Кожну першу п’ятницю місяця з 10.00 до 13.00 у відділі юридичної літератури провідні спеціалісти Головного управління юстиції в Одеській області надають безоплатну первинну правову допомогу малозабезпеченим громадянам

середа, 4 серпня 2021 р.

Глобальні цілі сталого розвитку-2030 і Україна

  

Цілі сталого розвитку (далі - ЦСР) - цільові показники майбутнього міжнародного розвитку, що були ухвалені світовими лідерами на історичному Саміті Організацією Об'єднаних Націй (відомі також як Глобальні цілі сталого розвитку). Вони замінили Цілі розвитку тисячоліття, строк яких закінчився в кінці 2015 року. ЦСР ухвалені на період від 2015 до 2030 року і нараховують 17 глобальних цілей, які включають 169 конкретних цільових показників.

Україна, як і інші країни-члени ООН, приєдналася до глобального процесу забезпечення сталого розвитку. Для встановлення стратегічних рамок національного розвитку України на період до 2030 року на засадах принципу «Нiкого не залишити осторонь» було започатковано інклюзивний процес адаптації Цілей сталого розвитку.

Кожну глобальну ціль було розглянуто з урахуванням специфіки національного розвитку. В Україні було проведено низку національних (4) та регіональних (10) консультацій. Кожну глобальну ціль переглянули, беручи до уваги специфіку національного розвитку. Результатом цієї роботи стала національна система, яка складається із 86 завдань національного розвитку.

Національні ЦСР слугуватимуть основою для інтеграції зусиль, спрямованих на забезпечення економічного зростання, соціальної справедливості та раціонального природокористування.

30 вересня 2019 року Президент України Володимир Зеленський видав Указ «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», в якому підтримано забезпечення досягнення глобальних цілей сталого розвитку та результатів їх адаптації з урахуванням специфіки розвитку України .


 • Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України від 30 вересня 2019 р[Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text

17 цілей сталого розвитку (ЦCР) є частиною Порядку денного в галузі розвитку на період до 2030 року, прийнятого світовими лідерами на історичному Саміті ООН у вересні 2015 року. Глобальні цілі офіційно вступили в силу 1 січня 2016 року. Протягом наступних п’ятнадцяти років країни будуть спрямовувати свої зусилля на подолання всіх форм бідності, на боротьбу з нерівністю та на усунення негативних проявів кліматичних змін.

Цілі сталого розвитку з моменту їх прийняття в 2015 році, стали тією основною, на яку покладаються при реалізації будь-яких програм, спрямованих на якісні зміни. Покажчиком, який направляє людську діяльність в руслі глобального перетворення світу.

Про Цілі говорять і пишуть, а також знімають фільми. Нижче представлена добірка з п’яти документальних фільмів, що ілюструють різні Цілі сталого розвитку, як окремо, так в комбінаціях.

 • Бутенко В. М. Біоекономіка як механізм досягнення цілей сталого розвитку / В. М. Бутенко // Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2016. - Вип. 1. - С. 19-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vanp_2016_1_5
 • Васюткіна Н. В. Сталий розвиток як основа зростання національної економіки: проблеми, шляхи вирішення / Н. В. Васюткіна // Економічний вісник університету. - 2017. - Вип. 34(1). - С. 150-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2017_34(1)__19
 • Замковий Р. В. Цілі сталого розвитку в міжнародній системі стандартизації / Р. В. Замковий // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2019. - № 2. - С. 162-172. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2019_2_19
 • Калішенко Є. О. Електронне урядування як інструмент досягнення адаптованих для України цілей сталого розвитку / Є. О. Калішенко // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - Серія : Юридичні науки. - 2018. - № 3. - С. 19-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjiu_2018_3_5
 • Коваленко А. О. Стан і перспективи реалізації Цілей сталого розвитку в Україні / А. О. Коваленко // Економіка природокористування і сталий розвиток. - 2018. - № 1-2. - С. 11-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/epod_2018_1-2_4
 • Корольова Л. І. Соціальна реабілітація дітей з функціональними обмеженнями у світлі реалізації цілей сталого розвитку / Л. І. Корольова, Г. І. Маюренко // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. - 2013. - № 1. - С. 76-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prcr_2013_1_20
 • Крисак А. І. Цілі сталого розвитку як імперативи оновлення системи регулювання земельних відносин / А. І. Крисак, М. Ф. Крисак // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. - 2018. - № 3. - С. 150-157. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2018_3_24
 • Крушельницька Т. А. Соціально-економічний вплив пандемії COVID-19 у контексті державної політики реалізації Глобальної цілі сталого розвитку № 5 «Гендерна рівність» / Т. А. Крушельницька, О. Ю. Матвеєва, В. М. Наумов // Ефективність державного управління. - 2020. - Вип. 2. - С. 249-269. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2020_2_19
 • Мар’янович М. Е. Перспективні напрями розвитку фінансових механізмів досягнення цілей сталого розвитку до 2030 року / М. Е. Мар’янович // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2016. - Т. 1, вип. 1. - С. 125-131. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAe_2016_1_1_19
 • Мар’янович М. Е. Роль державно-приватного партнерства в досягненні Цілей сталого розвитку до 2030 року / М. Е. Мар’янович // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2017. - Т. 2, вип. 1. - С. 98-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAe_2017_2_1_18
 • Оніщик Ю. Реалізація цілей сталого розвитку: науковий пошук новітніх підходів / Ю. Оніщик // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. - 2017. - № 2. - С. 7-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VAPSV_2017_2_3
 • Петруха С. В. Ринкова трансформація аграрного сектору економіки України: від аграрної кризи до формування підвалин реалізації глобальних цілей сталого розвитку / С. В. Петруха // Агросвіт. - 2017. - № 18. - С. 3-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2017_18_2
 • Поливач К. А. Культурна і природна спадщина у контексті цілей сталого розвитку України / К. А. Поливач // Український географічний журнал. - 2017. - № 4. - С. 62-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UGJ_2017_4_10
 • Поліщук В. Г. Стимулювання сталого розвитку регіонів України у контексті конкретизації «Цілей Розвитку Тисячоліття» / В. Г. Поліщук // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 4. - С. 172-182. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2013_4_20
 • Циклаурі О. Б. Інтеграція цілей сталого розвитку міст і громад в умовах децентралізації в Україні / О. Б. Циклаурі // Менеджер. - 2018. - № 1. - С. 209-217. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzhm_2018_1_27
 • Чала Т. Г. Глобальні показники досягнення цілей сталого розвитку в сфері охорони здоров’я / Т. Г. Чала, Г. С. Корепанов, Д.І. Черненко // Соціальна економіка. - 2017. - № 1. - С. 42-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/se_2017_1_9

Немає коментарів:

Дописати коментар

Ми із задоволенням дамо відповідь на всі ваші коментарі