Кожну першу п’ятницю місяця з 10.00 до 13.00 у відділі юридичної літератури провідні спеціалісти Головного управління юстиції в Одеській області надають безоплатну первинну правову допомогу малозабезпеченим громадянам

понеділок, 2 липня 2018 р.

Корупція у сучасній Україні. Аналіз феномену


Корупція є однією з найактуальніших соціальних проблем сучасності. Деякі дослідники взагалі вважають, що корупція стала основною політичною проблемою кінця XX століття. За будь-яких підходів та оцінок однозначно одне - корупція є проблемою, розв’язання якої для багатьох країн є надзвичай но актуальною справою.Це повною мірою стосується України, високий рівень корумпованості якої визнано її політичним керівництвом, законодавчим органом, вітчизняними та зарубіжними аналітиками, відповідними міжнародними інституціями. Корупція в сучасних умовах стала чинником, який реально загрожує національній безпеці і конституційному ладу України.
За час із 2014 року корупція в Україні тільки зростала. У квітні 2017 року міжнародна аудиторська компанія EY поставила Україну на перше місце в світі за рівнем корупції серед 41 досліджуваних країн (у тому числі з Африки). Тема корупції активно досліджується науковцями, політиками, журналістами. 

Пропонуємо законодавчі акти України та деякі книги і статті з цієї теми.

  • Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1699-18
  • Про Національне антикорупційне бюро України: закон від 14.10.2014 №1698-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1698-18
  • Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 07.06.2018 №2447-VII //Урядовий кур'єр. – 2018. – 19 червня (№114). – С. 6-7.
  • Звіт про роботу Національного антикорупційного бюро України : друге півріччя 2017 року: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://nabu.gov.ua/report/zvit-druge-pivrichchya-2017-roku


1198-11   67.61   А65
Андианов, В. Д. Корупция как глобальная проблема: история и современность / В.Д. Андианов.– Москва: Экономика, 2011. – 304 с.
Автор монографии рассматривает коррупцию как глобальную проблему современности. На базе анализа обширного исторического, статистического, аналитического материалов показано развитие коррупции в отдельных странах и эффективность мер по борьбе с этим явлением на страновом и международном уровне.

Бусол, О. Зменшення рівня корупції в Україні не залежить від створення чисельних спеціалізованих інституцій, а від бажання й політичної волі влади / О. Бусол // Юрид. вісник України. – 2017. – №5. – С. 12-13.


Грищук, В. Формула корупції / В. Грищук // Юрид. вісник України. – 2016. –  №1-2. – С. 6-7; №3. – С. 12.
Автор, доктор юридичних наук стверджує, що корупцію в Україні не тільки не подолано, їй не нанесено навіть істотної шкоди. Навпаки, вона зросла й набула нових форм. Виникає підозра, - продовжує дослідник, що «протидія» корупції  є модним гаслом, яке використовується аморальним політикумом для внутрішніх і зовнішніх презентацій своїх намірів, яких у дійсності немає.


Дем`янчук, Ю. В. Антикорупційні заходи в Україні: реалії та перспективи / Ю. В. Дем`янчук // Бюлетень Мін-ва юстиції України. – 2016. – №12. – С. 27-31.
У статті аналізуються антикорупційні заходи та їх реальний стан і перспективи в умовах сьогодення України.
2758-10  67.61  Р79
Роуз-Аккерман, С. Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы / С. Роуз-Аккерман ; пер. с англ. – 2-е изд. – Москва: Логос, 2010. – 356 с.
Исследуется феномен коррупции – злоупотребления государственной властью ради извлечения выгоды. Характеризуются её проявления и формы во многих странах и во всех сферах жизни общества: экономике, культуре, политике. Представлен обзор практики борьбы с коррупцией на всех уровнях государственного устройства.Савченко, А. Актуальні питання кримінальної відповідальності за корупційні злочини / А. Савченко // Право України. – 2015. – № 12. – С. 58-67.

148-18  343.3  С13
Савченко, А. Корупційні злочини (кримінально-правова характеристика) : навч.посіб. / А. В. Савченко. – Київ, 2018. – 168 с.
На підставі нормативних і теоретичних засад кримінального права дається комплексна кримінально-правова характеристика корупційних злочинів.


Скулиш, Є. Державне бюро розслідувань як спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції / Є. Скулиш // Право України. – 2015. – № 12. – С. 30-36.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Ми із задоволенням дамо відповідь на всі ваші коментарі