Кожну першу п’ятницю місяця з 10.00 до 13.00 у відділі юридичної літератури провідні спеціалісти Головного управління юстиції в Одеській області надають безоплатну первинну правову допомогу малозабезпеченим громадянам

середа, 30 грудня 2020 р.

Інтеграція заради миру: інформаційний список

 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року № 35-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки»

Інформаційний список (жовтень - грудень 2020)


Войтенко Ю. М. Особливості євроатлантичного курсу України (2014–2018 рр.) / Ю. М. Войтенко // Гілея: науковий вісник. - 2019. - Вип. 144(3). - С. 34-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_144(3)__9

Гула Р. Концептуальні засади воєнної політики у кіберпросторі провідних держав світу та воєнно-політичних інституцій [Текст] / Р. Гула, І. Передерій, О. Вітринська // Вісн. Книж.  палати. - 2020. - № 4. - С. 22-26. - Бібліогр. : с. 25-26.

Дерікот О. Ю. Співробітництво Збройних Сил України з НАТО: досвід минулого та перспектива на майбутнє / О. Ю. Дерікот, В. С. Клименко, І. П. Козинець // Воєнно-історичний вісник. - 2019. - № 2. - С. 127-143. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viv_2019_2_11

Пирожков С. І. Євроатлантичний вектор України: реальні перспективи і небезпеки / С. І. Пирожков, Н. В. Хамітов // Вісн. Нац. Акад. наук України. - 2019. - № 6. - С. 71-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2019_6_13

Сидоренко С. Крок до НАТО без України: Грузія може отримати План дій щодо членства в Альянсі [Текст] / С. Сидоренко, Ю. Панченко // Юрид. вісн. України. - 2020. - № 49(11-17 грудня). - С. 9.

Таран А. В. «Україна сподівається отримати план дій щодо членства в НАТО 2021 року» (інтерв`ю  міністра оборони України А. В. Тарана) / А. В. Таран // Уряд. кур`єр. –2020. – 5 грудня. – С. 4.


понеділок, 14 грудня 2020 р.

Історія створення та зміст основних статей Загальної Декларації прав людини: до Дня прав людини

 

 

10 грудня 1948 року Організація Об’єднаних Націй прийняла Загальну декларацію прав людини – перший універсальний міжнародний акт з прав людини, що проголошує цивільні та політичні права і свободи особистості – рівність всіх перед законом, право кожного на свободу і особисту недоторканність, свободу совісті та інші.

І хоча положення Декларації мають рекомендаційний характер, наразі її принципи лежать в основі багатьох пактів, конвенцій і договорів стосовно прав людини, укладених з 1948 року. Так, у 1966 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила «Міжнародний пакт про громадянські й політичні права» та «Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права», які разом із Загальною декларацією прав людини склали Міжнародний білль про права людини. Україна також ратифікувала ці пакти.

У 1950 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 10 грудня Днем прав людини з метою залучення уваги людей в усьому світі до Загальної декларації прав людини як до загального ідеалу для всіх людей і народів. Нині чимало країн включають основні положення Декларації в своє базове законодавство і конституції.

10 грудня в Україні також відзначається Всеукраїнський день безоплатної правової допомоги, приурочений до Дня прав людини.

З цієї нагоди у відділі  юридичної літератури відбулася тематична зустріч «Загальна декларація прав людини – універсальний канон людських прав».

Головний спеціаліст Другого бюро Одеського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Наумчак ознайомив слухачів з історією створення та змістом основних статей Загальної Декларації прав людини.


Володимир Наумчак, головний спеціаліст Другого бюро Одеського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 


Також було цікаво і корисно довідатись про основні напрями  роботи  центру,дізнатися про  можливість отримати юридичні консультації (первинна допомога) та захист (вторинна допомога) в центрах та бюро правової допомоги, які розташовані на всій території України.  На закінчення зустрічі доповідач  відповів на запитання присутніх.

До уваги користувачів бібліотеки в рамках заходу була представлена документально-книжкова виставка «Верховенство права як омріяний результат здійснення прав людини».