Кожну першу п’ятницю місяця з 10.00 до 13.00 у відділі юридичної літератури провідні спеціалісти Головного управління юстиції в Одеській області надають безоплатну первинну правову допомогу малозабезпеченим громадянам

понеділок, 6 березня 2017 р.

Жінки в українській політиці


8 березня – Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир ООН

Конституцією України (стаття 24) гарантоване забезпечення рівності прав жінки і чоловіка. Політика України в галузі захисту прав жінок проводиться з урахуванням підписаних нею міжнародних документів. Разом з тим значна частина законів, спрямованих на протидію дискримінації жінок, виконується не повністю.
У багатьох країнах світу законодавчо визначено, що жінки мають обіймати певний відсоток посад у керівних органах. Підписуючи Декларацію тисячоліття на саміті ООН у вересні 2000 року, Україна взяла на себе зобов’язання забезпечити до 2015 року гендерне співвідношення на рівні від 30 до 70% у представницьких органах влади та на вищих щаблях виконавчої влади. Хоча жінки становлять 52,4% електорату, їхня участь у роботі органів державної влади залишає бажати значно кращого.
Але в останні роки в Україні просліджується позитивна тенденція: Верховна Рада 8-го скликання має найбільше жінок-народних депутатів за всю історію незалежної України. 2014  року до парламенту обрано 47 жінок, або 11,1% загального складу. Для порівняння, у Верховній Раді попереднього скликання було 9,9% жінок (44 особи), а у ВР першого скликання – лише 2,3% (11 осіб). Відзначимо також тенденцію істотного зростання кількості жінок-керівників в органах виконавчої влади.
Успішні й чарівні, сильні й відомі - ці жінки гідні захоплення. А ще саме вони сьогодні правлять світом, хто б і як би активно не дорікав сильній статі в утисках. Дуже хочеться вірити, що жінок у політиці ставатиме дедалі більше й більше.

Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2866-15

Бутченко М. Женщина востока: [Надежда Савченко] / М. Бутченко // Новое время. – 2017. – №4. – С. 22-25.
В статье рассказываеся о Герое Украины, народном депутате Надежде Савченко, которая прошла путь от народной героини до политика со скандальной репутацией. Но не остановилась, а строит партию, которая, по мнению автора статьи, может собрать голоса жителей востока Украины.
Гриневич Л. Школьная партия / беседу с министром образования и науки вела Ю. Самсонова // Фокус. – 2016. – № 37. – С. 14-17.
Министр образования и науки Лилия Гриневич рассказала о том, почему нельзя обійтись без двенадцатилетнего образования, как изменился поход абитуриентов к выбору вуза после перераспределения госзаказа и почему на образование необходимо ежегодно тратить не менее 7% ВВП.

381-12 67.9(4УКР)300  М70
Моніторинг Закону «Про забезпечення рівних прав та можливостей    жінок і чоловіків»: інструментарій і процес: практичний посібник. – К., 2012. – 119 с.
Посібник розрахований на представників органів законодавчої та виконавчої влади, широке коло експертів з гендерних питань.
Жінки, які ухвалюють важливі рішення: [члени уряду Г. Вронська, Н. Микольська, Г. Онищенко, О. Рейтер,  Н. Севастьянова, І. Совсун ] // Уряд. кур`єр. – 2016. – 8 березня (№45). – С. 2.


Пестерева А. Рожденная быть собой [Ольга Богомолец] / А. Пестерева // Пенсия. – 2007. - №4(42). – С. 36-37.Слабчук Т.А. Визначення статусу жінки в українській політиці наприкінці ХХ- на початку ХХ1 ст. / Т.А. Слабчук // Інтелігенція і влада: громадсько-політичний наук. зб. Вип.20. – Одеса.: Астропринт, 2010. – С. 180-186.
Автор статті розглядає правове регулювання становища жінок в Україні наприкінці ХХ- на початку ХХ1 ст. Проведен гендерний аналіз складу Верховної Ради..

100 самых влиятельных женщин Украины: ежегодный рейтинг // Фокус. – 2016. - № 42. – С.4-78.
Они избегают шаблонов, с лёгкостью берут новые вершины и всегда удивляют. «Фокус» представляет ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных женщин страны.

Топ 100 самых успешных женщин Украины. В состав нынешнего парламента вошли женщины, которых нередко называют яркими политиками новой генерации.  // Новое время. – 2016. – № 8. – С.24-46.
Журнал представляет проект об украинках, которые состоялись в политике и других сферах жизни страны. Среди них – народные депутаты  Ольга Белькова, Ольга Богомолец, Виктория Войницкая, Анна Гапко, Світлана Залищук, Олександра Кужель, Оксана Сыроид, Юлия Тимошенко и другие.

Ткаченко Л. «Жіноча» країна. Саме так можна назвати Україну, якщо взяти до уваги провідну роль жіноцтва в суспільстві та економіці / Л.Ткаченко // Вісн. Пенсійного фонду України. – 2014. – № 3(141). – С. 10-12.
Автор стверджує, що положення чинного законодавства стосовно рівності всіх громадян, у тому числі незалежно від статі, подекуди мають декларативний характер. Про це свідчить статистика перебування чоловіків та жінок на керівних посадах в органах державної влади і місцевого самоврядування, яка  наводиться у статті.

Цифра Ю. Гендер в політиці: проблемна реальність? / Ю. Цифра // Віче. – 2008. – № 5-6. – С. 40-42.
Історико-правовий аналіз реформування міжнародним співтовариством  гендерної політики та запровадження програм на її підтримку.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Ми із задоволенням дамо відповідь на всі ваші коментарі