Кожну першу п’ятницю місяця з 10.00 до 13.00 у відділі юридичної літератури провідні спеціалісти Головного управління юстиції в Одеській області надають безоплатну первинну правову допомогу малозабезпеченим громадянам

четвер, 2 травня 2024 р.

Корупція в Україні: проблеми протидії

 


 

Корупція є однією з найактуальніших соціальних проблем сучасності. 

Деякі дослідники взагалі вважають, що корупція стала основною політичною проблемою XXІ століття. За будь-яких підходів та оцінок однозначно одне - корупція є проблемою, розв’язання якої для багатьох країн є надзвичайно актуальною справою.

В України високий рівень корумпованості наявний як у системі органів державної влади та органів місцевого самоврядування, так і в інших сферах публічної діяльності. Корупція в сучасних умовах стала чинником, який реально загрожує національній безпеці і конституційному ладу України.

Протидія корупції в Україні – найважливіше державне завдання. Її негативні наслідки полягають у тому, що вона розмиває такі найважливіші конституційні принципи консолідації нашого суспільства, як принцип соціальної справедливості та рівності всіх перед законом. Корупція підриває довіру народу до влади, дискредитує ринкові механізми конкуренції та запобігання монополізму в економіці, сприяє лобіюванню законодавчих і нормативних актів, а також масштабним зловживанням та злочинності.

У суспільстві в умовах війни суттєво зріс запит щодо неприпустимості корупції а також неготовність її толерувати. Отже, держава потребує рішучих дій, спрямованих на протидію корупції.

Тема корупції активно досліджується науковцями, політиками, журналістами. Пропонуємо законодавчі акти України та деякі книги і статті з цієї теми.

 

Про запобігання корупції : закон України від 14.10.2014 р. № 1700-V11; редакція від 30.12.2023 р., підстава - 3511-1Х 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text

 

Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2021-2025 роки : закон України від 20.06.2022 р. № 2322-1Х // Уряд. кур'єр. - 2022. – 3 серпня. –(№ 167). – С. 9-12

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2322-20#Text

 

Про Національне антикорупційне бюро України : закон України від 14.10.2014 р. № 1698-V11; редакція від 10.12. 2023, підстава -3502-1Х

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text

 

Державна антикорупційна програма на 2023-2025 роки : затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 4.03.2023 р. № 220 // Уряд. кур'єр. – 2023. – 16 березня (№53). – С. 8-68

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/220-2023-%D0%BF#Text

 

***

 

98-19  343.52  А72

Антикорупційне право : навч. посібник / В. І. Литвиненко, Ю. П. Лісовська, П. М. Лісовський. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2019. – 240 с.Баганець О. Про корупцію і «живучі» «поправки Лозового» / О. Баганець // Юрид. вісн. України. – 2023. - № 50-52. – С. 17

Автор звертає увагу на пошуки причин відсутності позитивних результатів у боротьбі з корупцією в Україні, в першу чергу з боку нових антикорупційних органів НАБУ і САП та особливого суду – ВАКС. І такі «пошуки», - наголошує заслужений юрист України, -тривають протягом усього періоду їх існування - вісім років.

 

Бєлік Р. Боротьба з відмиванням грошей : як ЄС допоможе Україні протидіяти корупції / Р. Бєлік // Юрид. вісн. України. – 2024. - № 7-8. – С. 23

Зусилля ЄС щодо захисту громадян і фінансової системи від відмивання грошей і фінансування тероризму виходять на новий рівень. Ці кроки також матимуть наслідки і для України.

 

Біленчук П. Концептуальні засади стратегії запобігання і протидії корупції : міжнародний та національний досвід / П. Біленчук, М. Малий // Юрид. вісн. Україн. – 2021. - №40. – С. 10-11.

Про новітню антикорупційну стратегію для громадськості та органів державної влади.

 

Боровик А. Війна і боротьба з корупцією. Робота антикорупційних органів під час воєнного стану / А. Боровик // Юрид. вісн. Україн. – 2022. - № 20-23. – С. 7.

 


Бусол О. Стан і проблеми протидії корупції в органах виконавчої та законодавчої гілок влади в Україні на 2023 рік (квартальний моніторинг) / О. Бусол // Юрид. вісн. Україн. – 2023. - № 15-16. – С. 38-39; №17-18. – С. 34-37.

Автор вважає, що ситуація у боротьбі з корупцією в Україні покращилася. Цьому сприяла низка позитивних моментів. По-перше, був призначений новий керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. По-друге, влітку 2022 р. був ухвалений закон про Державну антикорупційну стратегію, що містить опис стратегічних результатів у подоланні корупції, яких має досягти Україна.  Автор, доктор юридичних наук, звернула увагу на існування корупційних схем у сфері освіти і науки, в сфері охорони здоров’я

 

Гекалюк Р. Чи є антикорупційні уповноважені викривачами корупції? / Р. Гекалюк // Юрид. вісн. України. – 2022. - №12-15 – С. 20-21.
Чи може уповноважений з питань запобігання корупції, що  повідомив про корупцію, розраховувати на захист своїх прав як викривач корупції, - це питання аналізує автор, член правління Національної асоціації антикорупційного комплаєнсу.

 

Корнєєв Ю. В. Загальні риси антикорупційної політики в Україні / Ю. В. Корнєєв, В. В. Стоколос // Юрид. Україна. – 2020. - № 9. – С. 18-23

У статті розглянута історія антикорупційної політики в Україні та сучасний стан законодавчої бази. 

315-20  347.9(094.4)  У45

Свєтлічний І. В., Зейкан Я. П. Практика проваджень в антикорупційних справах / І. В. Свєтлічний, Я. П. Зейкан // Бюлетень зак-ва і юрид. практики. – 2020. - № 2-3. – 451 с.

Що відрізняє антикорупційні справи від  інших? Чи відрізняються методи і способи захисту при підозрі у корупційних злочинів від інших? Загальна методика захисту при найпоширеніших складах злочинів та особливості антикорупційних справ розглянуто у цьому посібнику, надано методичні рекомендації. Для адвокатів. 


148-18  343.3  С13 Савченко А. Корупційні злочини (кримінально-правова характеристика): навч. посіб. / А. В. Савченко. – Київ, 2018. – 168 с.

На підставі нормативних і теоретичних засад кримінального права дається комплексна кримінально-правова характеристика корупційних злочинів. 
Федорчук О. Боротьба з корупцією в Україні. Реалії сьогодення очима адвоката // Юрид. вісн. України. – 2022. - № 8-11 – С. 6-7.

Автор розглядає  роботу правоохоронних органів та  суду по подоланню корупції. «Перш за все, - наголошує адвокат, - слід забезпечити суворе дотримання законодавства під час досудового розслідування та судового розгляду даного виду правопорушень».

Немає коментарів:

Дописати коментар

Ми із задоволенням дамо відповідь на всі ваші коментарі