Кожну першу п’ятницю місяця з 10.00 до 13.00 у відділі юридичної літератури провідні спеціалісти Головного управління юстиції в Одеській області надають безоплатну первинну правову допомогу малозабезпеченим громадянам

четвер, 2 травня 2024 р.

Корупція в Україні: проблеми протидії

 


 

Корупція є однією з найактуальніших соціальних проблем сучасності. 

Деякі дослідники взагалі вважають, що корупція стала основною політичною проблемою XXІ століття. За будь-яких підходів та оцінок однозначно одне - корупція є проблемою, розв’язання якої для багатьох країн є надзвичайно актуальною справою.

В України високий рівень корумпованості наявний як у системі органів державної влади та органів місцевого самоврядування, так і в інших сферах публічної діяльності. Корупція в сучасних умовах стала чинником, який реально загрожує національній безпеці і конституційному ладу України.

Протидія корупції в Україні – найважливіше державне завдання. Її негативні наслідки полягають у тому, що вона розмиває такі найважливіші конституційні принципи консолідації нашого суспільства, як принцип соціальної справедливості та рівності всіх перед законом. Корупція підриває довіру народу до влади, дискредитує ринкові механізми конкуренції та запобігання монополізму в економіці, сприяє лобіюванню законодавчих і нормативних актів, а також масштабним зловживанням та злочинності.

У суспільстві в умовах війни суттєво зріс запит щодо неприпустимості корупції а також неготовність її толерувати. Отже, держава потребує рішучих дій, спрямованих на протидію корупції.

Тема корупції активно досліджується науковцями, політиками, журналістами. Пропонуємо законодавчі акти України та деякі книги і статті з цієї теми.

 

Про запобігання корупції : закон України від 14.10.2014 р. № 1700-V11; редакція від 30.12.2023 р., підстава - 3511-1Х 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text

 

Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2021-2025 роки : закон України від 20.06.2022 р. № 2322-1Х // Уряд. кур'єр. - 2022. – 3 серпня. –(№ 167). – С. 9-12

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2322-20#Text

 

Про Національне антикорупційне бюро України : закон України від 14.10.2014 р. № 1698-V11; редакція від 10.12. 2023, підстава -3502-1Х

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text

 

Державна антикорупційна програма на 2023-2025 роки : затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 4.03.2023 р. № 220 // Уряд. кур'єр. – 2023. – 16 березня (№53). – С. 8-68

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/220-2023-%D0%BF#Text

 

***

 

98-19  343.52  А72

Антикорупційне право : навч. посібник / В. І. Литвиненко, Ю. П. Лісовська, П. М. Лісовський. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2019. – 240 с.Баганець О. Про корупцію і «живучі» «поправки Лозового» / О. Баганець // Юрид. вісн. України. – 2023. - № 50-52. – С. 17

Автор звертає увагу на пошуки причин відсутності позитивних результатів у боротьбі з корупцією в Україні, в першу чергу з боку нових антикорупційних органів НАБУ і САП та особливого суду – ВАКС. І такі «пошуки», - наголошує заслужений юрист України, -тривають протягом усього періоду їх існування - вісім років.

 

Бєлік Р. Боротьба з відмиванням грошей : як ЄС допоможе Україні протидіяти корупції / Р. Бєлік // Юрид. вісн. України. – 2024. - № 7-8. – С. 23

Зусилля ЄС щодо захисту громадян і фінансової системи від відмивання грошей і фінансування тероризму виходять на новий рівень. Ці кроки також матимуть наслідки і для України.

 

Біленчук П. Концептуальні засади стратегії запобігання і протидії корупції : міжнародний та національний досвід / П. Біленчук, М. Малий // Юрид. вісн. Україн. – 2021. - №40. – С. 10-11.

Про новітню антикорупційну стратегію для громадськості та органів державної влади.

 

Боровик А. Війна і боротьба з корупцією. Робота антикорупційних органів під час воєнного стану / А. Боровик // Юрид. вісн. Україн. – 2022. - № 20-23. – С. 7.

 


Бусол О. Стан і проблеми протидії корупції в органах виконавчої та законодавчої гілок влади в Україні на 2023 рік (квартальний моніторинг) / О. Бусол // Юрид. вісн. Україн. – 2023. - № 15-16. – С. 38-39; №17-18. – С. 34-37.

Автор вважає, що ситуація у боротьбі з корупцією в Україні покращилася. Цьому сприяла низка позитивних моментів. По-перше, був призначений новий керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. По-друге, влітку 2022 р. був ухвалений закон про Державну антикорупційну стратегію, що містить опис стратегічних результатів у подоланні корупції, яких має досягти Україна.  Автор, доктор юридичних наук, звернула увагу на існування корупційних схем у сфері освіти і науки, в сфері охорони здоров’я

 

Гекалюк Р. Чи є антикорупційні уповноважені викривачами корупції? / Р. Гекалюк // Юрид. вісн. України. – 2022. - №12-15 – С. 20-21.
Чи може уповноважений з питань запобігання корупції, що  повідомив про корупцію, розраховувати на захист своїх прав як викривач корупції, - це питання аналізує автор, член правління Національної асоціації антикорупційного комплаєнсу.

 

Корнєєв Ю. В. Загальні риси антикорупційної політики в Україні / Ю. В. Корнєєв, В. В. Стоколос // Юрид. Україна. – 2020. - № 9. – С. 18-23

У статті розглянута історія антикорупційної політики в Україні та сучасний стан законодавчої бази. 

315-20  347.9(094.4)  У45

Свєтлічний І. В., Зейкан Я. П. Практика проваджень в антикорупційних справах / І. В. Свєтлічний, Я. П. Зейкан // Бюлетень зак-ва і юрид. практики. – 2020. - № 2-3. – 451 с.

Що відрізняє антикорупційні справи від  інших? Чи відрізняються методи і способи захисту при підозрі у корупційних злочинів від інших? Загальна методика захисту при найпоширеніших складах злочинів та особливості антикорупційних справ розглянуто у цьому посібнику, надано методичні рекомендації. Для адвокатів. 


148-18  343.3  С13 Савченко А. Корупційні злочини (кримінально-правова характеристика): навч. посіб. / А. В. Савченко. – Київ, 2018. – 168 с.

На підставі нормативних і теоретичних засад кримінального права дається комплексна кримінально-правова характеристика корупційних злочинів. 
Федорчук О. Боротьба з корупцією в Україні. Реалії сьогодення очима адвоката // Юрид. вісн. України. – 2022. - № 8-11 – С. 6-7.

Автор розглядає  роботу правоохоронних органів та  суду по подоланню корупції. «Перш за все, - наголошує адвокат, - слід забезпечити суворе дотримання законодавства під час досудового розслідування та судового розгляду даного виду правопорушень».

четвер, 18 квітня 2024 р.

Право в умовах воєнного стану. Військовє законодавство

 

Право в умовах воєнного стану. Військовє  законодавство 2024 року
Воєнний стан в Україні — особливий правовий режим, що вводиться у разі загрози національній безпеці. Запровадження воєнного стану пропонується РНБО, погоджується Президентом, і затверджується рішенням Верховної Ради України.


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку : закон України від 11.04.2024 № 3633-IX // Голос України. – 2024. – 17 квітня (№ 16). - С. 3-10.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3633-20#Text

Набрання чинності  Закону відбудеться 18.05.2024.

 

Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні"  : закон України від 06.02.2024 № 3564-IX // Уряд. кур'єр. – 2024. – 15 лютого (№33). – С. 5

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3564-20#n2

 

Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" : закон України від 06.02.2024 № 3565-IX // Уряд. кур'єр. - 2024. – 15 лютого (№33). – С. 5.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/3565-20

 

Про внесення зміни до глави XII "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо строків строкової військової служби : закон України від 23.02.2024 № 3600-IX // Уряд. кур'єр. – 2024. – 6 березня (№48). – С. 4

https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/3600-20

 

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист : закон України  від 21.03.2024 № 3621-IX // Уряд. кур'єр. – 2024. – 6 квітня (№71). – С. 6.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/3621-20

 

Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України : затв. указом Президента України від 10.12.2008 № 1153; редакція від 04.04.2024, підстава - 213/2024, 214/2024  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1153/2008#n17

 

Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби : указ : Президента України від 07.03.2024 № 149/2024 // Уряд. кур'єр. - 2024. – 9 березня (№51). – С. 5.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/149/2024#Text

 

Про Положення про проходження військової служби в Національній гвардії України іноземцями та особами без громадянства : указ Президента України від 21.02.2024 № 84/2024 // Уряд. кур'єр. - 2024. – 23 лютого (№ 40). – С. 2-5. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/84/2024#Text

 

Про утворення Промислово-оборонного комітету України : постанова Кабінету Міністрів України від 09.02.2024 № 157// Уряд. кур'єр. - 2024. – 15 лютого (№33). – С. 6

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-2024-%D0%BF#Text

 

Про затвердження Порядку організації взаємодії центральних органів виконавчої влади, інших державних органів щодо залучення, отримання, передачі, обліку, моніторингу та контролю за використанням міжнародної військової допомоги для задоволення потреб сил безпеки і сил оборони у період воєнного стану : постанова Кабінету Міністрів України від 13.02.2024 № 168 // Уряд. кур'єр. – 2024. – 17 лютого (№ 36). – С. 4-5

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2024-%D0%BF#Text

середа, 3 квітня 2024 р.

Перерахунок пенсій, зростання податків і демобілізація: що чекає українців із 1 квітня?

 


З 1 квітня 2024 року на українців чекає низка змін, що відбудуться у різних сферах життя – це стосується збільшення мінімальної зарабітної плати та мінімальної пенсії, виплат ВПО, податків, а також демобілізації частини військовослужбовців, питання ввезення гумдопомоги та іншого.

 

Підвищення мінімальної зарплати

Мінімалка тепер становитиме 8000 грн замість звичних 7100 грн.

Водночас зростуть і штрафи для недобросовісних роботодавців. Наприклад, за роботу без оформлення трудового договору, затримку або виплату неповної зарплати потрібно буде сплатити штраф у розмірі 16-128 тис. грн.

 

Підвищення податків

Відповідно до того, як зросте мінімальна заробітна плата, збільшаться і податки. З 1 квітня вони сягнуть наступного рівня:

ПДФО — 18% від мінімальної зарплати — 1440 грн;

Військовий збір — 1,5% від МЗП — 120 грн;

ЄСВ — 22% від «мінімалки» — 1760 грн.

 

Підвищення пенсії

Для 65-річних непрацюючих пенсіонерів зі стажем 30/35 років (жінки/чоловіки) мінімальна пенсія становитиме 3200 грн.

Працюючих пенсіонерів чекає перерахунок пенсії. Він буде автоматичним і з урахуванням оновленого страхового стажу й розрахуються індивідуально для кожного.

 

Виплати переселенцям

Кабмін подовжив термін подачі заяви на отримання допомоги ВПО до 30 квітня 2024 року і розширив список одержувачів.

 

Демобілізація строковиків

Почнуть демобілізовувати військовослужбовців строкової служби, призваних до ЗСУ до початку повномасштабної війни в Україні.

 

Ввезення гуманітарної допомоги

Щоб ввезти в Україну гуманітарку, потрібно реєструватися в онлайн-системі. Тепер весь облік вестиме Автоматизована система реєстрації.

 

Реєстрація на НМТ через «Дію» 

Реєстрація на участь у Національному мультипредметному тестуванні триватиме до 11 квітня 2024 року. Тепер це можна зробити через застосунок «Дія».Інформація з сайту Деловая Одесса


четвер, 21 березня 2024 р.

Право в умовах воєнного стану. Соціальне законодавство

 

Право в умовах воєнного стану. Соціальне законодавство 2024 р.

 
Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери : постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 23 // Уряд. кур'єр. - 2024. –16 січня. –(№ 11). – С 3.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/23-2024-%D0%BF#Text

 

Деякі питання соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій осіб : постанова Кабінету Міністрів України від 26.01.2024 № 94 // Уряд. кур'єр. - 2024. – 30січня (№ 21). – 2-3.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/94-2024-%D0%BF#Text

 

Про реалізацію експериментального проекту з переходу від військової служби до цивільного життя ветеранів війни на базі закладів освіти засобами освіти, спорту та реабілітації : постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2024 № 104 // Уряд. кур'єр. - 2024. – 2 лютого (№ 24). – С. 3

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/104-2024-%D0%BF#Text

 

Про реалізацію спільного із Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй проекту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю : постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2024 № 110 // Уряд. кур'єр. - 2024. – 6 лютого (№ 26). – С. 3.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/110-2024-%D0%BF#Text

 

Деякі питання здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості :

постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2024 № 127 // Уряд. кур'єр. - 2024. – 10 лютого (№ 30) - С. 3-5

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/127-2024-%D0%BF#Text

 

Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2024 році : постанова Кабінету Міністрів України від 23.02.2024 № 185 // Уряд. кур'єр. - 2024. – 27 лютого (№42). – С. 4.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-2024-%D0%BF#Text

 

Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України : постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2024 № 212 // Уряд. кур'єр. - 2024. – 29 лютого (№ 44). – С. 4

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/212-2024-%D0%BF#Text

 

понеділок, 12 лютого 2024 р.

Національна безпека незалежної України: осягнення сутності

 

 

Одним з найбільш важливих складників державотворчого процесу в Україні є діяльність державних органів та зацікавлених структур громадянського суспільства з питань забезпечення національної безпеки.
В умовах сучасних загроз розуміння сутності національної безпеки, здатність країни своєчасно виявляти, запобігати і нейтралізувати реальні та потенційні загрози національним інтересам, є актуальними.

Правова база, що регулює відносини у сфері національної безпеки розроблена на основі Конституції України з урахуванням глибоких змін, що відбуваються в країні і у світі. 

Основні засади державної політики України, спрямованої на захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності суспільства визначає Закон України «Про основи національної безпеки України». За визначенням, яке дається у Законі, національна безпека України - захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз.

Основні законодавчі акти у сфері національної безпеки України наводяться у цій віртуальній виставці.

Питання різноманітних загроз національній безпеці України від моменту її проголошення до сучасного стану розвитку − широко представлена в наукових працях українських юристів та політологів.


 

Конституція України : із змінами https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

 


Про Збройні Сили України : закон України від 06.12.1991 №1934-XII, редакція від 23.03.2023, підстава - 2952-IX

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1934-12#Text

 


Про національну безпеку України : закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII, редакція від 31.03.2023, підстава - 2849-IX  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text

 Про оборону України : закон України від 06.12.1991 №1932-XII, редакція —від 15.04.2023, підстава - 3000-IX

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text

 

432-19

342.4(477) 

К 65 

Конституція України. Науково–практичний коментар [Текст] /за заг. ред. К. І. Чижмарь та О. В. Лавриновича. – Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2019. – 290 с.

 


Біленчук П. Безпекова платформа правової засади врегулювання обігу вогнестрільної зброї як конституційна гарантія забезпечення національної безпеки України [Текст] /П. Біленчук // Юрид. вісн. України. – 2021. - №44-45. – С. 18-19.

 

Ковальська О. В. Кримінально-правова охорона основ національної безпеки України та диференціація злочинів проти основ національної безпеки в сучасних умовах [Текст] / О. В. Ковальська // Юрид. Україна. – 2022. - №5. – С. 14-21.

 Лагодіна В. Національна безпека як зміст і мета державної політики України

[Електронний ресурс] / В. Лагодіна  https://ippi.org.ua/sites/default/files/07lvdpu.pdf

 

Нікітін Ю. В. Правова культура України — фундаментальний чинник національної безпеки держави та інтеграції у правове поле Європейського Союзу [Текст] / Ю. В. Нікітін, Д. Ю. Нікітін // Юрид. Україна. – 2022. - №5. – С. 6-13

 Павленко Д. Г. Національна безпека: поняття, складники, чинники впливу [Електронний ресурс] / Д. Г. Павленко, Ю. В. Семенюк, Ю. М. Лисецький 

https://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/3_2021/19.pdf

 

380-19

323(477)(042)  

Політика історичної пам`яті в контексті національної безпеки України : аналітична доповідь [Текст] / Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ, 2019.

 
698-16

343.32/34  

С41 

Сичевський В. В. Науково-практичний коментар до Розділу I Особливої частини Кримінального кодексу України (Злочини проти основ національної безпеки України) [Текст] / В. В. Сичевський, Є. І. Харитонов, Д. О. Олєйніков ; Служба безпеки України. – Харків : Право, 2016. – 230 с. – (Бібліотека слідчого)
48-17

343.32(477)

Ч82 

Чуваков О. А. Злочини проти основ національної безпеки України: проблеми кримінально-правової теорії і практики : монографія [Текст] / О. А. Чуваков ; відп. ред. О. М. Костенко. – Одеса : Фенікс, 2017. – 362 с.