Кожну першу п’ятницю місяця з 10.00 до 13.00 у відділі юридичної літератури провідні спеціалісти Головного управління юстиції в Одеській області надають безоплатну первинну правову допомогу малозабезпеченим громадянам

субота, 15 січня 2022 р.

Державна символіка України – гордість поколінь (до 30-річчя затвердження державних символів України)

 

 

Кожна нація на шляху самовизначення обирає символи своєї єдності, честі, гідності, які в процесах державотворення набувають функції атрибуції суверенітету держави. У державних символах сфокусовано традиції державотворення, його історію та сьогодення. Ставлення до символів держави віддзеркалює зрілість нації та держави, ціннісні та геополітичні пріоритети суспільства.
Державні символи України є втіленням державного суверенітету  країни, незалежності, національної ідеї, висвітлюють традиції та менталітет українського народу, духовні цінності.

Згідно зі ст. 20 Конституції України державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.


Державний Прапор України — стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Державний Прапор шляхом добору певних кольорів символізує певні ідеї національно-політичного та історичного характеру.

Згідно з Конституцією України Великий Державний Герб встановлюється з урахуванням Малого Державного Герба та герба Війська Запорізького. Головним елементом Великого Державного Герба України є знак княжої Держави Володимира Великого ( малий Державний Герб).

Державним Гімном України є національний гімн на музику Михайла Вербицького зі словами, затвердженими законом  Ця мелодія «Ще не вмерла Україна» затверджена Верховною Радою України 15 січня 1992 р. 6 березня 2003 р. Верховна Рада України затвердила текст Державного Гімну України у другій редакції історичного тексту П. Чубинського


Цього року відзначаються знаменні дати – 30-річчя затвердження державних символів України. Разом з тим, в Україні досі не затверджено великий Державний Герб: процес його створення зайняв аж цілих 30 років.

Сподіваємося, що цей процес близький до завершення: у Верховній Раді зареєстровано проект Закону про великий Державний Герб України.

За роки незалежності з`явилося багато грунтовних публікацій , присвячених історії та  правовому статусу державної символіки. Законодавчі акти та публікації на цю тему пропонуємо увазі читачів.

 

432-19 342.4(477) К65

Конституція України. Науково-практичний коментар [Текст] / за заг. ред. Чижмарь К. І., Лавриновича О. В. – Київ: Видавн. дім «Професіонал», 2019. – 290 с. • Про Державний гімн України: Указ Президії Верховної Ради України від 15.01.1992 № 2042 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2042-12#Text
 • Про Державний прапор України: Постанова Верховної Ради України від 28.01.1992 № 2067 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2067-12#Text
 • Про Державний герб України: Постанова Верховної Ради України від 19.02.1992 № 2137 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2137-12#Text
 • Про прийняття за основу проекту Закону України про великий Державний Герб України: Постанова Верховної Ради України від 24.08.2021 № 1707-IX [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1707-20#Text


1712-08 63.215(4Укр) Б43

Бєлов О. Ф. Український тризуб: історія дослідження та історичний реконструкт  [Текст] / О. Ф. Бєлов, Г. І. Шаповалов . – Запоріжжя : Дике Поле, 2008. – 264 с. : іл.

У монографії досліджується історія вивчення українського тризуба у Х1Х – на початку ХХ1 ст. Показано спроби багатьох авторів довести його походження та їх намагання зрозуміти значення цього знаку. Книга рекомендована викладачам навчальних закладів , історикам, археологам, культурологам – всім, хто цікавиться історією України.Головченко В. Історико-правова ґенеза державної символіки України [Текст] / Валентин Головченко, Андрій Потьомкін //Віче. – 2009. - №8(245). – С.8-11.937-06 85.94 Д36

Державний Гімн України : популярний історичний нарис [Текст] / упоряд.: М. П. Линник, В. М. Пономаренко. – Київ : Музична Україна, 2006. – 55 с. : іл.

У книзі досліджується історія  зародження гімнів, зокрема, в Україні-Русі за княжої доби і в пізніші часи. Докладно розповідається про авторів, історію створення пісенного  символу України, а згодом і державного  гімну  – пісні «Ще не вмерла Україна».Клочко А. Великий Державний Герб: чому він на часі? [Текст] /Андрій Клочко // Юрид. вісн. України. – 2021. - №35. – С.4.

24 серпня 2021 року, в День незалежності України, Верховна Рада прийняла за основу законопроект про великий Державний Герб України. Автор статтті, народний депутат України, зазначає, що герб є невід`ємним атрибутом держави та складовою її конституційного ладу. Наявність великого  Державного Герба встановлює Конституція України, тому його затвердження – на часі.


Коломієць Ю. Великий Державний Герб України, який може змінити майбутнє країни на краще [Текст] / Юлія Коломієць // Юрид. вісн. України. – 2021. - №33-34. – С. 6.

Як відомо, 28 червня 2021 року у Верховній Раді був зареєстрований  проект закону « Про великий Державний Герб України». Доцільність прийняття відповідного закону очевидна, - впевнена автор статті, учасник групи з розробки герба, - але яким має бути сам цей герб і що він має символізувати? У статті докладно розповідається про основні  елементи запропонованого групою великого Державного Герба України.


Маляренко В. Державний гімн як дзеркало нації [Текст] / В. Маляренко // Право України. – 2013. - № 5. – С. 374-380

Автор аналізує текст гімну і робить висновок, що Державний Гімн України недосконалий. Він зберігає в собі багато негативних якостей. Слова програмного коду нації мають формувати у серці кожного небайдужого громадянина України психологічне, морально-етичне, позитивне, урочисто-піднесене сприйняття майбутнього держави, - стверджує автор.
Музичук Н. Святі символи України [Текст] / Надія Музичук // Військо України. – 2017. - №8(серпень). – С. 50-57. – (Атрибути державності).

Автор розповідає про давні історичні витоки державних символів України: українського національного прапора, музичного символу – Гімну нашої країни та малого Державного Герба.


Сафонова О. Ю. Конституційний зміст державних символів України /Оксана Юріївна Сафонова [Текст] // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2011. - №2. – С. 335-339.

У статті проаналізовано конституційний зміст державних символів, особливості регулювання даного питання на законодавчому рівні, проблеми, які виникають при реалізації і застосуванні державної символіки.

2530-90 63.2 С32

Сергійчук В. І. Доля української національної символіки [Текст] / В. І. Сергійчук. – Київ : Знання, 1990. – 48с.-(Сер.1 «Час і суспільство», №2).

Автор розповідає про походження української національної символіки, багатовікові традиції використання жовто-блакитних прапорів, тризуба, бунчуків, гербів на українських землях. Брошура розрахована на широке коло читачів.
Стецюк П. Державні символи України: конституційно-правова характеристика [Текст] / П. Стецюк // Вісн. Конституц. Суду України. – 2004. - №6. – С. 103. – 115.

У статті розкривається сутність і характерні ознаки сучасних державних символів,  дається їх умовна класифікація. Аналізуються положення статті 20 Конституції України, яка держані символами України визначає Державний Прапор, Державний Герб і Державний Гімн.

понеділок, 13 грудня 2021 р.

Міжнародний день прав людини та Всеукраїнський день безоплатної правової допомоги

 


Сьогодні, 10 грудня, відзначається Міжнародний день прав людини та Всеукраїнський  день безоплатної правової допомоги.

З нагоди цих дат 9 грудня відбувся Правовий кінозал – захід, який вже став традиційним. Його проводять Одеський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (БВПД) та відділ юридичної літератури Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки імені М.С. Грушевського.

Курсанти Одеського державного університету внутрішніх справ відвідали бібліотеку для перегляду фрагменту стрічки «Посередник Кейт», який яскраво демонструє переваги альтернативного способу вирішення спору.
Сьогодні тема альтернативного врегулювання конфліктів стає більш популярною, оскільки нарешті, 16 листопада п.р., прийнято Закон України «Про медіацію», який перебуває на підписі у Президента.

На початку заходу голова Одеського місцевого центру з надання БВПД Алла Перетятко розповіла про послуги, які надаються клієнтам системи БПД:


 • Правове консультування
 • Адвокатський супровід в суді та на стадії досудового слідства
 • Допомога в забезпеченні доступу до медіаці


Гостя Правового кінозалу Кармазіна Катерина - сімейна медіаторка Української академії медіації, фахівчиня з питань відновного правосуддя, членкиня Асоціації сімейних медіаторів України, адвокатеса, секретар Ради адвокатів Одеської області, к.ю.н., доцентка кафедри конституційного права та правосуддя Одеського національного університету імені І. І. Мечникова - розповіла про переваги медіації та провела зі студентами цікавий інтерактив.


Учасники заходу мали змогу ознайомитись із книжковою виставкою «Міжнародні стандарти прав людини і сучасна Україна».четвер, 9 грудня 2021 р.

Заборона розповсюдження пластикових пакетів: які зміни чекають з 10 грудня

 


З 10 грудня 2021 року в Україні набуває чинності закон №1489-IX «Про обмеження обігу пластикових пакетів на територіїУкраїни».

 

В Україні розпочинається перший етап боротьби з розповсюдженням пластикової продукції: з 10 грудня буде обмежено обіг п акетів. Заборона стосуватиметься використання безкоштовних пластикових пакетів у сфері обслуговування. Детальніше про те, які зміни набудуть чинності, дивіться на інфографіці.


Детально ТУТ

  

УРЯДОВИЙ КУР`ЄР : ЖИТЛОВІ СУБСИДІЇ

 


З початком опалювального сезону українці традиційно отримують суттєво більші платіжки за комунальні послуги. І чимало людей зараз стурбовані тим, що їм буде важко їх сплатити. Кожен, хто потребує допомоги в оплаті комунальних послуг, отримає її через механізм субсидій: держава відшкодує частину витрат за користування житлом, надання послуг з водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення, електроенергії.


Цього року відбулися зміни у процедурі призначення державної допомоги. На найпоширеніші питання про субсидії можно знайти відповіді в Спеціальному випуску №3 «Урядового кур`єру». Зміни законодавства коментує Міністерство соціальної політики України

Детаально https://www.msp.gov.ua/files/UrKr_03.pdf

 

пʼятниця, 26 листопада 2021 р.

Насильство щодо жінок: міжнародний досвід та сучасні проблеми України: до Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок

 

25 листопада відзначається Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Жінки в усьому світі стають жертвами згвалтувань та зазнають побутового насилля, до того ж, масштаби та справжня природа такого насильства нерідко приховані. Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок Генеральна Асамблея ООН оголосила17 грудня 1999 року й запропонувала урядам, міжнародним і неурядовим організаціям проводити в цей день заходи, спрямовані на привернення уваги громадськості до цієї проблеми. Дата 25 листопада була вибрана в пам’ять про сестер Мірабаль – політичних активісток, забитих до смерті палицями таємною поліцією за наказом диктатора Домініканської Республіки Рафаеля Трухільо в 1960 році.
Щорічно з 25 листопада по 10 грудня міжнародна спільнота підтримує акцію «16 днів проти насильства». Вона покликана покращити розуміння та обізнаність людей по всьому світу, і в тому числі – наших співвітчизників, про всі форми насильства та створення вільного від насильства соціального простору. Також акція проводиться задля активізації діяльності державних установ та громадських організацій, щоб об’єднати зусилля щодо захисту прав людини.

Проблема домашнього насильства не просто десь собі існує, а може стосуватися кожного з нас,  наших знайомих, друзів, сусідів або навіть чужих людей, з якими ми можемо поділитись важливою інформацією про те, як протидіяти насильству або куди звернутися по допомогу. Або ж самостійно повідомити про випадок насильства до відповідної служби допомоги.

Насамперед, важливо, що в Україні діє закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству», і з початку 2019 року домашнє насильство в нашій країні є злочином. Крім того, Закон передбачає низку послуг та сервісів, які може отримати людина, що зазнала домашнього насильства, та гарантує невідворотність покарання для її кривдника. В Україні також діє Державна соціальна програма запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року

До Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок відділи юридичної літератури та персонального абонементу презентують книжково-документальну виставку «Насильство щодо жінок: міжнародний досвід та сучасні проблеми України».

Також надаємо інформацію про те, куди ж звернутися людині, яка стала жертвою або свідком домашнього насилля.

Для отримання допомоги та консультацій можна зателефонувати до правоохоронних органів або в правозахисні організації.

Основні номери:

102 – Національна поліція України;

103 – швидка медична допомога;

15-47 – безкоштовна цілодобова «гаряча» лінія для жертв домашнього насильства;

116-123 (з мобільного) та 0 800 500-335 (зі стаціонарного) – безкоштовна національна «гаряча» лінія з попередження домашнього насильства;

116-111 (з мобільного) та 0 800 500-225 (зі стаціонарного) – національна дитяча «гаряча» лінія

0 800 213-103 – цілодобова гаряча лінія безоплатної правової допомоги.

 

 

середа, 20 жовтня 2021 р.

Інтеграція заради миру: інформаційний список

 


На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від від 14 квітня 2021 р. № 331-р «Про затвердження плану заходів на 2021 рік зреалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021роки»


Інформаційний список (січень-вересень 2021)


 • Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна-НАТО на 2021 рік : [Текст] : указ Президента України від 11 травня 2021 року № 189/2021 // Уряд. кур`єр. – 2021. – № 89 (13 травня). – С. 5-13. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/189/2021#Text
 • Про Стратегію комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року : [Текст] : указ Президента України від 11серпня  2021 року  № 348/2021 // Уряд.  кур`єр. - 2021. – №156 (13 серпня). – С. 9-10. - . – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348/2021#Text
 • Спільна заява щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки : [підсумки візиту Президента Володимира Зеленського в США] : [Текст] // Уряд.  кур`єр. - 2021. – № 169(3 вересня). – С. 3.
 • Власенко В. Київ і Тбілісі не запросили, але  запевнили: двері Альянсу для них відчинені [Текст] : [саміт лідерів країн і урядів держав-членів НАТО у Брюсселі] / Вікторія Власенко // Уряд.  кур`єр. – 2021. – № 113 (15 червня). – С. 2.
 • Власенко В. Саміт НАТО : «Україна стане членом Альянсу». Глави  держав Північноатлантичного альянсу підтвердили обіцянку прийняти нас до своїх лав : [Текст] / Вікторія Власенко // Уряд.  кур`єр. - 2021. – № 114 (16 червня). – С. 2.
 • Зовнішньополітична стратегія фіксує курс на ЄС та НАТО. Наша держава має ствердитися у світі як сильна та авторитетна європейська країна : [Текст] // Уряд. кур`єр. – 2021. – № 148 (3 серпня). – С. 2.
 • Краєв О. Рівняння на США: чи потрібен Україні статус «основного союзника поза НАТО» : [Текст] /Олександр Краєв //Юрид. вісн України. – 2021. – № 31 (6-12 серпня). – С. 9.

субота, 9 жовтня 2021 р.

Служіння праву – це служіння справедливості: до Дня юриста в Україні

 

8 жовтня традиційно відзначається професійне свято всіх служителів Закону – День юриста в Україні.

Це свято людей, які своїм словом і ділом мають стверджувати недоторканість конституційних прав і свобод громадян, непорушність законів, формувати правову культуру у суспільстві. Така почесна й нелегка місія вимагає високого рівня знань, досвіду та виняткових особистих якостей – честі, гідності, відданості справі, наполегливості.

Професійне свято юристів в Україні було встановлене у 1997 році указом Президента України від 16 вересня 1997 року. Саме з цього року в Україні і почали відзначати День юриста. Також вважається, що саме 8 жовтня у 1016 році Київський князь Ярослав Мудрий видав перше зведення законів «Руська правда».

Співробітники відділу юридичної літератури вітають своїх читачів – як професійних, так і майбутніх юристів зі святом і пропонують переглянути книжково-документальну виставку «Служіння праву – це служіння справедливості». Експозиція презентує  правові джерела,  учбову, наукову та науково-популярну літературу, публікації на актуальні теми з професійних періодичних видань.