Кожну першу п’ятницю місяця з 10.00 до 13.00 у відділі юридичної літератури провідні спеціалісти Головного управління юстиції в Одеській області надають безоплатну первинну правову допомогу малозабезпеченим громадянам

понеділок, 4 квітня 2022 р.

Воєнний стан в Україні: зміни в організації трудових відносин

 Воєнний стан в Україні: зміни в організації трудових відносин

 
 

15 березня 2022 року Верховною Радою України ухвалено закон №2136 «Про організацію трудових відносин в період воєнного стану»  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text

23.03.2022 Закон підписаний Президентом та опублікований.  Даний закон набрав чинності 24.03.2022, з наступного дня після його опублікування. Діяти закон буде до моменту закінчення воєнного стану на території  Україні.

Прийнятий закон №2136 розповсюджується на всі без виключення підприємства та організації незалежно від форм власності. Даним законом вводяться обмеження конституційних прав і свобод громадянина відповідно до ст. 43 та 44 Конституції України.

Починаючи з 24.03.2022 року сторони трудового договору мають право встановляти форму трудового договору. Згідно статті 24 КЗпП вона може бути письмовою чи усною.

 

Основні зміни наступні:

 

1. Прийняття на роботу та переведення на іншу роботу

 

Роботодавець має право:

 

 • укладати з новими працівниками строкові трудові договори на період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника з метою оперативного залучення нових працівників до виконання роботи, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, в тому числі внаслідок фактичної відсутності працівників, які внаслідок бойових дій евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустках, простої, тимчасово втратили працездатність або доля яких тимчасово невідома;
 • встановлювати умови про випробування для будь якої категорії співробітників;
 • перевести співробітника на іншу роботу необумовлену трудовим договором, якщо дана робота не протипоказана станом здоров’я співробітника, і лише для ліквідації наслідків воєнних дій, або інших обставин, що становлять загрозу життю та нормальним життєвим  умовам людей. Роботодавець повинен в даному випадку виплачувати співробітнику не нижче середньої заробітної плати за попередньою посадою. При цьому повідомлення за два місяця співробітника в даному випадку  не застосовується;
 • відмовити співробітнику у наданні будь-якої відпустки, якщо співробітник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури;
 • розірвати трудовий договір у період тимчасової непрацездатності та відпустки із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем після закінчення відпустки або непрацездатності;
 • на прохання працівника може надати відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку;
 • призупинити трудовий договір, що виключає можливість надання та виконання трудових функцій. Призупинення трудового договору не значить його припинення. Про дане призупинення роботодавець має право повідомити працівника в будь який доступний спосіб. Відшкодування при такому припиненні за втрату заробітної плати та компенсаційних виплат покладається на державу агресора.

 

Працівник має право:

 

 • розірвати трудовий договір за власною ініціативою у строк, який він   зазначає у заяві, якщо підприємство працює в зоні проведення воєнних дій і існує загроза його життю. Інше розірвання трудового договору відбувається згідно загальних правил встановлених КЗпП;
 • за працівником зберігаються всі інші права, які встановлені КЗпП, і які не врегульовані законом №2136.

 

2. Тривалість робочого часу у період воєнного стану

 

 • нормальна тривалість робочого часу підвищується до 60 годин на тиждень (раніше була 40 годин на тиждень);
 • час початку та закінчення робочого дня встановлюється роботодавцем;
 • відсутні скорочені робочі дні напередодні святкових днів;
 • тривалість щотижневого відпочинку роботодавцем може бути скорочена до 24 годин (це фактично один вихідний день).

 

3. Заробітна плата

 

 • виплачується співробітнику на умовах трудового договору;
 • роботодавець звільняється від відповідальності за несвоєчасну виплату заробітної плати, якщо доведе, що даний факт був зумовлений внаслідок бойових дій;
 • звільнення відповідальності за несвоєчасну виплату заробітної плати не звільняє роботодавця від її виплати взагалі;
 • строк виплати заробітний плати може бути відтермінований до моменту відновлення роботи підприємства при веденні воєнних дій.

 

У разі, якщо на підприємстві чи в організації є діючий колективний договір, то на час військового стану дія окремих положень колективного договору за ініціативою роботодавця може бути зупинена.

Кадрове діловодство роботодавець на час воєнний дій веде на свій розсуд, головне, аби було забезпечено облік трудової діяльності та облік витрат на заробітну плату.

 

 

Воєнний стан в Україні: соціальне законодавство: правові акти станом на 01.04.2022 року

Воєнний стан в Україні: соціальне законодавство: правові акти станом на 01.04.2022 року

 


 

Конституція України: Редакція від 01.01.2020

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

 

Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану: закон України від 15.03.2022 № 2136-IX

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text

Примітка: зміни до Кодексу законів про працю станом на 26.03.2022 року не опубліковані

 

Про координацію заходів з вирішення гуманітарних та соціальних питань: указ Президента України від 02.03.2022 № 93/2022

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/2022#Text

 

Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану: постанова Кабінету міністрів України від 26.02.2022 № 162

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/162-2022-%D0%BF#Text

 

Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану: постанова Кабінету міністрів України від 28.02.2022 № 164

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/164-2022-%D0%BF#Text

 

Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб: постанова Кабінету міністрів України від 28.02.2022 № 165

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/165-2022-%D0%BF#Text

 

Деякі питання внесення інформації до паспорта громадянина України для виїзду за кордон: постанова Кабінету міністрів України від 28.02.2022 № 170

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170-2022-%D0%BF#Text

 

Питання надання у 2022 році застрахованим особам одноразової матеріальної допомоги у зв’язку із втратою частини заробітної плати (доходу), робота (економічна діяльність) яких тимчасово зупинена внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні: постанова Кабінету міністрів України від 04.03.2022 № 199

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/199-2022-%D0%BF#Text

 

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення: постанова Кабінету міністрів України від 05.03.2022 № 198

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/198-2022-%D0%BF#Text

 

Про особливості призначення та використання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” на період введення воєнного стану: постанова Кабінету міністрів України від 05.03.2022 № 204

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/204-2022-%D0%BF#Text

 

Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного стану: постанова Кабінету міністрів України від 05.03.2022 №206

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/206-2022-%D0%BF#Text

 

Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548: постанова Кабінету міністрів України від 06.03.2022 № 223

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/223-2022-%D0%BF#Text

Примітка: щодо контролю цін місцевою владою

 

Деякі питання надання державної соціальної допомоги та пільг на період введення воєнного стану: постанова Кабінету міністрів України від 07.03.2022 № 214

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2022-%D0%BF#Text

 

Деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану: постанова Кабінету міністрів України від 07.03.2022 №213

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213-2022-%D0%BF#Text

 

Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану: постанова Кабінету міністрів України  від 07.03.2022 №215

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2022-%D0%BF#Text

 

Питання надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні: постанова Кабінету міністрів України від 07.03.2022 №220

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/220-2022-%D0%BF#Text

 

Деякі питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану: постанова Кабінету міністрів України від 07.03.2022 №221

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/221-2022-%D0%BF#Text

 

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо деяких питань державної соціальної допомоги та пільг: постанова Кабінету міністрів України від 11.03.2022 № 258

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/258-2022-%D0%BF#Text

 

Про затвердження Порядку та умов надання компенсації місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб, у період воєнного стану: постанова Кабінету міністрів України від 11.03.2022 №261

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2022-%D0%BF#Text

 

Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України: постанова Кабінету міністрів України від 12.03.2022 № 264

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/264-2022-%D0%BF#Text

 

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 та від 14 липня 2021 р. № 723: постанова Кабінету міністрів України від 12.03.2022 № 274

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/274-2022-%D0%BF#Text

Примітка: щодо змін у Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва

 

Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи: постанова Кабінету міністрів України від 13.03.2022 № 269

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/269-2022-%D0%BF#Text

 

Про утворення Координаційного штабу з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану: постанова Кабінету міністрів України від 17.03.2022 № 302

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-2022-%D0%BF#Text

 

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 341 і від 9 грудня 2020 р. № 1236: постанова Кабінету міністрів України від 18.03.2022 № 311

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/311-2022-%D0%BF#Text

Примітка: щодо змін у переліку товарів, що мають істотну соціальну значущість, граничний рівень торговельної надбавки (націнки)

 

Деякі питання реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, нарахування та виплати допомоги по безробіттю на період дії воєнного стану: постанова Кабінету міністрів України від 19.03.2022 № 334

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/334-2022-%D0%BF#Text

 

Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг: постанова Кабінету міністрів України від 19.03.2022 № 333

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2022-%D0%BF#Text

 

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо забезпечення реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення: постанова Кабінету міністрів України від 20.03.2022 № 325

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/325-2022-%D0%BF#Text

 

Деякі питання забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання в умовах воєнного стану: постанова Кабінету міністрів України від 20.03.2022 № 328

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/328-2022-%D0%BF#Text

 

Про затвердження Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні: постанова Кабінету міністрів України від 20.03.2022 № 331

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331-2022-%D0%BF#Text

 

Деякі питання забезпечення функціонування електронної системи охорони здоров’я в умовах воєнного стану: постанова Кабінету міністрів України від 23.03.2022 № 351

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/351-2022-%D0%BF#Text

 

Деякі питання тимчасового переміщення (евакуації) дітей та осіб, які проживають або зараховані до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування, в умовах воєнного стану : постанова Кабінету міністрів України від 27 березня 2022 р. № 385

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2022-%D0%BF#Text