Кожну першу п’ятницю місяця з 10.00 до 13.00 у відділі юридичної літератури провідні спеціалісти Головного управління юстиції в Одеській області надають безоплатну первинну правову допомогу малозабезпеченим громадянам

пʼятниця, 20 травня 2022 р.

Соціальні права в актах Ради Європи та проблеми їх запровадження в Україні: до Дня Європи в Україні)

 

 

Після проголошення незалежності Україна взяла курс на набуття повноправного членства в європейських і міжнародних організаціях. Восени  1995 р. Україна стала повноправним членом Ради Європи – найстарішої міжнародної урядової і парламентської організації. Членство в організації  відкрите для всіх європейських держав, які визнають принцип верховенства права і гарантують основні права людини і свободи для своїх громадян.

Метою Ради Європи є досягнення більшого єднання між її членами для збереження та втілення в життя ідеалів і принципів, які є їхнім спільним надбанням, а також сприяння їхньому економічному та соціальному прогресу, зокрема, шляхом збереження та подальшого здійснення прав людини та основних свобод.

Право на працю і захист від безробіття проголошено Загальною декларацією прав людини (ООН, 1948 р.), Міжнародним Пактом про економічні, соціальні та культурні права (ООН, 1966 р.), ратифікованим Верховною Радою УРСР, Конвенціями і Рекомендаціями Міжнародної організації праці (МОП). На європейському рівні право на працю встановлено Європейською соціальною хартією (Рада Європи, 1961 р., переглянута у 1996 р.), підписаною Україною при вступі до Ради Європи.

Законом України від 14 вересня 2006 р. № 137-У Європейську соціальну хартію (переглянуту) ратифіковано. У Європейській соціальній хартії (переглянутій) з 31 права людини, передбаченого Хартією, 22 стосуються сфери праці.

З нагоди Дня Європи, який визначається в Україні 21 травня кожного року, відділ юридичної літератури пропонує користувачам блогу «Юридичний світ в бібліотеці» ознайомитись з віртуальною виставкою, темою якої є соціальні права в актах Ради Європи

 

Література:


Конституція України: станом на  12 травня 2019 р.: офіційне видання / Міністерство юстиції України – Київ, 2019. –76 с. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua


Національна стратегія прав людини: затверджена Указом Президента України від 24 березня 2021 р. №119/2021 // Уряд. кур’єр. – 2021. – №  (26 березня). – С. 9-13. -  Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua


1367-04  67.9(4) Є24

Європейська конвенція з прав людини. – Київ: Фенікс, 2004. – 40 с. – Режим доступу: http://notorture.org.ua/wp-content/uploads


Європейська соціальна хартія (переглянута): міжнародний документ від 3.05.1996 р. // Офіц. вісник України. – 2006. – № 4. – С. 37.
Бахтєєва М.С. Проблемні питання гармонізації законодавства України з охорони праці із законодавством Європейського Союзу [Текст ] // Правове забезпечення соціальної сфери: матеріал.VI міжнар. наук. конф. студ., аспір., та молодих вчених (м. Одеса, 4 квітня 2015 р.). Т.1. – Одеса: Юридична літер., 2015. – С. 24-27.

Автор висвітлює проблеми  гармонізації законодавства України з охорони праці із законодавством Європейського Союзу, проводить порівняльний аналіз положень українського законодавства з питань  охорони праці з відповідними положеннями актів ЄС. Автор пропонує основні шляхи вирішення проблеми національної правової бази  з питань охорони праці.Біленчук П. Забезпечення захисту прав людини в Україні, Європі та світі: доктринальні засади, історична ретроспектива, сучасність та конвергенція квантового майбутнього в світовому контексті [Текст] / П. Біленчук // Юрид. вісн. України. – 2020. - №47 (27 листопада-3 грудня). – С. 4-5.

Автор аналізує основоположні доктринальні засади Загальної декларації прав людини та їх забезпечення шляхом національних і міжнародних прогресивних заходів. Розглядається рівень конституційного  закріплення прав і свобод людини і громадянина в Україні.


Білоус В.З.  Європейські стандарти у сфері соціального забезпечення [Текст ] // Правове забезпечення соціальної сфери: матеріали VII міжнар. наук. конф. студ., аспір., та молодих вчених (м. Одеса, 16 квітня 2016 р.). – Одеса: Фенікс, 2016. – С. 242-244.

Автор висвітлює ґенезу юридичного оформлення соціального забезпечення в рамках окремих країн. Характеризує основні міжнародні нормативні акти  по правам людини, зокрема, соціальним правам, а також міжнародну практику соціальних стандартів.
Василевская Р.В. Проблеми ратификации Европейского кодекса социального обеспечения для Украины  Європейські стандарти у сфері соціального забезпечення [Текст ] // Правове забезпечення соціальної сфери: матеріали VII міжнар. наук. конф. студ., аспір., та молодих вчених (м. Одеса, 16 квітня 2016 р.). – Одеса: Фенікс, 2016. – С. 262-265.


Головатий С. Рада Європи і людські права [Текст] / С. Головатий // Право України. - 2017. - №4. – С. 9-25.

Автор висвітлює ґенезу Європейської Конвенції з людських прав 1950 р., її структуру як Європейського білля прав, її відмінність від Міжнародного білля прав, стадії розвитку Європейського Суду з людських прав, його призначення і завдання, а також, у чому полягає унікальність європейської системи захисту людських прав.


3212-07 67.515.22 (4) З-12

Заблоцька Л.Г. Політико-правові аспекти діяльності Ради Європи: навч. посібник [Текст] / Л.Г. Заблоцька, А.Л. Федорова, Т.І. Шинкаренко. – К.: Фенікс, 2007. – 224 с.

В посібнику висвітлено історію, засади функціонування, основні напрямки діяльності  Ради Європи. Розкрити особливості інституційної системи організації. Значну увагу приділено основним напрямам та особливостям діяльності Ради Європи у соціальній сфері
813-15  67.9(4)300  М93

Мушак Н. Б. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських  міжнародних організаціях: монографія [Текст] / Н.Б. Мушак – Київ: Вид-во Ліра-К, 2015. – 192 с.

У монографії досліджено міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях. Значну увагу приділено основним напрямам та особливостям Ради Європи, Організації з безпеки і співробітництва у Європі та Європейського Союзу у встановленні ними європейських стандартів захисту прав людини. Видання розраховане на фахівців, що займаються вивченням актуальних проблем теорії та практики міжнародного права, науковців, аспірантів та студентів, широкого кола читачів.


Середа О.Г. Реформування законодавства про працю України в умовах євроінтеграції [Текст ] // Публічне право. – 2015. – № 4. – С. 214-220.

 

Немає коментарів:

Дописати коментар

Ми із задоволенням дамо відповідь на всі ваші коментарі