Кожну першу п’ятницю місяця з 10.00 до 13.00 у відділі юридичної літератури провідні спеціалісти Головного управління юстиції в Одеській області надають безоплатну первинну правову допомогу малозабезпеченим громадянам

середа, 1 березня 2017 р.

Нові надходження з морського права


До відділу юридичної літератури надійшли книги з морського права


2724-11  Б20 67.512
Балобанов О. О. Правові основи підготовки, працевлаштування та праці моряків[Текст] : навч. посіб./ Н. О. Балобанова. -Одеса: Фенiкс, 2011. – 200 с. – (Серія "Морське право та практика" (Спеціальні питання морського права). – Бібліогр. – с. 167-174.1771-12  Б89  67.512
Брылев, А. А. Арест морских судов в торговом мореплавании [Текст]: монография / А. А. Брылев; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одесса : Феникс, 2012. – 278 с. – Библиогр. – с. 249–274.985-14  67.9(4УКР)303.4  Д 7
Драпайло, Ю.З. Господарські правовідносини у морських портах [Текст]: монографія / Ю.З. Драпайло ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – 192 с.

1776-12  К89  67.512.2
Кузнецов, С. О. Морське приватне право [Текст]: навч. посіб. / С. О. Кузнецов; Л.І. Пашковська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса: Фенікс, 2012. – 236 с. – Бібліогр. в кінці розд.327-14  Л 76 67.9(4УКР)304
Лондонский морской и торговый арбитраж [Текст]: путеводитель / Междунар. юрид. служба" Іnterlegal" ; сост.: А. А-А. Ницевич, Н.В. Мельников, Н.Б. Мирошниченко, А.Б. Перепелица; под ред. Н.Б. Мирошниченко. – Одесса: Феникс, 2014. – 36 с.

711-15  67.512.2 М43
Международная конвенция по обмеру судов 1969 года (краткий обзор) [Текст] : учеб. пос. для самостоятельной подготовки плавсостава и курсантов / сост. : В.Г. Торский, Л.А. Позолотин, В.В. Торский. – Одесса, Астропринт, 2015. – 60 с. – (Серия « Библиотека моряка (БМ): вып. 29).


353-16  М43 67.512
Международные правила предупреждения столкновений судов в море, 1972 [Текст] = nternational regulations for preventi ng collisions at sea, 1972 / [ред. Т.Р. Короткий, техн. ред. В.Г. Вітвицька]. – Одесса: Фенікс, 2011. – 92 с.4703-08  М43  67.512
Морское право профессора Императорского Новороссийского Университета А. Ф. Федорова [Тескт] / [вступ. сл. С. В. Кивалов, сост. Т. В. Аверочкина, Е. В. Додин, С. А. Кузнецов]. – репринт. изд. 1913 г. – Одесса: Фенікс, 2008. – 332 с.1773-12  П16  67.512.2
Панфілова, Ю. М. Міжнародно-правовий механізм протидії проявам актів насильства у водах Світового океану [Текст]: монографія / Ю. М. Панфілова; за наук. ред. Г. О. Анцелевича. – Одеса: Фенікс, 2012. – 216 с. – (Серія "Міжнародне право"). – Текст: укр., англ. – Бібліогр.: с. 178-200.


1733-12  67.512.24я43  С23
Сборник резолюций Международной морской организации по предотвращению загрязнения окружающей среды [Текст]: сб. док. / Т.Р. Короткий, Л.А. Позолотин, В.Г. Торский ; предисл. Т.Р. Короткий. – Одеса : Фенікс, 2012. – 250 с.718-15  67.512  Т58
Топалов, В. П. Человеческий фактор в судоходстве [Текст] : [учебно-практическое пособие] / В.П. Топалов, В.Г. Торский. – Одеса : Астропринт, 2015. – 244 с. – (Серия»Библиотека моряка» (БМ) : Вып.27).

893-13  У-31  67.512л0
Удосконалення міжнародних і національних правових механізмів боротьби з морським піратством: [Текст] : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 19 квітня 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Півд. регіон. наук. центр Нац. акад. прав. наук України [та ін.]; [відп. за вип. М.І. Пашковський]. – Одеса: Фенiкс, 2013. –151 с. -Бібліогр. в кінці ст.

883-14  Ф 85  67.52

Фрахтование судов и демередж [Текст] / [А.А-А. Ницевич, Н.В. Мельников, Н.Б. Мирошниченко и др.]; Междунар. юрид. служ-ба "Integral"; [под ред. Н.Б. Мирошниченко]. – Одесса: Феникс, 2013. – 112 с. – (Серия" Практика морского бизнеса"). 

Немає коментарів:

Дописати коментар

Ми із задоволенням дамо відповідь на всі ваші коментарі