Кожну першу п’ятницю місяця з 10.00 до 13.00 у відділі юридичної літератури провідні спеціалісти Головного управління юстиції в Одеській області надають безоплатну первинну правову допомогу малозабезпеченим громадянам

неділя, 9 лютого 2014 р.

Нові надходження літератури. Січень 2014 року1. 291-13  А-31  67.9(4УКР)301.3
Адміністративне судочинство в Україні: теорія, правове регулювання, практика: монографія / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."; за заг. ред.: С.В. Ківалова, Л.Р. Білої-Тіунової; та ін. - Одеса: Фенікс, 2013. - 392 с.

2. 958-12   Г15  67.9(4УКР)
Галицький, І В. Толерантність у правовому житті сучасної України: монографія / І.В. Галицький; М-во освіти і науки, молоді та спорту  України, Нац ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса: Фенікс, 2012. - 144 с. - Бібліогр.: с. 172-197

3. 234-13  67.9(4УКР)311.42  З-19
Закон України " Про оперативно-розшукову діяльність": наук.-практ. коментар ./ [С.В. Ківалов, В.С. Берназ, А.М. Притула] Міжнар. гуманіт. ун-т; за заг. ред. С.В. Ківалова. - Одеса: Фенікс, 2013. -190 с

4. 68-13   З-26   67.0
Заморська, Л І. Правова нормативність та ії інституціоналізація в Україні: монографія / Л.І. Заморська; Нац. ун-т" Одес. юрид. акад.". - Одеса: Фенікс, 2013. - 304 с. - Бібліогр.: с. 272-302.

5. 294-13   67.9(4УКР)301.3   К 38
Ківалов С. В. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування у судовому порядку: монографія / С.В. Ківалов, Л.Р. Біла-Тіунова, І.С. Козій; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса: Фенікс, 2013. - 254 с

6. 213-13   67.515.22(4)  П68
Право Європейського Союзу: підручник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."; [Т.В. Аверочкіна, Ю.Ю. Акіменко, Т.О. Анцупова та[ ін.]]; за ред.О.К. Вишнякова. - Одеса: Фенікс, 2013. - 883 с. - Бібліогр.: с. 758-870.

7. 913-12   67.511.3   С28
Севостьянова Н І. Звернення до Європейського суду з прав людини як реалізація права на правосуддя: монографія / Н.І. Севостьянова; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - К.: Фенікс, 2012. - 216 с - Бібліогр.: с. 174-208.

8. 292-13  67.9(4)304   Х-68
Харитонов, Е. О. Очерки сравнительного правоведения: традиции частного (гражданского) права в Европе / Е.О. Харитонов, Е.И. Харитонова. - Одесса: Фенікс, 2013. - 639 с.

9. 212-13   67.9(4УКР)311я43   Ш70
Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства: матеріали Регіон. круглого столу, 19квіт. 2013р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."; [відп. за вип. Ю.П. Аленін]. - Одеса: Юрид. л-ра, 2013. - 200 с.

10. 235-13  Ю64  67.2(4РОС)  Ю64
Юрій, І. А. Інститут градоначальництва в системі державної влади на півдні Російської імперії (ХІХ-початок ХХст.): монографія / І.А. Юрій; МВС України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. - Одеса: Фенікс, 2013. – 386с.
.

Користувачі бібліотеки отримали консультації з питань житлового, цивільного, земельного та пенсійного законодавства

07 лютого 2014 року у Пункті безоплатної правової допомоги   здійснено  прийом громадян головним спеціалістом відділу реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного управління юстиції в Одеській області Кушнір О.Р.