Кожну першу п’ятницю місяця з 10.00 до 13.00 у відділі юридичної літератури провідні спеціалісти Головного управління юстиції в Одеській області надають безоплатну первинну правову допомогу малозабезпеченим громадянам

субота, 1 червня 2019 р.

Правове забезпечення екологічної безпеки в Україні: актуальні проблеми (до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища)День охорони навколишнього середовища заснований Генеральною асамблеєю ООН в 1972 році й з тих пір відзначається всім світовим співтовариством щорічно 5 червня.

Приводом до проведення цієї всесвітньої акції послужило звернення 2200 діячів науки й культури з 23 країн світу генеральному секретареві ООН. Вони попереджали людство про безпрецедентну небезпеку, що загрожує у зв’язку із забрудненням навколишнього середовища: «Або ми покінчимо із забрудненням, або воно покінчить із нами».
Ця дата стала одним із основних способів привернути увагу світової громадськості до проблем навколишнього середовища, а також стимулювати політичний інтерес, відповідальність усіх за дбайливе відношення до землі, лісів, атмосфери та водних ресурсів.
Проблема охорони навколишнього середовища є для України особливо актуальною. Низький рівень екологічної свідомості громадян, нехтування традиціями господарювання, відсутність дійового державного контролю за виконанням законів про охорону природи й системи ефективного покарання за шкоду довкіллю та інші чинники призвели нашу країну до екологічної кризи.
Охорона довкілля, правове забезпечення  екологічної безпеки стають предметом вивчення і аналізу фахівців екологічного та інших галузей права.


Пропонуємо читачеві ознайомитися з законодавчими актами та дослідженнями українських учених з цієї теми.

Нормативні актиПро основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 р. : закон України від 28 лютого 2019 р. № 2697-УШ // Уряд. кур`єр. – 2019. – 6 квіт. – С. 8-10.


Про оцінку впливу на довкілля : закон України від 23.05.2017 № 2059-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2017. – № 29. – Ст. 315.
Про охорону навколишнього природного середовища: закон України : станом на 16 січня 2017 р.: офіц. вид. / Верховна Рада України. – Київ: Парлам. вид-во, 2017. – 52 с. – (Закони України).


Законодавство України про екологію. – Київ : КНТ, 2012. – 484 с.
Наукова література


Баранова А.І. Екологічні проблеми використання ріки Дунай / А. І. Баранова, С. А. Орябинська // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. (28 листоп.2015 р.). – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. – С. 203-205.
Василенко М. А. До питання удосконалення  юридичної відповідальністі за екологічні правопорушення / М. А. Василенко // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. (28 листоп.2015 р.). – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. – С. 221-223.

Екологічне право України : підручник / за ред. : А. П. Гетьман, М. В. Шульга. – Харків : Право, 2009. – 328 с. – Електрон. версія.Екологічне право України. Академічний курс : підручник / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – 2-е вид. – Київ : Юрид. думка, 2008. – 720 с.


Заверюха М. М. Правове регулювання використання та охорони лісів в Україні : монографія / М. М. Заверюха ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія» ; передм. Т. Є. Харитонова. – Одеса : Юридична література, 2018. – 224 с.
Монографію присвячено комплексному дослідженню теоретичних і практичних аспектів використання та охорони лісів в Україні. Здійснено аналіз правових форм використання лісових ресурсів на землях лісогосподарського призначення та їх правової охорони. На підставі проведеного дослідження розроблено пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства України.Каракаш И. И. Правовое регулирование аграрно-земельных природоресурсово-экологических отношений : сб. избр. ст., докл. и рец. (1997 - 2007) / И. И. Каракаш; Одес. нац. юрид. акад. – Одеса : Фенікс, 2007. – 430 c. – Библиогр. : С. 413-426.

Кос`яненко Є. В. Еколого-правові аспекти охорони Черного моря / Є. В. Кос`яненко // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. (3 грудня 2016 р.). – Одеса : Юрид. л-ра, 2016. – С. 368-371.
Автор розглядає правові акти, що регулюють питання охорони Черного моря та наголошує, що  охорона водних просторів - одне з найважливіших обов`язків держави. Аналізує джерела забруднення Чорного моря і доходить висновку, що на сучасному етапі его екологічний стан залишається незадовільним.Лозо В. И. Правовые основы экологической стратегии Европейского Союза (Концепция, программное обеспечение, систематизация и комментарий действующего законодательства ЕС): монография / В. И. Лозо. – Харків : Право, 2008. – 368 с.

Малолєткова О. Найкраща квітка — молитва / О. Малолєткова // Урядовий кур`єр. – 2019. – 22 трав. – С. 3.
Синтетична тканина, яка розкладається 40 років. Яскрава фарба, що забруднює токсинами ґрунт і воду. Пластик з упаяним усередину металевим дротом, який розкладається 100-180 років. 24 кілометри – радіус діоксинового забруднення під час спалювання. Все це про штучні квіти. «А ми їх десятиліттями носили на могили, не задумуючись над тим, які вони небезпечні. Зручність для людини обернулася шкодою для неї самої та довкілля загалом», - підкреслює автор статті. Отже, від такого шкідливого пластику маємо відмовлятися.

Механізми дотримання в рамках деяких багатосторонніх природо-охоронних угод, стороною яких є Україна : посіб. / кол. авт. : Н. Андрусевич, А. Андрусевич, З.  Козак , С. Вихрист Львів, 2011. 92 с.
У посібнику подається коротка характеристика міжнародно-правовових природо-охоронних актів, правові підстави функціонування механізму дотримання, правовий статус органів, які здійснюють контроль за дотриманням, предмет розгляду і суб’єкт звернення, процедура розгляду та практика.
Правова охорона довкілля: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / А. П. Гетьман, А. К. Соколова, Г. В. Анісімова та ін. ; за ред. А. П. Гетьмана. – Харків : Право, 2014. – 784 с.
Монографія присвячена дослідженню концептуальних засад сучасного стану та перспектив розвитку законодавства про охорону довкілля.
Туліна Е.  Є. Правові засади використання рослинного світу : монографія / Е. Є. Туліна. – Харків : Право, 2017. – 216 с.

Шемшученко Ю. Оцінка впливу на довкілля як інструмент охорони екологічних прав людини / Ю. Шемшученко, Н. Малишева, Т. Третяк // Юрид. вісн. України. – 2018. – №40. – С. 12-13.
Фахівці аналізують новий  Закон України «Про оцінку впливу на  довкілля» та відзначають, що в тексті нового закону закладено низку суперечливих положень, які можуть призвести до колізій і труднощів у застосуванні відповідного закону.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Ми із задоволенням дамо відповідь на всі ваші коментарі