Кожну першу п’ятницю місяця з 10.00 до 13.00 у відділі юридичної літератури провідні спеціалісти Головного управління юстиції в Одеській області надають безоплатну первинну правову допомогу малозабезпеченим громадянам

вівторок, 15 квітня 2014 р.

Християнська мораль як визначальне світоглядне джерело права


Людство упродовж історії визначало свої критерії справедливості, рівності і свободи. Всі ці критерії сходять до основ, які були відкриті людству на початку його формування та викладені у Книзі Книг - Біблії.
Релігійні засади виступали насамперед джерелами звичаєвого, а згодом і позитивного права. Нажаль, сучасна юриспруденція нерідко забуває про свої моральні та духовні коріння. Результати  цієї бездуховності правової свідомості ми відчуваємо все більше і більше – в усіх сферах суспільних, державних і міжнародних відносин. Саме тому науковий розгляд християнських засад сучасного права є на сьогодні актуальним.
Питанню християнської моралі, як визначальному світоглядному джерелу права, приділено достатньо уваги у працях вчених. Деякі книги та статті пропонуємо до уваги читачів.

Вовк Д. Релігійна традиція у праві : аспекти загальнотеоретичного розуміння / Д. Вовк // Вісник Академії правових наук України. – 2012. – № 3 (70). – С. 44 – 53. 
У статті розглядаються питання загальнотеоретичної характеристики релігійної традиції у праві. Аналізується момент її виникнення та джерела формування. Автор підкреслюю важливість релігійної практики як джерела традиції.


2139-02  67.0  П17
Папаян Р. А. Христианские корни современного права / Р.А. Папаян. – М.: Норма, 2002. – 416 с. 
Книга представляет собой исследование, посвященное библейским истокам современного права. Рассмотрены основные права человека – естественно-правовые нормы, представленные в Библии начиная с дней творения и действующие в течение всех библейских событий. Право на жизнь, свобода личности, право на семью, на труд, на собственность рассмотрены как человекообразующие свойства, предусмотренные в божественном творении, и осмысляются в их духовном аспекте. 


Калинина Е.В. Древнейшая история конституционализма : библейский опыт / Е.В. Калинина, В.Б. Романовская // Правоведение. – 2011.  № 3(296) – С. 181 – 185. 
Авторы статьи подчеркивают актуальность политико-правового феномена конституционализма и рассматривают различные подходы к определению указанного явления. Исследуются древние корни современных конституций.


Луцький І. Вплив християнських цінностей на сучасне українське державотворення / І. Луцький, О. Каленюк // Юридична Україна. – 2010. – № 2. – С. 12 – 14. 
У статті досліджуються основи духовного відродження нації, що актуалізує звернення до християнських цінностей. Християнські цінності розглядаються як один з найважливіших факторів, що впливають на формування й розвиток національної культури, політики, освіти, а також процеси сучасного державотворення.

Луцький І. Християнська мораль як визначальне світоглядне джерело українського права / І. Луцький// Юридична Україна. – 2011. – № 5. – С. 16 – 19. 
Автор розглядає християнську мораль як визначальне світоглядне джерело права. Обґрунтовується думка, що Біблія – священна книга християн, одна з найвизначніших пам`яток світової релігійної думки, міцно вросла в духовність і культуру багатьох народів. Християнська мораль була закладена в перших історичних джерелах українського права.


Прибуткова Е.А. Религиозно-нравственное оправдание права: два этапа в эволюции идей Вл. Соловьева / Е.А. Прибыткова // Правоведение. – 2005. – № 4(261). – С. 165 – 180. 
Автор статьи, исследуя философско-правовое учение Владимира Соловьева, приходит к выводу, что на протяжении всего творчества главной идеей в его философии права была следующая : религиозно-нравственный закон, возвещенный христианством, должен быть руководящим принципом, одухотворяющим все сферы человеческих отношений.Стрельцов Л.Є. Щодо духовності правової науки / Л.Є Стрельцов // Духовне життя суспільства та злочинність: матеріали наук. конф. / ОНУ ім. І. І. Мечникова; за ред.. Є.Л. Стрельцова. – Одеса : Астропринт, 2009. – С.49 – 52. 
У статті  наголошується, що юридична наука не повинна мати кон`юктурний характер, повинна бути дистанційована від влади. Саме тоді вона дійсно буде мати «свою» духовність і формувати належним чином духовність і правосвідомість суспільства.

пʼятниця, 11 квітня 2014 р.

Как оформить субсидию?

Как оформить субсидию?: [в связи с грядущим ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги и энергоносители этот вопрос становится очень актуальным] // Порто-Франко. – 2014. - № 12 (4 апр.). – С. 10.
О новых правилах начисления субсидии, как посчитать общий доход и о том, кому субсидия не светит ЧИТАЙТЕ

Операции с движимым имуществом и налог на доходы физических лиц

Пресс-служба СГНИ по обслуживанию КП в г. Одессе МГУ Миндоходов. Операции с движимым имуществом и налог на доходы физических лиц: [консультации специалистов по вопросам налогообложения доходов физических лиц операций с движимым имуществом] // Порто-Франко. – 2014. - № 12 (4 апр.). – С. 11.