Кожну першу п’ятницю місяця з 10.00 до 13.00 у відділі юридичної літератури провідні спеціалісти Головного управління юстиції в Одеській області надають безоплатну первинну правову допомогу малозабезпеченим громадянам

понеділок, 26 вересня 2022 р.

Насильство серед учнів шкіл (булінг) в Україні: правові шляхи подолання

 

Сьогодні в умовах розвитку інформаційних технологій, виникнення новітніх способів та засобів навчання надзвичайно загострилася проблема булінгу та кібербулінгу, довготривалих агресивних проявів та третирування у стосунках дітей та підлітків. Причому це явище супроводжується проявами жорстокості, цинізму, агресії, психологічного та фізичного тиску.
Проблема насильства та агресії серед школярів упродовж останніх років привертає увагу педагогів, психологів, медиків. Запобігання та профілактика випадків булінгу, формування у дітей характеру доброї, співчутливої людини, поваги до однолітків, є найважливішим завданням батьків, педагогів, психологів.

На законодавчому рівні встановлено юридичну відповідальність за випадки булінгу (цькування).

Враховуючи актуальність вказаної проблематики, багато учених присвятили свої праці дослідженню цього питання.Пропонуємо ознайомитися з законодавством та деякими публікаціями, присвяченими явищу булінга.


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню): Закон України від 18.12.2018 №2657 – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#Text


Андросюк В. Г. Проблема булінгу в сучасному юридико-психологічному просторі України  [Текст] / В. Г. Андросюк, Ю. А. Суденко // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2019. – № 1. – С. 216-220.

Стаття присвячена дослідженню проблеми булінгу – щодо кваліфікації та відповідальності, різновиду правопорушення. Окреслено перспективи правового та психотерапевтичного реагування на прояви булінгу та його превенцію.


Веремій С. В. Причини, діагностика булінгу та кібербулінгу  [Текст] /С. В. Веремей // Юрид. Україна. – 2021. – № 10. – С. 30-35.

У статті поглиблено досліджуються причини булінгу в Україні, зокрема, дано визначення поняття булінгу та одного із його різновидів – кібербулінгу. Встановлюються можливі причини даного антисоціального явища та їх правильна діагностика.

Градова Ю. В. Нормативно-правове регулювання булінгу: національний та зарубіжний досвід [Текст] / Ю. В. Градова, М. Артамонова // Вісн. Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. – 2019. – Вип. 28. – С. 34-41. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPR_2019_28_6

Автори з`ясували зміст поняття та ознаки булінгу з метою відмежування його від суміжних понять. Досліджено нормативно-правове врегулювання даного явища в Україні та зарубіжних країнах.


760-19  34(082)  Д36

Кваша Р. С. Поширення насильства та булінгу серед неповнолітніх: роль електронних засобів комунікації  [Текст] / Р. С. Кваша // Держава і право. Юридичні і політичні науки: зб. наук. пр. Вип. 85 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ – С. 331-342. – Бібліогр.: С. 340-341.

Проаналізовано негативний вплив показу насильства в електронних ЗМІ на девіантну поведінку неповнолітніх. Відповідальність за доступ до електронних ЗМІ та їх використання неповнолітніми як вдома, так і в освітніх закладах несуть батьки й учителі, – стверджує автор.


Кайданович О. Попередження та виявлення фактів булінгу серед підлітків – важливий аспект діяльності ювенальних прокурорів у Житомирській області [Текст] / О. Кайданович // Вісн. прокуратури. – 2019. – № 6. – С. 22-25.


Левченко К. Булінгу – ні! [Текст] / Катерина Левченко, Андрій Черних // Юрид. газета. – 2019. – № 2-3 (22 січня). – С. 13, 31.

Наводиться статистика Дитячого фонду ООН з булінгу в Україні та аналізується закон України щодо протидії цьому явищу.Лубенець І. Г. Насильство серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів (булінг та його причини) / І. Г. Лубенець // Наука і правоохорона діяльність – 2016. – № 1. – С. 218-223. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nip_2016_1_34

В статті проводиться дослідження наукових підходів щодо явища булінгу серед школярів . Проаналізовані причини та фактори, що сприяють вчиненню булінгової поведінки підлітків.


«Не вдавай, що не бачиш». В Україні розпочалася компанія з протидії булінгу в школах. – Режим доступу:  https://www.wcu-network.org.ua/Zaxist_prav_dtei/news/%C2%ABNe_vdavai_xho_ne_bachish%C2%BB_V_Ukrain_rozpochalasja_kompanja_z_protidi_bulngu_v_

Розповідається про дослідницько-просвітницький  проект з профілактики та протидії булінгу «Стоп шкільний терор», який триває з 2017 року. За цей час на базі Українського інституту досліження екстремізму проведене перше в Україні аналітичне дослідження з вивчення проблеми булінгу. Підготовлений проект національної програми з профілактики та протидії булінгу.


Падучак О. Булінг: міфи та реальність [Текст] / О. Падучак // Юрид. вісн. України. – 2019. – № 28 (12-18 липня). – С. 12-13.

Автор звернула увагу в першу чергу на юридичні аспекти булінгу, серед яких порушення прав та відсутність меж їх здійснення, насильство, шкода і відповідальність, неналежний рівень правової свідомості тощо.


Смачило І. В. "Закон щодо протидії булінгу працює" [Текст] : [інтерв'ю заст. міністра юстиції України] / І. В. Смачило // Юрид. вісн. України. – 2019. – № 8 (22-28 лютого). – С. 6.

 

 

.