Кожну першу п’ятницю місяця з 10.00 до 13.00 у відділі юридичної літератури провідні спеціалісти Головного управління юстиції в Одеській області надають безоплатну первинну правову допомогу малозабезпеченим громадянам

понеділок, 22 травня 2023 р.

Право в умовах воєнного стану: Застосування соціального законодавства в умовах воєнного стану

 

Право в умовах воєнного стану: Застосування соціального законодавства в умовах воєнного стану

Про внесення зміни до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо призначення пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії: [Набрання чинності відбулась 15.04.2023 ] : закон України від 20.03.2023 р. № 2981-IX // Урядовий кур`єр. – 2023 – 19 квітня (№ 78). – С. 4

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2981-20#Text

 

Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров'ю, завдану працівникам об'єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України : закон України від 20.03.2023 № 2980-IX // Урядовий кур`єр. – 2023 – 29 квітня (№86). – С. 6

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2980-20#Text

 

Про внесення змін до Порядку надання допомоги по частковому безробіттю : постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2023 № 188 // Урядовий кур`єр. – 2023 – 9 березня(№ 48). – С. 7

https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/188-2023-%D0%BF

 

Про внесення змін до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році : постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2023 № 232 // Урядовий кур`єр. – 2023 – 22 березня(№ 57). – С. 6

https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/232-2023-%D0%BF

 

Деякі питання використання коштів для виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” : постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2023 № 239 // Урядовий кур`єр. – 2023 – 21 березня(№ 56). – С. 45-46

https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/239-2023-%D0%BF

 

Деякі питання реалізації експериментального проекту з надання в закладах охорони здоров'я, які належать до сфери управління Міністерства соціальної політики, окремих соціальних послуг деяким категоріям осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах : постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2023 № 248 // Урядовий кур`єр. – 2023 – 23 березня(№ 58). – С. 6-7

https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/248-2023-%D0%BF

 

Деякі питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України : постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2023 № 263 // Урядовий кур`єр. – 2023 – 28 березня(№61). – С. 7-8

https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/263-2023-%D0%BF

 

Деякі питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей : постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2023 № 265 // Урядовий кур`єр. – 2023 – 28 березня (№61) - С. 9-10

https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/265-2023-%D0%BF

 

Деякі питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей : постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2023 № 266 // Урядовий кур`єр. – 2023. - 28 березня(№61) - С. 10-11

https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/266-2023-%D0%BF

 

Деякі питання організації забезпечення соціальними послугами з догляду та медичними послугами потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які їх потребують: постанова Кабінету Міністрів України від 28.03. 2023 № 438 // Урядовий кур`єр. – 2023. – 4 травня(№89). – С. 6

https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/438-2023-%D0%BF

 

Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу : постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2023 № 446 // Урядовий кур`єр. – 2023. – 10 травня (93). – С. 7-9

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/446-2023-%D0%BF

 

середа, 10 травня 2023 р.

Рух до ЕС: реформи заради майбутнього: до Дня Європи в Україні

 


Намагаючись інтегруватися в європейське співтовариство, Україна з 2003 року почала відзначати День Європи. Багаторічній досвід організації та відзначення Дня Європи в Україні вказує на те, що цей день є великим кроком у напрямі євроінтеграційного курсу нашої держави.

Євроінтеграція – це процес впровадження європейських норм в українське законодавство. Таке впровадження має забезпечити : стабільну економіку, правову державу, чисте довкілля, якість харчових продуктів, соціальну захищеність громадян, високий рівень життя та відсутність корупції. Це єдиний економічний, соціальний та гуманітарний простір, де відмовилися від кордонів та зайвих умовностей задля вільного переміщення товарів, людей, послуг і капіталів, необмеженого обміну інформацією, культурними та науковими надбаннями.

Двадцять третього червня 2022 р. Європейська Рада одностайно надала нашій країні статус кандидата в члени ЄС. Інтеграція в ЄС - це не швидкий процес, але Україна йде за графіком, виконує Угоду про асоціацію з ЄС, приймає необхідні (євроінтеграційні) закони та проводить реформи.


8 травня 2023 року президент України підписав указ про святкування Дня Європи 9 травня.


До Дня Європи відділ юридичної літератури пропонує користувачам блогу «Юридичний світ в бібліотеці» ознайомитись з віртуальною виставкою до цієї дати «Рух до ЕС: реформи заради майбутнього». Виставка містить законодавчі акти, наукові та популярні публікації, навчальну літературу українських та європейських авторів.


Конституція України: [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
  • Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : [Електронний ресурс] : Угоду ратифіковано із заявою Законом № 1678-VII від 16.09.2014; редакція від 25.10.2022. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text
  • Порядок проведення первинної оцінки стану імплементації актів права Європейського Союзу (acquis ЄС) : [Електронний ресурс] : затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2023 р. № 189. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/189-2023-%D0%BF#Text

 

303-18  339.923  Є24

Європейська інтеграція : [Текст] : навч. посіб / за ред. М. І. Макаренка, Л. І. Хомутенко. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 344 с.

У посібнику аналізується сутність ідеї європейської інтеграції; досліджено ключові теорії та концепції європейської інтеграції; розглянуто передумови й історію розвитку ЄС, процес поглиблення та розширення європейської інтеграції, сучасні тенденції розвитку. Висвітлено також особливості соціально-економічних відносин України та ЄС, можливості реалізації євроінтеграційних прагнень України.З текстом посібника можна ознайомитись за посиланням http://194.44.152.155/elib/local/sk/sk813022.pdf

 

936-15  67.515(4)22  І73

Інтеграційне право в умовах глобалізаційних процесів : концептуальні та методологічні підходи : [Текст] / за ред. д.ю.н., проф. Ю. О. Волошина. – Одеса : Фенікс, 2015. – 590 с.

Збірка наукових праць присвячена аналізу новітніх доктринальних та практичних аспектів становлення та розвитку інтеграційного права як в рамках міжнародних міждержавних інтеграційних об`єднань, так і на рівні національної держави. Аналізується імплементація європейських стандартів в законодавство УкраїниКовальський В. Європейський небокрай – його нам завжди бракувало… : [Текст] / Віктор Ковальський / Юрид. вісн. України. – 2022. - №24-25 (17-30 червня). – С.1, 3.


Двадцять третього червня 2022 р. Європейська Рада одностайно надала нашій країні статус кандидата в члени ЄС. Статус кандидата на вступ до ЄС дасть нашій країні поштовх для розвитку економіки, суспільних інституцій, державних структур та законодавства,- стверджує автор.


150-19  341(477)  К72

Костюченко Я. М. Правове регулювання відносин асоціації між Україною та Європейським Союзом : [Текст] : монографія / Я. М. Костюченко. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2019. – 447 с.

Досліджено характерні риси положень Угоди про асоціацію між Україною, проаналізовано механізм їх застосування. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів,  державних службовців.Крупчан О. Д. На шляху до правової глобалізації та європеїзації правової системи України : [Текст] / О. Д. Крупчан, О. О. Гайдулін // Юрид. Україна. – 2022. – №2. – С. 13-17.Малолєткова О. Країна реформується і трансформується. Оприлюднено звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом : [Текст] / О. Малолєткова // Уряд. кур`єр. – 2023. – 28 березня (№ 61). – С. 1, 2.


Малолєткова О. Членство в Євросоюзі : не «якщо», а «коли» : [Текст] / О. Малолєткова // Уряд. кур`єр. – 2023. – 14 січня (№10). – С. 1, 2


Прем`єр-міністр України Денис Шмигаль акцентував на тому, що нині держава завершує виконання семи рекомендацій Європейської комісії, які дадуть змогу здійснити наступні кроки для інтеграції.


Нікітін Ю. В. Правова культура України – фундаментальний чинник національної безпеки держави та інтеграції у правове поле Європейського Союзу : [Текст] / Ю. В. Нікітін, Д. Ю. Нікітін // Юрид. Україна. – 2022. – №5. – С. 6-13


1893-18  327.7  П43

Поглиблення відносин між ЄС та Україною. Що, чому і як? : [Текст] / за ред. Майкла Емерсона і Вероніки Мовчан. – Київ : ІЕД, 2018. – 276 с.

Посібник покликаний пояснити зміст великого за обсягом і складного міжнародного договору – Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом (ЄС). Як і більшість складних юридичних текстів, текст Угоди важкий і непростий для розуміння пересічного читача. Тому мета Посібника – допомогти всім охочим зрозуміти основний зміст кожної глави Угоди про асоціацію як з точки зору характеру зобов’язань Сторін, так і в контексті перспективи їх виконання. Цей Посібник призначений для широкого кола читачів, у тому числі державних службовців, парламентарів, керівників бізнесу, юристів, організацій громадянського суспільства, викладачів вищих навчальних закладів, учителів, студентів і журналістів.


Синчук С. М. Модель національної системи соціального забезпечення в контексті європейського напряму розвитку України : [Текст] / С. М. Синчук // Право України. - 2016. - № 8. - С. 17-23. - Бібліогр. : с. 22-23.Солнцева Х. В. Муніціпальна поліція : досвід країн ЄС та перспективи впровадження в Україні : [Текст] / Х. В. Солнцева, І. Е. Щеглаков // Право та інновації. – 2019. - № 1. – С. 39-44.Таволжанський О. В. Особливості адаптації національної системи покарань до європейських стандартів : [Текст] / О. В. Таволжанський, В. Ю. Приходько // Право та інновації. – 2020. - № 2. – С. 87-92

760-19  34(082)  Д36

Явір В. А. Європейські стандарти забезпечення прав національних меншин як складова євроатлантичної інтеграції України  : [Текст] / І. О. Кресіна // Держава і право : Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - Київ : Юрид. думка, 2019. - Вип. 85. - С. 240-251. - Бібліогр. : с. 249-251.

Досліджено європейські стандарти забезпечення прав національних меншин як невід`ємна складова процесу євроатлантичної інтеграції України. Захист прав національних меншин став важливим критерієм членства в ЄС, це питання порушується також Договором про Європейський Союз та Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, рівень імплементації якої у частині забезпечення прав національних меншин аналізується у статті.

четвер, 13 квітня 2023 р.

Правовий механізм захисту прав біженців і внутрішньо переміщених осіб

 


 

«Кожна людина має право шукати притулок від переслідувань в інших країнах і користуватися цим притулком» (Загальна декларація прав людини, ст. 14 ч. 1)

 


Законодавство


Загальна декларація прав людини : [Електронний ресурс] : Прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text

Конвенція про статус біженців від 28 липня 1951 року : [Електронний ресурс] Приєднання України: закон від 10.01.2002 р. № 2942. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_011#Text

Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: [Електронний ресурс] : закон України від 20 жовтня 2014 р. №1706-VII; редакція від 29.10.2022 р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#Text

Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні : [Електронный ресурс] : закон України від 6 грудня 2012 р. № 5207. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17#Text

Про облік внутрішньо переміщених осіб : [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509; редакція від 14.10.2022. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF#Text

Питання надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW): [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 451; редакція від 05.11.2022 – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/451-2021-%D0%BF#n43

Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб : [Електронный ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 р № 333; редакція від 25.12.2022. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2022-%D0%BF#Text

Про затвердження Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні : [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 р. № 331; редакція від 18.01.2023 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331-2022-%D0%BF#Text

Про затвердження Порядку та умов надання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях (приміщеннях) об'єктів державної, комунальної та приватної власності у період воєнного стану: [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 261; редакція від 28.09.2022 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2022-%D0%BF#Text

Про реалізацію спільного з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців проекту щодо додаткових заходів із соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб : [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2022 р. № 445. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/445-2022-%D0%BF#Text

Директива Ради 2001/55/ЄС від 20 липня 2001 року «Про мінімальні стандарти для надання тимчасового захисту у разі масового напливу переміщених осіб та про заходи, що сприяють збалансованості зусиль між державами-членами щодо прийому таких осіб та відповідальності за наслідки такого прийому» : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://document.vobu.ua/wp content/uploads/2022/04/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%84%D0%A1_2001_55_%D0%84%D0%A1.pdf


***


Бовкун Е. М. Набуття, реалізація  і припинення правового статусу внутрішньо переміщеної особи в Україні / Е. М. Бовкун // Часопис Київ. ун-ту права. - 2018. - № 4. - С. 66-69.Журавльова Г. С. Забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб: міжнародний досвід та Україна : [Текст] / Г. С. Журавльова // Часопис Київ. ун-ту права. - 2016. - № 4. - С. 52-56. - Бібліогр. : с. 55Котляр О. І. Надання міжнародного захисту від імені біженців - ключове завдання УВКБ ООН : [Текст] / О. І. Котляр // Часопис Київ. ун-ту права. - 2015. - № 4. - С. 329-333. - Бібліогр. : с. 332
Кравчина О. Є. Організація навчання дітей-біженців з України під час війни: досвід Німеччини : [Електронний ресурс] : [Інформ. бюл. № 4] / О. Є. Кравчина // Підтримка освітнього процесу в умовах військового стану засобами цифрових технологій : зб. матеріалів / Інститут цифровізації освіти НАПН України : ІЦО НАПН України, 2022. - С. 31-45. - Бібліогр. : с. 44-45 – Режим доступу : https://lib.iitta.gov.ua/732287/1/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%91%D0%AE%D0%9B%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%86%D0%92%202022.pdf


12-23  342.726  Н23

Наливайко Л. Правовий статус внутрішньо переміщених осіб: теорія та практика: [Текст] : монографія / Л. Р. Наливайко, А. А. Коршун. – Київ: Хай-Тек Прес, 2023. – 192 с.Отримання статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D1%83_%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8F_%D0%B0%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8,_%D1%8F%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%94_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83


458-07  67.511я73  Р51

Римаренко Ю. І. Права мігрантів та біженців у контексті самоствердження особистості // Римаренко Ю.І. Міжнародне міграційне право: підручник. – Київ: КНТ, 2007. – С. 175-232. – (Серія: Міграційні процеси у сучасному світі)

Синчук С. Європейські стандарти соціального захисту переміщених з України осіб: все нове - добре забуте старе : [Текст] / С. Синчук, О. Рим // Право України. - 2022. - № 6. - С. 40-54. - Бібліогр. : с. 52-54
Синчук С. Соціальні права українців за кордоном: про тимчасовий захист в країнах ЄС : [Електронний ресурс] / С. Синчук – Режим доступу : https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3588346-socialni-prava-ukrainciv-za-kordonom-pro-timcasovij-zahist-v-krainah-es.html

Тимчасовий захист чи статус біженця: в чому принципова різниця?  [Електроннй ресурс]. - Режим доступу : https://jurliga.ligazakon.net/ru/news/210033_timchasoviy-zakhist-chi-status-bzhentsya-v-chomu-printsipova-rznitsya


Чижов Д. А. Особливості забезпечення права на соціальний захист внутрішньо переміщених осіб в Україні : [Текст] / Д. А. Чижов // Часопис Київ. ун-ту права. - 2017. - № 2. - С. 163-167. - Бібліогр. : с. 166

 

 

вівторок, 11 квітня 2023 р.

Видатні державні та громадські діячі і правознавці України

 

Видатні державні та громадські діячі і правознавці України [Текст] : біобібліогр. покажч. / уклад.: З. П. Бондаровська, О. М. Ласкевич ; Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культур. спадщини Одес. облдержадмін., Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. С. Грушевського, Від. юрид. літ. ; [ред. О. М. Ласкевич ; комп'ют. набір З. П. Бондаровська, О. М. Ласкевич ; обклад., худож. оформ., верстка О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2023. – 328 с. : фот.; 15×21. – 10 прим.: б. ц. – Текст укр., рос.
Читати та завантажити можна ТУТ

вівторок, 21 березня 2023 р.

Інвалідність та перетин кордону: актуальні зміни до законодавства

 


Хоча під час дії режиму воєнного стану перетинати державний кордон військовозобов’язаним заборонено, існує низка підстав, за наявності яких виїхати за межі України все ж можливо. 


Зокрема, мають право перетинати кордон:

  • особи з інвалідністю;
  • особи, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю і супроводжують таких осіб для виїзду за межі України;
  • особи, які мають одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи і супроводжують їх;
  • особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи і супроводжують таких осіб для виїзду за межі України і супроводжують їх;
  • батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років,
  • батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи.

Окрім іншого, для перетину кордону у таких випадках необхідно пред’явити службовим особам Державної прикордонної служби документи (їх нотаріально засвідчені копії), що підтверджують інвалідність відповідних осіб.


Зауважимо, що наразі такими документами є:

А ось довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації    157-1/о) ТАКИМ ДОКУМЕНТОМ ВЖЕ НЕ Є. Кабінет Міністрів України виключив її із відповідного переліку. Хоча на деяких сайтах профільних державних органів вона все ще фігурує.

Повний перелік підстав та документів, що дають право на перетин кордону, наведений у Правилах перетинання державного кордону громадянами України, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995р. № 57.Інформація з сайту БПД