Кожну першу п’ятницю місяця з 10.00 до 13.00 у відділі юридичної літератури провідні спеціалісти Головного управління юстиції в Одеській області надають безоплатну первинну правову допомогу малозабезпеченим громадянам

пʼятниця, 21 січня 2022 р.

Нове в законодавстві: правове регулювання дистанційної роботи

 


Останнім часом вкрай актуальними стали питання щодо роботи вдома. Регулювання дистанційної роботи з’явилося зовсім нещодавно – з кінця березня 2020 р.


30.03.2020 р. прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)», яким вноситься низка змін до Кодексу законів про працю України (КЗпП України), зокрема щодо дистанційної роботи. 27.02.2021 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання дистанційної, надомної роботи та роботи із застосуванням гнучкого режиму робочого часу» № 1213-IX від 04.02.2021 року, яким було внесено зміни та деталізовано правове регулювання дистанційної роботи, зокрема при укладенні трудового договору про дистанційну роботу або надомну роботу. Таким чином, до законодавства було внесено важливі зміни щодо регулювання надомної та дистанційної роботи.

На запитання, що виникають на цю актуальну тему, відповідають фахівці на шпальтах газети «Урядовий кур'єр». Пропонуємо  матеріали   рубрики  газети  «Запитай в експерта» про особливості регулювання трудових відносин при дистанційній та надомній роботі.


Оформлення дистанційної роботи для керівника підприємства: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/oformlennya-distancijnoyi-roboti-dlya-kerivnika-pi/


Регулювання трудових відносин при дистанційній роботі та нарахування ЄСВ: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/regulyuvannya-trudovih-vidnosin-pri-distancijnij-r/

субота, 15 січня 2022 р.

Державна символіка України – гордість поколінь (до 30-річчя затвердження державних символів України)

 

 

Кожна нація на шляху самовизначення обирає символи своєї єдності, честі, гідності, які в процесах державотворення набувають функції атрибуції суверенітету держави. У державних символах сфокусовано традиції державотворення, його історію та сьогодення. Ставлення до символів держави віддзеркалює зрілість нації та держави, ціннісні та геополітичні пріоритети суспільства.
Державні символи України є втіленням державного суверенітету  країни, незалежності, національної ідеї, висвітлюють традиції та менталітет українського народу, духовні цінності.

Згідно зі ст. 20 Конституції України державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.


Державний Прапор України — стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Державний Прапор шляхом добору певних кольорів символізує певні ідеї національно-політичного та історичного характеру.

Згідно з Конституцією України Великий Державний Герб встановлюється з урахуванням Малого Державного Герба та герба Війська Запорізького. Головним елементом Великого Державного Герба України є знак княжої Держави Володимира Великого ( малий Державний Герб).

Державним Гімном України є національний гімн на музику Михайла Вербицького зі словами, затвердженими законом  Ця мелодія «Ще не вмерла Україна» затверджена Верховною Радою України 15 січня 1992 р. 6 березня 2003 р. Верховна Рада України затвердила текст Державного Гімну України у другій редакції історичного тексту П. Чубинського


Цього року відзначаються знаменні дати – 30-річчя затвердження державних символів України. Разом з тим, в Україні досі не затверджено великий Державний Герб: процес його створення зайняв аж цілих 30 років.

Сподіваємося, що цей процес близький до завершення: у Верховній Раді зареєстровано проект Закону про великий Державний Герб України.

За роки незалежності з`явилося багато грунтовних публікацій , присвячених історії та  правовому статусу державної символіки. Законодавчі акти та публікації на цю тему пропонуємо увазі читачів.

 

432-19 342.4(477) К65

Конституція України. Науково-практичний коментар [Текст] / за заг. ред. Чижмарь К. І., Лавриновича О. В. – Київ: Видавн. дім «Професіонал», 2019. – 290 с.  • Про Державний гімн України: Указ Президії Верховної Ради України від 15.01.1992 № 2042 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2042-12#Text
  • Про Державний прапор України: Постанова Верховної Ради України від 28.01.1992 № 2067 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2067-12#Text
  • Про Державний герб України: Постанова Верховної Ради України від 19.02.1992 № 2137 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2137-12#Text
  • Про прийняття за основу проекту Закону України про великий Державний Герб України: Постанова Верховної Ради України від 24.08.2021 № 1707-IX [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1707-20#Text


1712-08 63.215(4Укр) Б43

Бєлов О. Ф. Український тризуб: історія дослідження та історичний реконструкт  [Текст] / О. Ф. Бєлов, Г. І. Шаповалов . – Запоріжжя : Дике Поле, 2008. – 264 с. : іл.

У монографії досліджується історія вивчення українського тризуба у Х1Х – на початку ХХ1 ст. Показано спроби багатьох авторів довести його походження та їх намагання зрозуміти значення цього знаку. Книга рекомендована викладачам навчальних закладів , історикам, археологам, культурологам – всім, хто цікавиться історією України.


Відродження української національної символіки. Збірка статей / Упорядники: Андрій Бережна, Андрій Ґречило, Алла Малиэнко. – Київ: Видавничий дім журналу «Пам'ятки України», 2021. – 560с.

У цьому виданні представлено низку матеріалів і документів, присвячених історії української національної символіки та її відродженню у період боротьби за українську державність і після здобуття Незалежності. До другої частини збірника включено статті за тематичним принципом. Відкривають її дослідження традицій етнічної символіки, а завершують статті, в яких розвінчуються провокаційні вигадки, активно поширювані в умовах російсько-української гібридної війни як засіб інформаційної агресії для розпалювання конфліктів серед українських громадян. Ілюстративний матеріал підібрано на основі історичних оригіналів. У додатку – репринтне відтворення відомої збірки знакових публікацій науково-популярного журналу «Пам'ятки України» 1989-1990 років «Національна символіка».


Головченко В. Історико-правова ґенеза державної символіки України [Текст] / Валентин Головченко, Андрій Потьомкін //Віче. – 2009. - №8(245). – С.8-11.937-06 85.94 Д36

Державний Гімн України : популярний історичний нарис [Текст] / упоряд.: М. П. Линник, В. М. Пономаренко. – Київ : Музична Україна, 2006. – 55 с. : іл.

У книзі досліджується історія  зародження гімнів, зокрема, в Україні-Русі за княжої доби і в пізніші часи. Докладно розповідається про авторів, історію створення пісенного  символу України, а згодом і державного  гімну  – пісні «Ще не вмерла Україна».Клочко А. Великий Державний Герб: чому він на часі? [Текст] /Андрій Клочко // Юрид. вісн. України. – 2021. - №35. – С.4.

24 серпня 2021 року, в День незалежності України, Верховна Рада прийняла за основу законопроект про великий Державний Герб України. Автор статтті, народний депутат України, зазначає, що герб є невід`ємним атрибутом держави та складовою її конституційного ладу. Наявність великого  Державного Герба встановлює Конституція України, тому його затвердження – на часі.


Коломієць Ю. Великий Державний Герб України, який може змінити майбутнє країни на краще [Текст] / Юлія Коломієць // Юрид. вісн. України. – 2021. - №33-34. – С. 6.

Як відомо, 28 червня 2021 року у Верховній Раді був зареєстрований  проект закону « Про великий Державний Герб України». Доцільність прийняття відповідного закону очевидна, - впевнена автор статті, учасник групи з розробки герба, - але яким має бути сам цей герб і що він має символізувати? У статті докладно розповідається про основні  елементи запропонованого групою великого Державного Герба України.


Маляренко В. Державний гімн як дзеркало нації [Текст] / В. Маляренко // Право України. – 2013. - № 5. – С. 374-380

Автор аналізує текст гімну і робить висновок, що Державний Гімн України недосконалий. Він зберігає в собі багато негативних якостей. Слова програмного коду нації мають формувати у серці кожного небайдужого громадянина України психологічне, морально-етичне, позитивне, урочисто-піднесене сприйняття майбутнього держави, - стверджує автор.
Музичук Н. Святі символи України [Текст] / Надія Музичук // Військо України. – 2017. - №8(серпень). – С. 50-57. – (Атрибути державності).

Автор розповідає про давні історичні витоки державних символів України: українського національного прапора, музичного символу – Гімну нашої країни та малого Державного Герба.


Сафонова О. Ю. Конституційний зміст державних символів України /Оксана Юріївна Сафонова [Текст] // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2011. - №2. – С. 335-339.

У статті проаналізовано конституційний зміст державних символів, особливості регулювання даного питання на законодавчому рівні, проблеми, які виникають при реалізації і застосуванні державної символіки.

2530-90 63.2 С32

Сергійчук В. І. Доля української національної символіки [Текст] / В. І. Сергійчук. – Київ : Знання, 1990. – 48с.-(Сер.1 «Час і суспільство», №2).

Автор розповідає про походження української національної символіки, багатовікові традиції використання жовто-блакитних прапорів, тризуба, бунчуків, гербів на українських землях. Брошура розрахована на широке коло читачів.
Стецюк П. Державні символи України: конституційно-правова характеристика [Текст] / П. Стецюк // Вісн. Конституц. Суду України. – 2004. - №6. – С. 103. – 115.

У статті розкривається сутність і характерні ознаки сучасних державних символів,  дається їх умовна класифікація. Аналізуються положення статті 20 Конституції України, яка держані символами України визначає Державний Прапор, Державний Герб і Державний Гімн.
Шумило С. Тризуб із хрестом. 100 років боротьби за право на існування / Сергій Шумило // Україна. Пам'ять боротьби. Збірка статей / Упорядники: Роман Гунда, Андрій Бережина. – Львів, 2021. – С. 5-54.

Герої не вмирають, вони йдуть у вічність, аби повернутися, нагадати про себе: іменем, світлинами, книгами, музеями, меморіалами... Збірка об'єднує матеріали й кольорові ілюстрації у розділах «Національна символіка», «Українська церква», «Збройна боротьба», «Культурний фронт» і «Старожитності».

Серед авторів – Ліна Костенко Андрій Курков, екзарх Вселенського Патріархату архієпископ Тельмісськии Іов (Геча), Оксана Пахльовська, Тарас Чухліб, Лідія Орел. Яскраві ілюстрації Ганни Бездоганної, Максима Рітуса, Анни Сенік, Юрія Косіна, Валентина Кондратюка и Андрія Бережини.