Кожну першу п’ятницю місяця з 10.00 до 13.00 у відділі юридичної літератури провідні спеціалісти Головного управління юстиції в Одеській області надають безоплатну первинну правову допомогу малозабезпеченим громадянам

пʼятниця, 17 лютого 2023 р.

Право в умовах воєнного стану: Застосування трудового, соціального і цивільного законодавства в умовах воєнного стану

 

Право в умовах воєнного стану: Застосування трудового,  соціального і цивільного законодавства в умовах воєнного стану
 

Виплати за лікарняними у зв’язку з вагітністю та пологами // Урядовий кур`єр. – 2023. – 28 січня. – С. 6. – (Корисно знати)

https://ukurier.gov.ua/uk/news/viplati-za-likarnyanimi-u-zvyazku-z-vagitnistyu-ta/

З 1 січня 2023 р. уповноваженим органом в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування є Пенсійний фонд України (ПФУ). Це означає, що виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві здійснює вже  не Фонд соціального страхування України, а ПФУ.

 

Виплати щомісячної допомоги на проживання ВПО: хто має право // Урядовий кур`єр. – 2023. – 3  лютого. – С. 8 . – (Корисно знати)

https://ukurier.gov.ua/uk/news/viplati-shomisyachnoyi-dopomogi-na-prozhivannya-vp/

 

Гетьман Є. А. Відносні права людини в умовах особливих правових режимів / Є. А. Гетьман // Вісн. НАПН України. – 2021. – Том 29, № 1. – С. 26-28.- (На англ. мові)

 

Настіна О. Підстави примусового припинення права власності на землю в умовах правового режиму воєнного стану в Україні / О. Настіна // Право України. – 2022. - №3. – С. 101-115.

Стаття присвячена правовому аналізу законодавчого забезпечення підстав примусового припинення права приватної власності на земельні ділянки та виникнення права державної власності на них в умовах введення правового режиму воєнного стану в Україні. У статті проаналізовано чинну нормативно-правову базу примусового припинення права приватної власності на землю, переходу прав власника від приватних осіб до держави в умовах правового режиму воєнного стану. За результатами дослідження виявлено прогалини чинного законодавства у цієї сфері та запропоновані способи врегулювання правових колізій.

 

Пилипенко П. Особливості реалізації права на працю в умовах воєнного стану в Україні  / П.  Пилипенко, В. Буряк  // Право України. – 2022. - №6. – С. 14-25.

У статті досліджуються особливості правового регулювання трудових відносин в Україні в умовах введення правового режиму воєнного стану. Вони зумовлені міграцією робочої сили, появою нових форм організації праці; розширенням дистанційної роботи тощо. Автори підтримують необхідність адаптації вітчизняного трудового законодавства до вимог Директиви № 2019/1152 Європейського Парламенту і Ради від 20 червня 2019 р. “Про прозорі й передбачувані умови праці в Європейському Союзі” та поступове наближення його до міжнародних стандартів

 

Семіног С. В. Новели законодавства щодо регулювання відносин споживчого кредитування    в умовах воєнного стану / С. В. Семіног // Юрид. Україна. – 2022. - №3. – С. 33-41.

 

Синчук С. Європейські стандарти соціального захисту переміщених з України осіб: все нове – добре забуте старе / С. Синчук, О.  Рим  // Право України. – 2022. – №6. – С. 40-54

У статті з’ясовуються механізми соціального захисту переміщених з України осіб через воєнні дії, які впроваджені державами – членами Європейського Союзу (ЄС) та Ради Європи (РЄ) на виконання їхніх євроінтеграційних зобов’язань. Досліджено окремі аспекти активації режиму тимчасового захисту для українців у ЄС, а також визначено проблеми, що таке впровадження спричинило та очікувано може зумовити. З’ясовано коло осіб, які можуть претендувати на здобуття відповідного статусу. Аналізуються соціальні права переміщених осіб та наголошується, що кожна держава-член має власні національні системи реалізації таких, а відтак рівень мінімальних стандартів соціального захисту різнитиметься.

 

Шумило М. Гарантії трудових прав осіб, призваних до лав Збройних Сил України під час війни / М. Шумило // Право України. – 2022. – №6. – С. 26-39.

Трудові гарантії були і залишаються вагомим інструментом захисту працівників, які в умовах війни стають до лав ЗСУ. Ці гарантії є розвитком приписів Конституції України, - підкреслює автор. У статті наводиться практика Конституційного Суду України щодо захисту соціально-трудових прав військовослужбовців.

 

Як розраховується розмір субсидії на житлово-комунальні послуги // Урядовий кур`єр. – 2023. – 18 січня. – С. 8. – (Корисно знати)

https://ukurier.gov.ua/uk/news/yak-rozrahovuyetsya-rozmir-subsidiyi-na-zhitlovo-k/

 

Які послуги доступні для внутрішньо переміщених осіб онлайн // Урядовий кур`єр. – 2023. – 3 лютого. – С. 8. – (Корисно знати)

https://ukurier.gov.ua/uk/news/yaki-poslugi-dostupni-dlya-vnutrishno-peremishenih/