня 2020 р.

Забезпечення розвитку держави та права України в умовах європейської інтеграції: до Дня Європи в УкраїніЗ 2003 року третьої суботи травня в Україні відзначається День Європи відповідно до Указу Президента № 339/2003 від 19 квітня 2003 року. У 2020 році День Європи в Україні припадає на 16 травня.
Для українців це особливий день. Ще з античних часів Україна є повноправною та невід’ємною частиною європейської спільноти – великої родини, об’єднаної прогресивними демократичними поглядами. Цей день – чудовий привід вкотре засвідчити прагнення України жити в мирі та злагоді, будувати своє майбутнє в колі країн об’єднаної Європи.
День Європи святкується в усіх великих та маленьких містах. Повсюди відбуваються святкові концерти, вистави, іноземці з усіх європейських спільнот, які знаходяться на території України, розповідають українцям про життя у Європі, про історію та культуру інших держав.
Різні святкові заходи проходять і в бібліотеках, щоб показати українцям, що вступ до Європейського Союзу – це дуже потрібний крок для нашої країни. Пункти Європейської інформації, що створені за проектом ВГО Українська бібліотечна асоціація та функціонують в українських бібліотеках, готують спеціальні заходи та урочистості до Дня Європи.
Проте цього року через пандемію та карантинні обмеження бібліотеки не мають змоги організовувати публічні зустрічі для відзначення Дня Європи в Україні для своєї громади.


Конституція України : станом на 1 березня 2019 року. - Харків : Право, 2019. - 76 с.


Волошин Ю.О. Конституційна реформа та модернізація в сучасній державі в умовах європейської інтеграції: проблеми теорії і практики : моногр. / Ю.О. Волошин, О.М. Пересада. - Одеса : Фенікс, 2013. -208 с.
Монографічне дослідження присвячене аналізу доктринальних та практичних аспектів реалізації конституційних реформ в сучасних державах. На прикладі держав Європейського Союзу показані методологічні особливості реформування конституцій, специфіка внесення змін до основних законів, способи таких змін, розроблено відповідні класифікації. Дослідження теоретичних особливостей реалізації конституційних реформ дозволило запропонувати ряд удосконалень для узгодження розуміння основних категорій конституційного процесу, зокрема конституційної модернізації та конституційної трансформації.

Волошин Ю. О. Зовнішня політика України в умовах європейської інтеграції: проблеми конституційно-правового забезпечення : моногр. / Ю. О. Волошин, С. В. Папаяні. - Одеса : Фенікс, 2015. - 232 с.
Монографія присвячена аналізу доктринальних та практичних аспектів конституційно-правового механізму реалізації зовнішньої політики України в умовах європейської міждержавної інтеграції. Проаналізовано конституційно-правову природу органів зовнішніх відносин ЄС та їх взаємодію з національними органами держав-членів. Окремо розглянуто інституційну систему та нормативно-правову структуру механізму реалізації зовнішньої політики України, принципи та особливості її функціонування.

Волошин Ю. О. Гармонізація правових систем в сучасній доктрині конституційного права в умовах європейської інтеграції : монографія / Ю. О. Волошин, І. О. Гоша ; за заг. ред. М. О. Баймуратова. - Одеса : Фенікс, 2013. - 294 с.
Монографія присвячена комплексному аналізу доктринальних та практичних аспектів гармонізації законодавства України із законодавством ЄС' в умовах міждержавних інтеграційних процесів. Аналізуються особливості взаємодії правових систем різних рівнів в контексті глобалізації в праві, розвитку гглобального конституціоналізму. Гармонізація розглядається як один із різновидів такої взаємодії. Гармонізація досліджується з позицій феномену глобалізації, інструменту зближення правових систем та способу модернізації правової системи.

Матіас Гердеґен Європейське право / Пер. з німецької. - Київ: «К.І.С.», 2008. - 528 с.
Підручник професора Райнського університету Матіаса Гердеґена - один з найкращих зразків європейської правової літератури, він витримав дев’ять перевидань і здобув авторитет серед студентів і викладачів європейських університетів. Автор не обмежився лише дослідженням права Європейського Союзу, а розглянув в широкому контексті європейського права інші правові та інституційні механізми, чинні на європейському континенті, і які формують єдиний європейський правовий простір. В підручнику розглянуто кількісні і якісні зміни та еволюцію матеріального й інституційного права Європейського Союзу, досліджено правові механізми та інструменти в рамках Ради Європи, Організації з безпеки та співпраці в Європі та Західноєвропейського Союзу.

Європейська інтеграція [текст] навч. посіб. / за ред. М. І. Макаренка, Л.І . Хомутенко , [М. І. Макаренко, Л. І Хомутенко, І. І. Д’яконова та ін.]. - Київ: «Центр учбової літератури», 2018. - 344 с.
У посібнику аналізується сутність ідеї європейської інтеграції, її еволюція протягом століть, досліджено ключові теорії та концепції європейської інтеграції, проведено їх змістовне зіставлення; розглянуто передумови й історію розвитку Європейського Союзу, процес поглиблення та розширення європейської інтеграції, сучасні тенденції розвитку; висвітлено характерні риси правової системи ЄС. головні інститути ЄС, їхні функції, повноваження та механізми взаємодії в рамках загальної інституціональної системи; проаналізовано засади спільних політик СС, особливості краінових моделей ЄС. їх спільні та відмінні риси; висвітлено також особливості соціально-економічних відносин України та ЄС, можливості реалізації євроінтеграційних прагнень України.

Костюченко Я. М. Правове регулювання відносин асоціації між Україною та Європейським Союзом : монографія / Я. М. Костюченко. - Київ: ВПЦ "Київський університет, 2019. - 447 с.
Досліджено характерні риси положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, проаналізовано механізм їх тимчасового застосування. З'ясовано особливості Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, порівняно з аналогічними угодами із Молдовою, Грузією та іншими країнами у практиці ЄС. Визначено унікальний елемент торговельної частини Угоди про асоціацію з Україною як безпрецедентну форму «інтеграції» не тільки до внутрішнього товарного ринку ЄС, але й до сфери послуг, державних закупівель тощо.

Політика європейської інтеграції: Навчальний посібник / Під ред. д. ф. н. проф. В. Г. Воронкової - Київ: ВД «Професіонал», 2007. - 512 с.
Навчальний посібник присвячений аналізу концептуальної парадигми політики європейської інтеграції, зокрема, політичних, соціальних, культурних чинників євроінтеграції, ролі громадської думки у процесах євроінтеграціі, перспектив розширення співробітництва України та ЄС, перешкод, які стоять на шляху до ЄС; проаналізовано основні напрями та механізми підвищення ефективності євроінтеграційної політики; запропоновано основні засади стратегії розширення співпраці України з країнами ЄС; обґрунтована концепція етнонаціонального буття та роль національної держави в умовах глобалізації та євроінтеграції. Навчальний посібник присвячений для студентів, магістрів вищих навчальних закладів, аспірантів, науковців, викладачів, працівників державних органів влади.

Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції - Одеса: Юридична література, 2016. - 676 с.
Перший том збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції» відображає результати філософських, політичних, соціологічних, загальнотеоретичних та історико-правових досліджень держави та права. Розглядаються актуальні проблеми міжнародного права, права Європейського союзу і порівняльного правознавства, сучасного конституціоналізму, морської та митної політики держави. Приділено увагу питанням трудового, земельного, аграрного та екологічного права, права соціального забезпечення. Аналізуються проблеми застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у правовій сфері.

Соціально-гуманітарні пріоритети України в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали міжвузівського круглого столу (м. Одеса, 16 листопада 2017 року) / ред. кол. : С. В. Албул,Т. І. Койчева, Е. І. Мартинюк |та ін.] ;відп. завип. О. Я. Надибська. - Одеса: Астропрінт, 2017. - 108 с.

Матеріали укладено як проміжний результат роботи Одеського державного університету внутрішніх справ, Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». У підготовці матеріалів взяли участь науковці, що працюють у різних галузях соціогуманітарного знання: філософії, соціології, політології, педагогіки, психології, культурології.


10 цікавих фактів про ЄС
  • В Європарламенті на засіданнях можна використовувати 24 офіційні мови ЄС.
  • Понад дві тисячі перекладачів-синхроністів забезпечують роботу Європейського парламенту.
  • Офіційна валюта – євро – використовується у 19 країнах ЄС.
  • Розрахунки в євро ведуть на внутрішніх ринках навіть деякі країни, які не входять до Євросоюзу: Андорра, Ватикан, Монако, Сан-Марино, Чорногорія й Косово.
  • Найменша країна ЄС – Мальта, її територія лише 316 квадратних кілометрів, а найбільша – Франція.
  • Шенгенська зона охоплює лише 22 країни спільноти, а не усі 27.
  • Джеми й варення для продажу в ЄС можна виготовляти лише з фруктів, проте до фруктів «зараховують» також моркву, помідори й ревінь – адже є смачні національні рецепти, від яких неможливо відмовитись.
  • Найпопулярніше місто Європи – Париж, його відвідують найбільше туристів.
  • До складу Швеції, однієї з найбільших країн ЄС, входить 220 тисяч малих островів.
  • У 2012 році ЄС отримав Нобелівську премію миру: «Жахливі страждання у період Другої світової війни продемонстрували необхідність оновлення Європи. За 70 років Німеччина і Франція воювали у трьох війнах. Сьогодні війну між обома країнами неможливо уявити. Це доводить, як завдяки цілеспрямованим зусиллям з розбудови взаємодовіри історичні вороги можуть стати близькими партнерами», - йдеться у заяві комітету.