Кожну першу п’ятницю місяця з 10.00 до 13.00 у відділі юридичної літератури провідні спеціалісти Головного управління юстиції в Одеській області надають безоплатну первинну правову допомогу малозабезпеченим громадянам

четвер, 15 травня 2014 р.

Україна і ЄС: право і закон951-12
67.515
А31
Актуальні проблеми європейської інтеграції: збірник статей з питань європейської інтеграції та права. Вип.10 / за ред. Д. Ягунова – Одеса: Фенікс, 2012. – 238 с.
Збірник статей вийшов за результатами проведення науковій конференції «Актуальні проблеми реалізації Плану дій Україна – ЄС».777-06
67.515
В41
Вибори в Європейському Союзі /за ред. Д.С. Ковриженка; Лабораторія законодавчих ініціатив. – К.: ФАДА, ЛТД, 2006. – 156 с. – Бібліогр.: с. 147-155.
У книзі розглянуто основні тенденції розвитку виборчого законодавства 25 країн – членів Європейського Союзу. Важлива увага приділена виборчим системам, які застосовуються в країнах ЄС на загальнодержавному і місцевому рівнях, механізмам забезпечення принципів загального і рівного виборчого права, суб’єктам та умовам висування кандидатів на загальнодержавних і місцевих виборах, порядку формування органів, які здійснюють адміністрування виборчого процесу, їх функціям і повноваженням. Окремо охарактеризовано основні механізми забезпечення участі у виборах жінок та національних меншин.


833-10
67.515
К 63
Комарова Т. В. Юрисдикція Суду Європейського Союзу: моногр. / Т.В. Комарова – X.: Право, 2010. 360 с.
У монографії досліджується юрисдикції Суду Європейського Союзу як системи специфічних повноважень, що характеризують його компетенцію у різних аспектах: сфери відання судової влади, предмета судового розгляду та предмета судової діяльності Суду ЄС, інстанційної побудови судової системи ЄС, процесуальних форм реалізації. Для науковців, викладачів, студентів, аспірантів.Макаруха З. Відносини Україна – Європейський Союз: від партнерства до асоціації та економічної інтеграції / З. Макаруха // Право України. – 2013. – №6. – С. 51-58.
Статтю присвячено дослідженню політико-правових основ розвитку відносин між Україною та Європейським Союзом, а саме від Угоди про партнерство та співробітництво до Угоди про асоціацію. У статті піддається критичному аналізу Європейська політика сусідства.

Мушак Н. Гармонізація законодавства України з «acguis» Європейського Союзу та правовими стандартами Ради Європи / Н. Мушак // Право України. – 2013. –  №6. – С. 77-91.

213-13
67.515
П68
Право Європейського Союзу: підручн. / за ред. O. K. Вишнякова. – Одеса : Фенікс, 2013. – 83 с.
Підручник містить виклад загальної та особливої частини курсу права Європейського Союзу (ЄС) та дає можливість вивчити структуру та зміст окремих галузей у рамках цієї правової системи. Матеріал ілюстровано нормативними актами ЄС та практикою Суду ЄС. Приділено увагу деяким правовим галузям, які раніше висвітлювалися недостатньо або взагалі не висвітлювалися у вітчизняній навчальній літературі. Матеріал викладено з урахуванням установчих документів ЄС у редакції Лісабонського договору (набрав чинності 1 грудня 2009 p.).

435-10
67.515
П90
Путівник по Лісабонському договору / Представництво ЄС в Україні – К , 2010. – 17 с.
Лісабонський договір був підписаний 13 грудня 2007 року. Ним внесено зміни до Договору про Європейський Союз та Договору про запровадження Європейського Співтовариства. Ця брошура пояснює, яке значення має Лісабонський договір для громадян Європейського Союзу та для його відносин із Україною.

2877-07
67.515
Р45
Референдуми в Європейському Союзі / Лабораторія законодавчих ініціатив; за ред. Д.С. Ковриженка. – К.: ФАДА, ЛТД, 2007. – 186 с. – Бібліогр.: с. 179-185.
Це видання здійснене Лабораторією законодавчих ініціатив за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Основну увагу авторів було прикуто до підходів країн – членів ЄС стосовно регулювання найбільш спірних питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням референдумів. Зокрема, досліджено положення конституцій і законів держав-членів ЄС в частині визначення предметів загальнонаціональних та місцевих референдумів, порядку їх ініціювання та проведення, регулювання передреферендумної агітації, фінансування референдумного процесу. Також дається характеристика правового регулювання підготовки і проведення місцевих референдумів.Немає коментарів:

Дописати коментар

Ми із задоволенням дамо відповідь на всі ваші коментарі