Кожну першу п’ятницю місяця з 10.00 до 13.00 у відділі юридичної літератури провідні спеціалісти Головного управління юстиції в Одеській області надають безоплатну первинну правову допомогу малозабезпеченим громадянам

четвер, 30 липня 2020 р.

Нові виклики у торгівлі людьми: до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми


У 2013 році Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй проголосила 30 липня Всесвітнім днем протидії торгівлі людьми, зазначивши, що в цей день необхідно підвищувати рівень поінформованості громадян стосовно глобальної проблеми торгівлі людьми і привертати увагу до важкого становища жінок, чоловіків і дітей, які стали жертвами цього злочину, а також заохочувати людей активно допомагати постраждалим і протидіяти торгівлі людьми.
Відповідно до законодавства, торгівля людьми - здійснення незаконної угоди, об'єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, у тому числі сексуальної, з використанням обману, шахрайства, шантажу, уразливого стану людини або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, з використанням службового становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи, що відповідно до Кримінального кодексу України визнаються злочином.

Метою торгівлі людьми може бути:

 • трудова експлуатація;
 • сексуальна експлуатація, використання у проституції та порнобізнесі;
 • примусове жебрацтво;
 • примусове втягнення у злочинну діяльність;
 • примусове вилучення органів;
 • продаж дитини;
 • сурогатне материнство.

Корисна інформація:

Українська національна довідкова безкоштовна лінія з питань міграції та протидії торгівлі людьми: 0-800-505-501 (безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів в Україні) або 527 (безкоштовні дзвінки з номерів Київстар та МТС).


На території Одеської області з питань вирішення проблемторгівлі людьми цілодобово діє телефонна «гаряча лінія» Громадського Руху  «Віра, Надія, Любов»: (0482) 63-33-39; (048) 777-25-17. Адреса організації: 65011, м. Одеса, вул. Успенська, 53. 


До уваги користувачів електронних ресурсів ООУНБ ім. М. Грушевського пропонуються законодавчі та наукові видання, в яких висвітлюються проблеми торгівлі людьми:


 • Про протидію торгівлі людьми: закон України від 20 вересня 2011 року № 3739-VI :  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17#Text
 • Державна соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2020 року: затв. пост . Кабінету Міністрів України 24 лютого 2016 р. № 111: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/111-2016-%D0%BF#Text
 • Волкова A. I. Структура криміналістичної характеристики торгівлі людьми / A. I. Волкова // Актуальні проблеми держави і права. - 2006. - Вип. 27. - С. 174-181 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2006_27_32
 • Держприкордонслужба ліквідувала міжнародний канал торгівлі людьми в аеропорту «Одеса» [Новини від  20.01.2020 ]. – Режим доступу: https://ua.interfax.com.ua/news/general/638314.html
 

 

1798-04  67.9(4УКР)308  І24

Іващенко В. О. Торгівля жінками та дітьми : (кримінологічні та кримінально-правові аспекти боротьби) : [Текст] / В. О. Іващенко. – Київ : Атіка, 2004. - 110 с. - Бібліогр.: с. 100-110.

Миронюк Т. В. Торгівля людьми як глобальна проблема сучасності : [Текст] / Т. В. Миронюк, М. Г. Король // Часоп. Київ. ун-ту права. - 2018. - № 3. - С. 259-262.


444-19   43.2/7  Н34

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України : [Текст] / за заг. ред. М.В. Лошицького. – Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2019. – 792 с. Нєбитов А.А. Роль міжнародних і громадських організацій у запобіганні торгівлі людьми та реабілітації жертв злочину : [Текст] / А. А. Нєбитов // Наук. вісн. НАВС. - 2010.- Вип. 5(72). – С.97–103.
Павленко С. О. Тактика протидії торгівлі людьми органами Національної поліції України: вітчизняний та зарубіжний досвід / С. О. Павленко // Міжнар. наук. журн. «Інтернаука». Серія : Юридичні науки. - 2018. - № 5. - С. 41-55 : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjiu_2018_5_8


Сергєєва Л. М. Складові механізму забезпечення прав осіб, постраждалих від торгівлі людьми / Л. М. Сергєєва, А. А. Сергєєв // Проблеми законності. - 2017. - Вип. 139. - С. 240-246  : [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2017_139_25


Харчук В.  Генезис спеціальних міжнародних договорів у сфері протидії рабству та торгівлі людьми [Текст] / В. Харчук // Юрид. журн.- 2010. - № 10. - С. 35-41. - Библиогр. : с. 41.


вівторок, 14 липня 2020 р.

«Декларація про державний суверенітет України: історичне значення та сьогодення документу»: до 30-річчя від дня ухваленняТридцять років тому, 16 липня 1990 року, Верховна Рада ухвалила Декларацію про державний суверенітет України, зробивши перший крок до відновлення історичної справедливості, відродження української державності як ідеї соборності українського народу та його земель.
Декларація визначила основні політичні, економічні, соціальні цілі та довгострокові перспективи розвитку Української держави, відкривши новий етап в історії нашого народу.
Цей документ був покладений в основу Акта проголошення незалежності України й Конституції України 1996  року. Остання закріпила основи сучасного державного й суспільного ладу країни, конституційні права і свободи громадян, гарантії незалежного розвитку України у всіх сферах життя.
До 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України у відділі юридичної літератури розгорнуто книжково-документальну  виставку «Декларація про державний суверенітет України: історичне значення та сьогодення документу».
Виставка репрезентує законодавчі документи, монографії, наукові статті та історичні нариси вітчизняних авторів, які висвітлюють цю доленосну подію в історії нашої держави й дають цілісне уявлення про основні віхи становлення її незалежності.
Експозицію відкриває унікальне видання «Декларація про державний суверенітет України: історія прийняття, документи, свідчення», в якому зібрано всі документи, що стосуються процесу прийняття Декларації, – законопроекти, пропозиції, повні стенограми їх обговорення і постатейного прийняття, результати поіменного голосування, а також аналітичні статті та особисті спогади народних депутатів ХІІ скликання Верховної Ради УРСР (І скликання Верховної Ради України).
Ознайомитися з виданнями, представленими на виставці, можна до 15 серпня цього року.пʼятниця, 10 липня 2020 р.

Інтеграція заради миру: інформаційний список


На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року № 35-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки»


Інформаційний список (січень – червень 2020)

 • Алексієвець Л. Трансформація відносин України та НАТО в 1991-2019 рр.: історичний аспект [Текст] / Л. Алексієвець, М. Алексієвець // Укр. істор. журн. - 2020. - № 1. - С.126-141.
 • Гончаренко О. Поки НАТО не чекає. Україні потрібен військовий альянс із США [Текст] / О. Гончаренко // Юрид. вісн. України. - 2020. - №1/2 (1-23 січня). - С. 13.
 760-19  34(082) Д36
 • Кресіна І.О. Політико-правові аспекти євроатлантичної інтеграції України [Текст] / І.О. Кресіна // Держава і право : Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - Київ : Юрид. думка, 2019. - Вип. 85. - С. 264-279. - Бібліогр. : с. 278-279.
 • Крамарчук О. Україна стане операційним партнером НАТО в Іраку. Запрошення стати операційним партнером місії Альянсу свідчить про визнання цінності українського військового досвіду та професіоналізму [Текст] / О. Крамарчук // Уряд. кур`єр. – 2020. – 16 січня. – С. 2.

761-19  34(082) Д36
 • Петренко Ю. В. Європейська ініціатива з інтервенції - міждержавна співпраця у сфері оборони поза рамками структур ЄС і НАТО [Текст] / Ю. В. Петренко // Держава і право: Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - Київ : Юрид. думка, 2019. - Вип. 86. - С. 232-242. - Бібліогр. : с. 240-241.
 • Петренко Ю. В. Передумови зародження та формування співробітництва держав-членів ЄС у сфері оборони [Электронный ресурс] / Ю. В. Петренко // Теорія і практика правознавства : електрон. наук. фах. вид. Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. - 2019. - № 1(15). - С. 1-18.
 • Пирожков С. І. Про національну доповідь НАН Укріїни « Євроатлантичнаий вектор України» [Текст] / С. Пирожков // Вісник НАН України. - 2020. - № 4. - С. 60-67.

760-19 34(082) Д36
 • Савчук К.О. Міжнародно-правова характеристика операцій НАТО з колективної оборони, організованих на підставі ст. 5 Північноатлантичного договору [Текст] / К.О. Савчук // Держава і право : Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - Київ : Юрид. думка, 2019. - Вип. 85. - С. 177-191. - Бібліогр. : с. 190-191.

761-19 34(082) Д36
 • Савчук К. О.  Становлення регулювання діяльності НАТО з актикризового менеджменту [Текст] / К. О. Савчук // Держава і право : Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - Київ : Юрид. думка, 2019. - Вип. 86. - С. 220-231. - Бібліогр. : с. 228-230.
 • Сидоренко С. Інтеграція без ПДЧ: що стоїть за "перезапуском відносин" України з НАТО? [Текст] / С. Сидоренко // Юрид. вісн. України. - 2019. - №44 (1-7 листопада). - С. 9.
 • Скоро не буде генералів армії України: [про проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців» ] [Текст] // Юрид. вісн. України. - 2020. - № 1-2 (1-23 січня). - С. 15.

Законопроектом пропонується встановити нові назви військових звань вищого офіцерського складу відповідно до військових звань, прийнятих у провідних країнах-членах НАТО.

середа, 1 липня 2020 р.

Як оформити електронний підпис: алгоритми від МінцифриПовне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту.
Кваліфікований електронний підпис (КЕП) раніше називали ЕЦП (Електронний цифровий підпис). Отримати його можна безкоштовно як офлайн, так і через мережу інтернет.  Щоб отримати КЕП офлайн, особисто зверніться до одного з надавачів послуги, заповніть реєстраційну форму та вкажіть паспортні дані й номер платника податків. Зокрема, безкоштовно надають підпис Інформаційно-довідковий департамент Державної податкової служби та АЦСК МВС. Під час карантину Мінцифри радить використовувати попередній запис. Повний Перелік надавачів електронних довірчих послуг за посиланням https://czo.gov.ua/ca-registry
Отримати Кваліфікований електронний підпис онлайн можуть клієнти ПриватБанку
Мінцифри нагадує, що оформити підпис можуть як фізичні особи, так і ФОП.  
До того ж цифрові підписи надає ДП Дія. Для отримання підпису придбайте сертифікат кваліфікованого електронного підпису в одному із пунктів надання послуг.
Мінцифри нагадує, що оформити підпис можуть як фізичні особи, так і ФОП.

Джерело ТУТ

Автоматичне призначення пенсії при досягненні пенсійного віку


З 1 липня Пенсійний фонд України впровадив нову сервісну послугу – автоматичне призначення пенсії.
Пенсія призначається автоматично при досягненні пенсійного віку. При цьому немає необхідності додатково звертатись та особисто відвідувати органи Пенсійного фонду.
Сервіс дозволяє надати всю необхідну для призначення пенсії інформацію завчасно та провести перевірку наявних у Пенсійному фонді даних.
Послуга надається засобами вебпорталу з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Користувач, який не є пенсіонером та який авторизувався на вебпорталі Фонду за допомогою КЕП:
 • заповнює атрибути анкети (заяву; загальні дані; дані документу, що посвідчує особу; адресу проживання та реєстрації; дані щодо обраного способу виплати призначеної пенсії та отримання пенсійного посвідчення);
 • додає скановані копії документів (обов’язкові та ті, які вважає за необхідне надати) для підтвердження його права на певні доплати та пільги);
 • підписує анкету-заяву КЕП та надсилає її до органу Фонду.

За результатами опрацювання анкети - заяви користувач отримає інформацію про автоматичне призначення пенсії, дату такого призначення та розмір пенсії за допомогою СМС повідомлення, засобами вебпорталу та через мобільний додаток.

Деталі ТУТ