Кожну першу п’ятницю місяця з 10.00 до 13.00 у відділі юридичної літератури провідні спеціалісти Головного управління юстиції в Одеській області надають безоплатну первинну правову допомогу малозабезпеченим громадянам

четвер, 13 квітня 2023 р.

Правовий механізм захисту прав біженців і внутрішньо переміщених осіб

 


 

«Кожна людина має право шукати притулок від переслідувань в інших країнах і користуватися цим притулком» (Загальна декларація прав людини, ст. 14 ч. 1)

 


Законодавство


Загальна декларація прав людини : [Електронний ресурс] : Прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text

Конвенція про статус біженців від 28 липня 1951 року : [Електронний ресурс] Приєднання України: закон від 10.01.2002 р. № 2942. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_011#Text

Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: [Електронний ресурс] : закон України від 20 жовтня 2014 р. №1706-VII; редакція від 29.10.2022 р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#Text

Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні : [Електронный ресурс] : закон України від 6 грудня 2012 р. № 5207. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17#Text

Про облік внутрішньо переміщених осіб : [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509; редакція від 14.10.2022. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF#Text

Питання надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW): [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 451; редакція від 05.11.2022 – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/451-2021-%D0%BF#n43

Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб : [Електронный ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 р № 333; редакція від 25.12.2022. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2022-%D0%BF#Text

Про затвердження Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні : [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 р. № 331; редакція від 18.01.2023 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331-2022-%D0%BF#Text

Про затвердження Порядку та умов надання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях (приміщеннях) об'єктів державної, комунальної та приватної власності у період воєнного стану: [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 261; редакція від 28.09.2022 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2022-%D0%BF#Text

Про реалізацію спільного з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців проекту щодо додаткових заходів із соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб : [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2022 р. № 445. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/445-2022-%D0%BF#Text

Директива Ради 2001/55/ЄС від 20 липня 2001 року «Про мінімальні стандарти для надання тимчасового захисту у разі масового напливу переміщених осіб та про заходи, що сприяють збалансованості зусиль між державами-членами щодо прийому таких осіб та відповідальності за наслідки такого прийому» : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://document.vobu.ua/wp content/uploads/2022/04/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%84%D0%A1_2001_55_%D0%84%D0%A1.pdf


***


Бовкун Е. М. Набуття, реалізація  і припинення правового статусу внутрішньо переміщеної особи в Україні / Е. М. Бовкун // Часопис Київ. ун-ту права. - 2018. - № 4. - С. 66-69.Журавльова Г. С. Забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб: міжнародний досвід та Україна : [Текст] / Г. С. Журавльова // Часопис Київ. ун-ту права. - 2016. - № 4. - С. 52-56. - Бібліогр. : с. 55Котляр О. І. Надання міжнародного захисту від імені біженців - ключове завдання УВКБ ООН : [Текст] / О. І. Котляр // Часопис Київ. ун-ту права. - 2015. - № 4. - С. 329-333. - Бібліогр. : с. 332
Кравчина О. Є. Організація навчання дітей-біженців з України під час війни: досвід Німеччини : [Електронний ресурс] : [Інформ. бюл. № 4] / О. Є. Кравчина // Підтримка освітнього процесу в умовах військового стану засобами цифрових технологій : зб. матеріалів / Інститут цифровізації освіти НАПН України : ІЦО НАПН України, 2022. - С. 31-45. - Бібліогр. : с. 44-45 – Режим доступу : https://lib.iitta.gov.ua/732287/1/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%91%D0%AE%D0%9B%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%86%D0%92%202022.pdf


12-23  342.726  Н23

Наливайко Л. Правовий статус внутрішньо переміщених осіб: теорія та практика: [Текст] : монографія / Л. Р. Наливайко, А. А. Коршун. – Київ: Хай-Тек Прес, 2023. – 192 с.Отримання статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D1%83_%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8F_%D0%B0%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8,_%D1%8F%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%94_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83


458-07  67.511я73  Р51

Римаренко Ю. І. Права мігрантів та біженців у контексті самоствердження особистості // Римаренко Ю.І. Міжнародне міграційне право: підручник. – Київ: КНТ, 2007. – С. 175-232. – (Серія: Міграційні процеси у сучасному світі)

Синчук С. Європейські стандарти соціального захисту переміщених з України осіб: все нове - добре забуте старе : [Текст] / С. Синчук, О. Рим // Право України. - 2022. - № 6. - С. 40-54. - Бібліогр. : с. 52-54
Синчук С. Соціальні права українців за кордоном: про тимчасовий захист в країнах ЄС : [Електронний ресурс] / С. Синчук – Режим доступу : https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3588346-socialni-prava-ukrainciv-za-kordonom-pro-timcasovij-zahist-v-krainah-es.html

Тимчасовий захист чи статус біженця: в чому принципова різниця?  [Електроннй ресурс]. - Режим доступу : https://jurliga.ligazakon.net/ru/news/210033_timchasoviy-zakhist-chi-status-bzhentsya-v-chomu-printsipova-rznitsya


Чижов Д. А. Особливості забезпечення права на соціальний захист внутрішньо переміщених осіб в Україні : [Текст] / Д. А. Чижов // Часопис Київ. ун-ту права. - 2017. - № 2. - С. 163-167. - Бібліогр. : с. 166

 

 

вівторок, 11 квітня 2023 р.

Видатні державні та громадські діячі і правознавці України

 

Видатні державні та громадські діячі і правознавці України [Текст] : біобібліогр. покажч. / уклад.: З. П. Бондаровська, О. М. Ласкевич ; Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культур. спадщини Одес. облдержадмін., Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. С. Грушевського, Від. юрид. літ. ; [ред. О. М. Ласкевич ; комп'ют. набір З. П. Бондаровська, О. М. Ласкевич ; обклад., худож. оформ., верстка О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2023. – 328 с. : фот.; 15×21. – 10 прим.: б. ц. – Текст укр., рос.
Читати та завантажити можна ТУТ