Кожну першу п’ятницю місяця з 10.00 до 13.00 у відділі юридичної літератури провідні спеціалісти Головного управління юстиції в Одеській області надають безоплатну первинну правову допомогу малозабезпеченим громадянам

середа, 5 червня 2019 р.

Лікбез для абітурієнтів 2019 року: що потрібно знати при подачі документів до вузу?В Міністерстві освіти і науки України узагальнили відповіді на запитання майбутніх абітурієнтів щодо вступної кампанії-2019.
 • Скільки заяв на вступ можна подавати і які потрібні сертифікати?
 • Які терміни вступної кампанії?
 • Про вступ «на бюджет»
 • Коли дізнаватися результати?


Детальніше ТУТ

вівторок, 4 червня 2019 р.

Хто такі присяжні?

У межах Всеукраїнського просвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО», запровадженого Міністерством юстиції України у співпраці з системою БПД та за підтримки USAID «Нове правосуддя».
Конституцією України передбачено, що народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних.
Присяжні – особи, які за їх згодою залучаються до вирішення певної категорії цивільних та кримінальних справ разом із суддею в суді першої інстанції. Присяжні мають статус судді та на них поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів на час виконанняними обов’язків у суді.Роботодавець зобов’язаний увільнити присяжного(у) від роботи на час виконання ними обов’язків в суді.

Гарантії присяжних на час виконання ними обов’язків у суді:
 • зарахування часу виконання присяжними обов’язків у суді до трудового стажу;
 • збереження всіх гарантій та пільг за місцем роботи;
 • заборона звільнення присяжних з роботи або переведення на іншу роботу без їх згоди;
 • виплата винагороди за час проведений в суді;
 • відшкодування витрат на проїзд, наймання житла, виплата добових;
 • застосування до присяжних заходів безпеки у разі потреби.
Хто може стати присяжним?

Присяжним може бути громадянин України віком від 30 до 65 років, який постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного окружного суд, та який володіє державною мовою.


Не можуть бути присяжними:

 • особи, визнані судом обмежено дієздатними чи недієздатними, або які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;
 • особи, які мають незняту чи непогашену судимість;
 • особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
 • народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, військовослужбовці, працівники правоохоронних органів, апаратів судів, державні службовці, адвокати, нотаріуси, посадові особи органів місцевого самоврядування, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Вищої ради правосуддя.


Як стати присяжним?

 1. Особа, яка виявила бажання стати присяжним, має звернутися до місцевої ради із заявою про включення до списку присяжних. 
  Саме органи місцевого самоврядування формують і затверджують список громадян, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду, відповідають вимогам до присяжних та дали згоду бути присяжними.
 2. У разі відповідності такої особи встановленим у законі вимогам до присяжних, місцева рада своїм рішенням включає її до списку присяжних. Список присяжних направляється у відповідний суд.
 3. Автоматизована система документообігу суду відбирає присяжних для участі у конкретній справі.
 4. Присяжний зобов’язаний вчасно з’явитися на запрошення суду для участі в судовому засіданні.
 5. Неприбуття в судове засідання без поважних причин вважається неповагою до суду, за що передбачено адміністративну відповідальність.
 6. Суд залучає присяжних до здійснення правосуддя на строк не більше одного місяця на рік або на більший строк для закінчення розгляду справи, розпочатої за їхньою участю.субота, 1 червня 2019 р.

Правове забезпечення екологічної безпеки в Україні: актуальні проблеми (до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища)День охорони навколишнього середовища заснований Генеральною асамблеєю ООН в 1972 році й з тих пір відзначається всім світовим співтовариством щорічно 5 червня.

Приводом до проведення цієї всесвітньої акції послужило звернення 2200 діячів науки й культури з 23 країн світу генеральному секретареві ООН. Вони попереджали людство про безпрецедентну небезпеку, що загрожує у зв’язку із забрудненням навколишнього середовища: «Або ми покінчимо із забрудненням, або воно покінчить із нами».
Ця дата стала одним із основних способів привернути увагу світової громадськості до проблем навколишнього середовища, а також стимулювати політичний інтерес, відповідальність усіх за дбайливе відношення до землі, лісів, атмосфери та водних ресурсів.
Проблема охорони навколишнього середовища є для України особливо актуальною. Низький рівень екологічної свідомості громадян, нехтування традиціями господарювання, відсутність дійового державного контролю за виконанням законів про охорону природи й системи ефективного покарання за шкоду довкіллю та інші чинники призвели нашу країну до екологічної кризи.
Охорона довкілля, правове забезпечення  екологічної безпеки стають предметом вивчення і аналізу фахівців екологічного та інших галузей права.


Пропонуємо читачеві ознайомитися з законодавчими актами та дослідженнями українських учених з цієї теми.

Нормативні актиПро основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 р. : закон України від 28 лютого 2019 р. № 2697-УШ // Уряд. кур`єр. – 2019. – 6 квіт. – С. 8-10.


Про оцінку впливу на довкілля : закон України від 23.05.2017 № 2059-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2017. – № 29. – Ст. 315.
Про охорону навколишнього природного середовища: закон України : станом на 16 січня 2017 р.: офіц. вид. / Верховна Рада України. – Київ: Парлам. вид-во, 2017. – 52 с. – (Закони України).


Законодавство України про екологію. – Київ : КНТ, 2012. – 484 с.
Наукова література


Баранова А.І. Екологічні проблеми використання ріки Дунай / А. І. Баранова, С. А. Орябинська // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. (28 листоп.2015 р.). – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. – С. 203-205.
Василенко М. А. До питання удосконалення  юридичної відповідальністі за екологічні правопорушення / М. А. Василенко // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. (28 листоп.2015 р.). – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. – С. 221-223.

Екологічне право України : підручник / за ред. : А. П. Гетьман, М. В. Шульга. – Харків : Право, 2009. – 328 с. – Електрон. версія.Екологічне право України. Академічний курс : підручник / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – 2-е вид. – Київ : Юрид. думка, 2008. – 720 с.


Заверюха М. М. Правове регулювання використання та охорони лісів в Україні : монографія / М. М. Заверюха ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія» ; передм. Т. Є. Харитонова. – Одеса : Юридична література, 2018. – 224 с.
Монографію присвячено комплексному дослідженню теоретичних і практичних аспектів використання та охорони лісів в Україні. Здійснено аналіз правових форм використання лісових ресурсів на землях лісогосподарського призначення та їх правової охорони. На підставі проведеного дослідження розроблено пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства України.Каракаш И. И. Правовое регулирование аграрно-земельных природоресурсово-экологических отношений : сб. избр. ст., докл. и рец. (1997 - 2007) / И. И. Каракаш; Одес. нац. юрид. акад. – Одеса : Фенікс, 2007. – 430 c. – Библиогр. : С. 413-426.

Кос`яненко Є. В. Еколого-правові аспекти охорони Черного моря / Є. В. Кос`яненко // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. (3 грудня 2016 р.). – Одеса : Юрид. л-ра, 2016. – С. 368-371.
Автор розглядає правові акти, що регулюють питання охорони Черного моря та наголошує, що  охорона водних просторів - одне з найважливіших обов`язків держави. Аналізує джерела забруднення Чорного моря і доходить висновку, що на сучасному етапі его екологічний стан залишається незадовільним.Лозо В. И. Правовые основы экологической стратегии Европейского Союза (Концепция, программное обеспечение, систематизация и комментарий действующего законодательства ЕС): монография / В. И. Лозо. – Харків : Право, 2008. – 368 с.

Малолєткова О. Найкраща квітка — молитва / О. Малолєткова // Урядовий кур`єр. – 2019. – 22 трав. – С. 3.
Синтетична тканина, яка розкладається 40 років. Яскрава фарба, що забруднює токсинами ґрунт і воду. Пластик з упаяним усередину металевим дротом, який розкладається 100-180 років. 24 кілометри – радіус діоксинового забруднення під час спалювання. Все це про штучні квіти. «А ми їх десятиліттями носили на могили, не задумуючись над тим, які вони небезпечні. Зручність для людини обернулася шкодою для неї самої та довкілля загалом», - підкреслює автор статті. Отже, від такого шкідливого пластику маємо відмовлятися.

Механізми дотримання в рамках деяких багатосторонніх природо-охоронних угод, стороною яких є Україна : посіб. / кол. авт. : Н. Андрусевич, А. Андрусевич, З.  Козак , С. Вихрист Львів, 2011. 92 с.
У посібнику подається коротка характеристика міжнародно-правовових природо-охоронних актів, правові підстави функціонування механізму дотримання, правовий статус органів, які здійснюють контроль за дотриманням, предмет розгляду і суб’єкт звернення, процедура розгляду та практика.
Правова охорона довкілля: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / А. П. Гетьман, А. К. Соколова, Г. В. Анісімова та ін. ; за ред. А. П. Гетьмана. – Харків : Право, 2014. – 784 с.
Монографія присвячена дослідженню концептуальних засад сучасного стану та перспектив розвитку законодавства про охорону довкілля.
Туліна Е.  Є. Правові засади використання рослинного світу : монографія / Е. Є. Туліна. – Харків : Право, 2017. – 216 с.

Шемшученко Ю. Оцінка впливу на довкілля як інструмент охорони екологічних прав людини / Ю. Шемшученко, Н. Малишева, Т. Третяк // Юрид. вісн. України. – 2018. – №40. – С. 12-13.
Фахівці аналізують новий  Закон України «Про оцінку впливу на  довкілля» та відзначають, що в тексті нового закону закладено низку суперечливих положень, які можуть призвести до колізій і труднощів у застосуванні відповідного закону.