Кожну першу п’ятницю місяця з 10.00 до 13.00 у відділі юридичної літератури провідні спеціалісти Головного управління юстиції в Одеській області надають безоплатну первинну правову допомогу малозабезпеченим громадянам

вівторок, 6 квітня 2021 р.

Нові надходження до відділу юридичної літератури у І кварталі 2021 року

 Шановні користувачі!

Фонд відділу поповнився новими надходженнями.Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 берез. 2019 р. : (офіц. текст). - Київ: ПАЛИВОДА А.В., 2019. - 160 с. - (Кодекси України).

У Кодексі станом на 1 березня 2019 року подаються останні зміни та доповнення, що набули чинності, згідно із законами України: «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» № 2628-VIII від 23.11.2018; «Про внесення змін до розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель» N° 2666-VIII від 20.12.2018.


Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 4 берез. 2019 року : (офіц. текст). - Київ, 2019. - 264 с. - (Кодекси України).

У Кодексі станом на 4 березня 2019 року подаються останні зміни та доповнення, що набули чинності.

 

Про державну таємницю: Закон України № 3855-ХІІ від 21 січ. 1994 р. із змінами і доп. - Київ: Парлам. вид., 2020. - 34 с. - (Закони України; № 11(71)).

Цей Закон регулює суспільні відносини, пов'язані з віднесенням інформації до державної таємниці, засекречуванням, розсекречуванням її матеріальних носіїв та охороною державної таємниці з метою захисту національної безпеки України.
Про оцінку впливу на довкілля: Закон України № 2059-VIII від 23 трав. 2017 р. із змінами і доп. - Київ: Парлам. вид., 2020. - 47 с. - (Закони України; № 12(72)).

Цей Закон встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.Антикорупційна Абетка: прості пояснення складних понять про боротьбу з корупцією. - Київ, 2020. - 55 с.

Антикорупційна реформа, превенція та розслідування корупційних злочинів актуальні для України теми, проте не всі розуміють складні юридичні терміни, що звучать в новинах чи з’являються на шпальтах видань. Вміло їх застосувати допоможе антикорупційна абетка, в якій зібрано 70 юридичних термінів.
Боротьба за належне врядування у Східній Європі. - Брюссель: Центр європейських політичних досліджень (CEPS), 2018. - 265 с.

В цій книзі увагу зосереджено на основних політичних питаннях, аналіз зроблено з використанням порівняльного підходу, що розглядає всі три держави разом. Завдання полягало в тому, щоб дослідити критичні чинники і бар'єри, що перешкоджають «належному врядуванню», включаючи конституційні аспекти та загрози для цього процесу, такі як олігархи, всеохоплююча корупція та унікальна геополітична ситуація, коли три держави знаходяться між ЄС та Росією.Дисциплінарна відповідальність прокурорів в Україні / М. Банчук, Є. Каменев, Б. Крапивін, В. Малишев, М. Петраковський. - Київ: Москаленко О.М., 2019. - 140 с.

Дослідження присвячено вивченню практики притягнення прокурорів до дисциплінарної відповідальності Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів протягом 2017-2018 рр. У публікації проаналізовано різні аспекти дисциплінарної практики: законодавче регулювання притягнення прокурорів до дисциплінарної відповідальності, відповідність національного законодавства з притягнення прокурора до відповідальності міжнародним стандартам, організаційний аспект розгляду скарг Комісією, чинники, які впливають на ухвалення того чи іншого рішення, судова практика в цій сфері.

Забезпечення прав і свобод людини в Україні в умовах поширення корона вірусної інфекції (COVID-19): особливості і шляхи удосконалення - К.: Центр Разумкова, 2020. - 60 с.

Важливу роль у процесі становлення України як демократичної, соціальної та правової держави відведено забезпеченню прав і свобод людини, зокрема створенню гідних умов її життя. Саме тому права і свободи людини та їх гарантії покликані визначати зміст і спрямованість діяльності сучасної Української держави, всіх її органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також їх посадових осіб. При цьому, сама держава безпосередньо зобов’язана відповідати перед громадянами за свою діяльність загалом і, особливо, за утвердження та забезпечення прав і свобод людини, оскільки саме останнє визначено її головним конституційним обов’язком (статті 3. 5. 19 Конституції України.

Конституція і конституційні зміни в Україні: збірник, присвячений пам’яті Віктора Мусіяки / Центр Разумкова; відп. ред. А.Рачок, Ю.Якименко ; упоряд. П.Стецюк. - К.: Заповіт, 2020. – 300 с.

Збірник присвячено пам’яті відомого українського вченого-правознавця, державного та громадсько-політичного діяча В.Мусіяки (1946-2019рр.). Видання містить наукові статті з актуальних проблем сучасного конституційного розвитку України, стану Основного Закону держави та перспектив внесення змін до нього, захисту прав людини, розвитку основних конституційно-правових інститутів. Окрему увагу присвячено постаті В.Мусіяки, його науковій та суспільно-політичній діяльності.

 

Бюлетень законодавства і юридичної практики України / редкол. : В.Г. Гончаренко, О. М. Джужа, О.В. Дзера та ін. К.: Юрінком Інтер, 1992.

№ 8-9 2020 : Порушення правил дорожнього руху. судова практика. роз’яснення / відп. за вип. О.Б. Доценко. - 2020. - 440 с.

Контроль за дотриманням правил дорожнього руху. Хто має його здійснювати? Про стан дотримання, а точніше, недотримання правил дорожнього руху (далі - ПДР) на українських дорогах відомо не лише з відомчої статистики або публікацій. Картина жахлива, і доповнювати її додатковими нюансами немає сенсу. Влада вдалася до непопулярного заходу - посилити повноваження Нацполіції щодо контролю за ПДР.


Бюлетень законодавства і юридичної практики України / редкол. : В.Г. Гончаренко, О.М. Джужа, О.В. Дзера та ін. - Київ : Юрінком Інтер, 1992

№4 2020 : Правовий статус громадських об’єднань. Коментар. Законодавство. Судова практика. - 2020.-324 с.

Українське суспільство має давні корені громадських ініціатив та суспільно корисної діяльності осіб. Так, дослідження свідчать, що у X ст. на території сучасної України селяни об’єднувалися в колективи або общини, допомагаючи один одному спершу на основі кровної спорідненості, а ділі - спільності території. Вже у XVI ст. захисники релігійно-культурної самобутності згуртувалися у братства, що виникли ще у часи Середньовіччя для утримання церкви, далі, зазнавши впливу гільдій, вони перейняли організаційну модель, що передбачала щомісячні збори, сплату внесків і общинні суди, опікувалися удовами й сиротами своїх померлих членів, підтримували шпиталі та своїх членів безпроцентними позиками.

Осауленко С. В. Право на свободу об’єднання у політичні партії в Україні: конституційно-правовий аналіз : Монографія. - Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. - 390 с.

У монографії розглядається конституційне право на свободу об'єднання у політичні партії в Україні в умовах сучасного демократичного суспільства. Приділено увагу усім елементам цього конституційного права (об’єкту, суб’єкту, змісту), а також доктринальним джерелам та методологічним засадам його дослідження.Удосконалення нормативно-правової бази створення системи громадянської освіти в Україні / Якименко Юрій та ін. - Київ, 2020 - 167 с.

Це видання підготовлене Центром Разумкова за результатами дослідницького проекту «Удосконалення нормативно-правової бази створення системи громадянської освіти в Україні», який підтримується Представництвом Фонду Ганса Зайделя в Україні.

З метою сприяння створенню в Україні цілісної та ефективної системи громадянської освіти, зокрема дорослих, експертами було розроблено проект Стратегії розвитку громадянської освіти, яка визначає цілі та завдання, системні пропозиції до низки проектів законодавчих та нормативно-правових актів, вміщених у цьому виданні.