Кожну першу п’ятницю місяця з 10.00 до 13.00 у відділі юридичної літератури провідні спеціалісти Головного управління юстиції в Одеській області надають безоплатну первинну правову допомогу малозабезпеченим громадянам

пʼятниця, 19 грудня 2014 р.

Святкові дні у 2015 році

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 12.11.2014№1084-р рекомендував графік перенесення робочих днів у 2015 році з урахуванням встановлених законом святкових і неробочих днів в Україні.Оригінал ТУТ

четвер, 4 грудня 2014 р.

Волонтёры. Доверяй, но проверяй!

"Доверяй, но проверяй", - этим принципом следует руководствоваться, если вы решили помочь бойцам нацгвардии, детям-сиротам, переселенцам и др., а не пополнить карманы лжеволонтёрам.
Проверьте организацию, через которую будете помогать!

Сделать это просто: в Интернете существует сайт – «Реєстр громадських об’єднань».


Использован материал ТВ "Третий цифровой".

вівторок, 2 грудня 2014 р.

Нові надходження літератури. 4 квартал 2014 року
721-13
А43
67.9(4УКР)311.4л0
Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27 листопада 2013 р., м. Одеса) / М-во освіти і науки України; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."; [відп. за вип. Ю. П. Аленін]. – Одеса: Юрид. л-ра, 2013. – 504 с.
189-14
Д53
67.9(4УКР)308
Дмитрук М. М. Кримінальний проступок: правова природа та ознаки: монографія / М.М. Дмитрук; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." – Одеса: Юрид. л-ра, 2014. – 224 с.


128-14
67.9(4УКР)301
І-26
Ігонін В.К. Джерела митного права України: монографія. – Одеса: Астропринт, 2014. – 172 с.208-14
І-74
67.9(4УКР)62я43
Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: матеріали Міжнародного "круглого столу", 30 трав. 2014 р., м. Одеса / [відп. за вип.: В.В. Тіщенко, О. П. Ващук]. – Одеса: Юрид. л-ра, 2014. – 292 с.


722-13
К65
67.9(4УКР)300л0
Конституційно-правовий вимір в розвитку правової системи України: матеріали міжнародної науково-практичної  конференції, присвяченої 95-річчю з дня народження доктора юридичних наук Стрельцова Льва Михайловича (1918-1979) (25 жовтн.2013р., м. Одеса) / М-во освіти і науки України; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова; [уклад.: З.В. Кузнєцова, А.В. Левенець; за заг. ред.: Л.О. Корчевної, Є.Л. Стрельцова]. – Одеса: Астропринт, 2013. – 260 с. – (Серія: Видатні юристи України).

723-13
М15
67.9(4УКР)311
Макаренко  А. С. Суддівський розсуд при призначенні покарання в Україні: монографія / А. С. Макаренко; М-во освіи і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса: Юрид. л-ра, 2013. -272 с.


157-14
67.9(4УКР)301
П58
Попов С.А. Державно-управлінські нововведення: теорія, методологія, практика: монографія / С.А. Попов. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. – 296 с.


222-14
П 68
67.9(4УКР)305.6л0
Правове забезпечення соціальної сфери: матеріали V Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Одеса, 22 берез. 2014 р.) / [уклад.: Д.О. Береза, В.Р. Кравчук, А.М. Мельник [та ін.]; за заг. ред. Г.І. Чанишевої]. – Одеса: Юрид. л-ра, 2014. – 462 с.
206-14
Р 65
67.9(4УКР)311
Розслідування злочинів проти особи: керівництво для слідчих / С.В. Ківалов, Ю.П. Аленін, Є.Л. Стрельцов, В.В. Тіщенко; Нац. акад. прав. наук України; Півден. регіонал. центр; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса: Юрид. л-ра, 2014. – 208 с.

759-13
67.9(4УКР)307
Ш 18
Шалимов Н.А. Экологическая Конституция человека. Этический кодекс социума, обладающего признанным правовым статусом и социальной ролью. Попытка системного эколого-правового анализа и решения проблемы. – Одесса: ВМВ, 2013. – 80 с.