Кожну першу п’ятницю місяця з 10.00 до 13.00 у відділі юридичної літератури провідні спеціалісти Головного управління юстиції в Одеській області надають безоплатну первинну правову допомогу малозабезпеченим громадянам

пʼятниця, 1 квітня 2016 р.

Нові надходження до відділу юридичної літератури. 1-й квартал 2016 року518-15  67.9(4УКР)301  А-43
Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. Одес. регіон. ін-ту держ. упр.: спецвипуск / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр.; [редкол. : М.М. Іжа, С.А. Попов, Ю.О. Овчаренко та ін.]. Вип.3(63) - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2015. - 275 с.
               
530-15  67.9(4УКР)301я54  А-43
Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. Одес. регіон. ін-ту держ. упр. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр.; [редкол. : М.М. Іжа, С.А. Попов, Ю.О. Овчаренко та ін.]. Вип. 3(63) - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2015. - 146 с.

531-15  67.9(4УКР)301я54  А-43
Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. Одес. регіон. ін-ту держ. упр. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр.; [редкол. : М.М. Іжа, С.А. Попов, Ю.О. Овчаренко та ін.] Вип. 4 (64). - Одеса: ОРІДУ НАДУ, - 2015. - 160 с.
               
4-16  67.510.1  А65
Андрейченко, С. С. Міжнародно-правова концепція атрибуції поведінки державі : спец. 12.00.11 - міжнар. право: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / С.С. Андрейченко; М-во освіти і науки України Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса: Фенікс, 2015. - 40 с.

               
565-15  67.9(4УКР)305.6  Б 82
Бориченко, К. В. Соціальний захист сімей з дітьми за законолавством України :монографія / К.В. Бориченко; Нац. ун-т " Одес. юрид. акад.". - Одеса: Фенікс, 2015. -302 с

580-15  67.9(4УКР)300.24  В 68
Волошин, Ю. О. Зовнішня політика України в умовах європейської інтеграції: проблеми конституційно- правового забезпечення : монографія / Ю.О. Волошин, С.В. Папаяні; М-во освіти і науки України; Маріупол держ. ун-т; Представництво Європ. орг. публ. права в Україні. - Одеса: Фенікс, 2015. - 232 с.
532-15  67я43  Д 36
Держава і право : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;[ редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.М.Костенко та ін.]. - Київ: Юрид. думка, 2015. - ( Серія "Юридичні науки") - Вип.: 70. - 2015. - 258 с.

575-15  67.2  Д 53
Дмитриев, А.И. Международное каноническое право: возникновение, развитие и основы теории : монография / А.И. Дмитриев; Нац. акад. прав. наук Украині, НИИ частного права и предпринимательства им. акад. Ф.Г. Бурчака. - Одесса: Фенiкс, 2015. - 238 с.

5-16  67.9(4УКР)301.02  З-49
Зелінський, С.Е. Теоретико-методологічні засади комплексного оцінювання державних службовців : монографія / С.Е. Зелінський; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ: НАДУ, 2016. - 296 с
               

576-15  67.9(4УКР)305.6  К15
Кайтанський, О.С. Правове забезпечення соціального захисту молоді в Україні : монографія /О.С.Кайтанський. - Одеса: Фенікс, 2015. - 204 с.

574-15  67.0  К79
Креативність загальнотеоретичної юриспруденції : монографія / М-во освіти і науки України Півден. регіон. центр, Нац. акад. прав. наук України, Нац. ун-т "Одес.  юрид. акад.";, за ред. Ю.М. Оборотова. - Одеса: Фенікс, 2015. - 488 с.
               


577-15  67.9(4УКР)301.162.43  П68
Плешко, Е.А. Правові та організаційні засади тилового і фінансового забезпечення військ : навч. посіб./ Е.А. Плешко; Е.Г. Бойченко, Війск. прокуратура Півден. регіону Військ. акад.(м. Одеса). – Одесса : Фенікс, 2015. - 262 с.
573-15  67.9(4УКР)301  П77
Припинення державної служби як інститут адміністративного права : монографія / Л.Р. Біла-Тітунова, Н.С. Панова, О.В. Тодощак та ін.; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса: Фенікс, 2015. - 236 с.

529-15  67.9(4УКР)300я73  П 78
Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / за ред. А.Р. Крусян. - Одеса: Фенікс, 2015. - Вип. 3: Сучасний український конституціоналізм. - 526 с ( Серія « Проблеми сучасної конституціоналістики»).


524-15  67.9(4УКР)301  Р45
Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяч. 20-річчю утворення ін-ту (29-30 жовт.; 2015 р.; Одеса) - Одеса, 2015. - 393 с.

538-15  67.0л0  Р64
Розвиток методології сучасної юриспруденції: матеріали Четвертої наукової конференції (27 - 28 берез. 2015 р.) / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."; [за заг. ред.: Ю.М. Оборотова]. - Одеса: Фенікс, 2015. - 142 с.
                                           579-15  67.2(4УКР)  Р99
Рязанов, М.Ю. Слов'янське право в правовій спадщині України : монографія / М.Ю. Рязанов; Нац. ун-т " Одес. юрид. акад."; за ред. Ю.М. Оборотова. - Одеса: Фенікс, 2015. - 160 с.
                                           
560-15  67.9(УКР)312  С79
Степанова, Т. В. Окрема думка судді як складова суддівського угляду в господарському судочинстве : монографія / Т.В. Степанова; В.Д. Найфлейш. - Одеса: Фенікс, 2015. - 196 с.

504-15  67.9(4УКР)301я73 С83 
Стратегічне планування в системі публічної влади : навч. посіб. / Л.Л. Приходченко, Н.В. Піроженко, С.А. Попов; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. - Одеса: ОРИДУ НАДУ, 2015. - 196 с.
                                           557-15  67.9(4УКР)300.1я7  Т56
Томенко, М.В. Україна: історія Конституції : [навч. посіб.] / М.В. Томенко. - Київ: Генеза, 2015. - 144 с.

500-15  67.9( 4УКР)301  Ц58
Цивільна зброя в Україні: міфи та реальність. Українська дійсність і міжнародний досвід легалізації та контролю / [Г.Ф. Герега, О.О. Зарубінський, Б.М. Петренко, Р.В. Старовойтенко]; Україн. ін-т дослідж. екстремізму. - Київ: АДЕФ - Україна, 2015. - 152 с.581-15  67.9(4УКР)305  Ч-18
Чанишева, Г.І. Охорона материнства за трудовим законодавством України  :монографія / Г.І. Чанишева, О.В. Пожарова; М-во освіти і науки України; Нац. ун-т " Одес. юрид. акад.". - Одеса: Фенікс, 2015. -200 с.


578-15  67.311  Я31
Ягунов, Д. Практика Європейського суду з прав людини: питання кримінального судочинства / Д. Ягунов; [ за ред. Й.Л. Бронза ]. - 2-ге вид., перероб. і допов. – Одесса : Фенікс, 2015. - 384 с.


                                            

Немає коментарів:

Дописати коментар

Ми із задоволенням дамо відповідь на всі ваші коментарі