Кожну першу п’ятницю місяця з 10.00 до 13.00 у відділі юридичної літератури провідні спеціалісти Головного управління юстиції в Одеській області надають безоплатну первинну правову допомогу малозабезпеченим громадянам

пʼятниця, 29 листопада 2013 р.

Нові надходження літератури. 4 квартал 2013 року


  1. 2315-11   67.9(4УКР)300.33   Б61
      Білокускурська О. Конституційний обов'язок додержуватися Конституції України та законів України /О.В. Білокускурська. - Чернівці: Книги-ХХІ, 2011. -200 с.; - Бібліогр.: с. 180-191

  2. 181-13  67.9(4УКР)301   Г15
      Галаган, Л. Вищі органи державної влади в Україні ( 1990-2012рр.): формування та взаємодія: монографія / Л. Галаган; НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - К.: ТЕС, 2013. -176 с.; -Бібліогр.: с. 155-174.

  3.  3103-10   67.9(4УКР)300.21   Д36
      Державне фінансування організацій громадянського суспільства: Як запровадити європейські стандарти? / О.Ю. Вінніков, Д.С. Ковриженко, А.О. Красносільська та ін.; Укр. незалеж. центр політ. дослідж.]. - К.: Агентство"Україна", 2010. - 223 с

  4. 146-13   67.9(4УКР)  П69
      Правова політика України: концептуальні засади та механізми формування: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (5груд. 2012р., м. Київ) / Нац. ін-т стратег. досліж.; [відп. за вип. В.М. Сизонтов]. - К: НІСД, 2013. -160 с.

  5. 145-13  67.9(4УКР)301я7   У50
      Улибіна В. О. Публічне адміністрування: конспект лекцій / В.О. Улибіна;  М-во освіти і науки України; Одес. держ. екол. ун-т. -О.: ТЕС, 2013. - 120 с.;
   -Бібліогр.: с. 119-120.

  6. 891-12   67.9(4УКР)301.11   У66
      Управління сталим регіональним розвитком на засадах демократичного врядування: теорія та практика: монографія / [ М.М. Іжа, Н.П. Артем'єва, О.І. Воронов та ін].; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; Одес. регіон. ін-т держ. упр. - О., 2012. - 252 c.; - Бібліогр.: с. 220-240.

  Немає коментарів:

  Дописати коментар

  Ми із задоволенням дамо відповідь на всі ваші коментарі