Кожну першу п’ятницю місяця з 10.00 до 13.00 у відділі юридичної літератури провідні спеціалісти Головного управління юстиції в Одеській області надають безоплатну первинну правову допомогу малозабезпеченим громадянам

середа, 3 квітня 2019 р.

Нові надходження до відділу юридичної літератури у І кварталі 2019 рокуШановні користувачі!
Відділ юридичної літератури пропонує ознайомитися з новими  надходженнями літератури з юриспруденції, яка була одержана в І кварталі 2019 року. 


265-18
347.73(477)
Б23
Банківське право України: навч. посіб. – Київ: Центр учбової літератури, 2018. – 214 с.11-19
316.343
Д64
Долаючи перешкоди. Становище ЛГБТ в Україні у 2018 році / Центр «Наш світ». – Київ: Центр «Наш світ», 2019. – 68 с.
У публікації представлено інформацію, що відображає соціальне, правове та політичне становище ЛГБТ (лесбійки, геї, бісексуали, трансгендерні особи) в Україні у 2018 р. Розраховано на широке коло осіб.1121-18
343.412(477)
К78
Кравчук А. Злочини та інциденти ненависті в Україні / А. Кравчук; Центр «Наш світ». – Київ: Центр «Наш світ», 2018. – 95 с.
У виданні стисло проаналізована та відображена поточна ситуація зі злочинами та інцидентами ненависті в Україні за різними ознаками та відносно різних вразливих груп: правові рамки, соціально-історичний контекст, тенденції та перспективи розвитку. Призначено для загальної освіти фахівців і громадськості, а також надані практичні рекомендації з поліпшення ситуації у цій сфері.

914-18
343.35(477)
Н34
Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції» / В. С. Ковальський [та ін]. – Київ: Юринком Інтер, 2018. – 380 с.
В даній книзі чинний Закон України «Про запобігання корупції» підданий системному юридичному коментуванню. Коментар розрахований на широке коло осіб, зацікавлених у протидії корупції.1026-16
343.232(477)
О21
Ободовський О. В. Триваючі злочини у кримінальному праві України: монографія / О. В. Ободовський. – Одеса: Юрид. л-ра, 2016. – 256 с.
У монографії розглянуто поняття та ознаки триваючих злочинів і на цій основі вирішено питання про перелік даних злочинних діянь за КК України, показана їх специфіка та сформульовано пропозиції про вдосконалення КК і Закону «Про застосування амністії в Україні». Для науковців та практичних працівників, студентів та аспірантів.

1097-18
351.74(477)
П68
Права людини в діяльності української поліції-2017. Аналітичний звіт / за заг. ред. Є.О. Крапивіна. – Київ: Софія-А, 2018. – 208 с.
Видання призначене огляду стану дотримання прав людини в діяльності української поліції протягом року, а також містить загальний виклад системних проблем в її діяльності та впливу реформи на їх подолання. Для широкого кола осіб.148-18
343.3(477)
С13
Савченко А.В. Корупційні злочини (кримінально-правова характеристика): навч. посіб. / А. В. Савченко. - Київ: Центр учбової літератури, 2018. – 168 с.


946-18
349.41(477)
У45
Бюлетень законодавства і юридичної практики. №9-10. Систематизовані правові висновки Верховного Суду у спорах, виникають із земельних правовідносин. Адміністративне, господарське, цивільне судочинство. – Київ: Юринком Інтер, 2018. – 668 с.  

Немає коментарів:

Дописати коментар

Ми із задоволенням дамо відповідь на всі ваші коментарі